Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Anette Rogö, 070-570 88 48
Niclas Börjesson, 070-635 71 86

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:

Enkätsvar Bockarabygden 2017

OBS! Aktiviteter markerade med (*) ingår i utvecklingsprojektet 2018-2020.

Bockara

Prioriterat
 • Aktivitetsyta på skolgården* – arbete pågår
 • Fiber på landsbygden
 • Gång- & cykelbana förlängning Utebyn/Bengtskälla
 • Informationstavla med karta och besöksmål*
 • Förbättrad mobiltäckning på landsbygden
Kommande
 • Asfalterad väg till Hembygdsgården
 • Belysning på motionsspåret
 • Bättre skyltning till Hembygdsgården
 • Cykelväg till Oskarshamn
 • Dagligvaruhandel/Servicepunkt/Café*
 • Distriktssköterska
 • Hastigheter genom samhället
 • Håll rent i samhället
 • Kommunal fritidsgård
 • Seniorboende i Bockara*
 • Skötsel av allmänna ytor
 • Utveckla Hagsjön*
 • Öka inflyttningen
Avslutade aktiviteter
 • Hemsida med information om Bockara – www.bockara.com
 • Självservice ÅVC Bockara – ej möjligt att få

Möckhult

Prioriterat
 • Aktivitetspark vid byahuset* – arbetsgrupp skapad
 • Upprustning av byahuset* – arbetsgrupp skapad
Kommande
 • Förbättrad mobiltäckning
 • Gatubelysning i vissa delar av byn
 • Naturreservatet vid Fårhagsberget*
 • Återvinningsstation
Avslutade aktiviteter
 • Anslagstavla vid byahuset* – finns vid byastugan
 • Fibernät i bygden – fiberföreningen är färdiga
 • Förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen på väg 37 – fartkamera sätts upp hösten 2018.