Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Anette Rogö, 070-570 88 48

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:

Enkätsvar Bockarabygden 2017

Förslag på aktiviteter till den lokala utvecklingsplanen:
Bockara

Prioriterat

 • Aktivitetsyta på skolgården
 • Hemsida med information om Bockara
 • Fiber på landsbygden
 • Gång- & cykelbana förlängning Utebyn/Bengtskälla
 • Informationstavla med karta och besöksmål

Kommande

 • Asfalterad väg till Hembygdsgården
 • Belysning på motionsspåret
 • Bättre skyltning till Hembygdsgården
 • Cykelväg till Oskarshamn
 • Dagligvaruhandel/Servicepunkt/Café
 • Distriktssköterska
 • Förbättrad mobiltäckning på landsbygden
 • Hastigheter genom samhället
 • Håll rent i samhället
 • Kommunal fritidsgård
 • Seniorboende i Bockara
 • Självservice ÅVC Bockara
 • Skötsel av allmänna ytor
 • Utveckla Hagsjön
 • Öka inflyttningen
Björnhult
 • Aktiviteter saknas
Möckhult

Prioriterat

 • Aktivitetspark vid byahuset
 • Anslagstavla vid byahuset
 • Fibernät i bygden
 • Upprustning av byahuset

Kommande

 • Förbättrad mobiltäckning
 • Förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen på väg 37
 • Gatubelysning i vissa delar av byn
 • Naturreservatet vid Fårhagsberget
 • Återvinningsstation