Kategori: Inspiration (sida 1 av 2)

Nils Phillips inspirerade med gott exempel från Röstånga

Fredagen den 10 maj var inspiratören Nils Phillips från Röstånga på plats på Forum i Oskarshamn för att inspirera till lokal utveckling. Det var Hela Sverige Kalmar län som bjöd in Nils att delta på sammanlagt tre föreläsningar, en i Oskarshamn, en i Torsås och en på Öland i samband med Bomässan.

Röstånga har arbetat med ödehus vilket är särskilt intressant för Hela Sverige Oskarshamn med tanke på att boende är en del av det lokala utvecklingsprojektet i Kristdalabygden och Bockarabygden som undertecknad arbetar med. Där ingår inventering av obebodda hus för de båda bygderna.

I Röstånga, som ligger i Svalövs kommun, började man arbeta med lokal utveckling för tio år sedan. Skolan var nedläggningshotad och antal elever sjönk i rask takt. Man räknade med att om elevunderlaget skulle fortsätta sjunka så skulle skolan stängas inom fem år. När skolan väl stängt var det ingen återvändo. För att vända den negativa trenden började invånarna i Röstånga med olika projekt. Man köpte bland annat in en bygdebuss som föreningarna använde för att åka på fotbollsmatcher, teater mm.

Efter att ha arbetat med många mindre projekt ville föreningarna hitta egna pengar att använda till investeringar. Då startades Röstånga Tillsammans (RUAB), ett svb-bolag*, med gratis medlemskap och där de 50 000 aktierna såldes för 1 kr/st. 51% av bolaget ägs av svb-bolaget och resten av invånarna. En andel i bolaget kostar 500 kr.

RUAB började med att köpa det gamla fryshuset för 2000 kr. Fryshuset var nedgånget och stod på kommunens mark. 40-50 personer investerade i fryshuset, genomförde en renovering och startade Sveriges minsta konsthall. Bolaget hyr ut konsthallen till en konstförening för samma hyra som konstföreningen får i stöd från kommunen.

Bolaget har även köpt restaurang Stationshuset som är en mötesplats i byn. Köpsumman var 1 miljon kronor och banken krävde 35% i eget kapital. På tio veckor skulle således 350 tkr samlas in. Sammanlagt fick de ihop 500 tkr och drog således även in pengar till renoveringen. Arrendet för restaurangen var 10% av omsättningen vilket går till bolaget. Första året fick bolaget 120 tkr i vinst från restaurangen. Nu har de haft problem med att hitta en arrendator och drivit restaurangen själva.

RUAB köpte därefter hus som ingen ville ha. 2014 köptes husen och tjugo personer gick i personlig borgen för att täcka 1 miljon i lån från banken. 50 personer betalade 200 kr/mån i 3 år för att täcka kostnader för husen under renoveringen.

Sammanlagt har bolaget 450 delägare och äger idag sju fastigheter – fem hus med lägenheter som hyrs ut, en pizzeria och restaurang Stationen. All vinst går till det lokala utvecklingsbolaget och återinvesteras i nya projekt.

Några lärdomar som Nils Phillips skickade med oss:

 • För att folk ska engagera sig så måste det hända något på riktigt, inte bara prat, strategier och planer.
 • Många vill investera och stötta projekt utan egen arbetsinsats. Man investerar gärna lokalt för ökad livskvalitet.

* svb-bolag är ett aktiebolag med särskild vinutdelningsbegränsning.

Läs mer:

Annicka Gunnarsson, projektledare för lokalt utvecklingsprojekt i Kristdalabygden och Bockarabygden

Inspirationsföreläsning 10 maj

Samverkan med delaktighet och kraft!

Hela Sverige Kalmar län bjuder in norra länet till inspirationsföreläsning tillsammans med samhällsentreprenören och inspiratören Nils Philips. Föreläsningen äger rum på Forum i Oskarshamn fredag den 10 maj med start kl. 14:00.

Nils Philips har arbetat i nästan 10 år med regionala och lokala utvecklingsfrågor, utifrån ett gräsrotsperspektiv. Han brinner för att lösa gemensamma lokala eller globala problem och utmaningar genom att gå samman och organisera sig på gräsrotsnivå.

Under eftermiddagen kommer vi att få ta del av Nils Philips erfarenheter och kunskaper som Nils är bland annat ordförande i den ideella utvecklingsföreningen Röstånga Tillsammans som tagit utvecklingen i bygden ett steg vidare och bildat ett utvecklingsaktiebolag.

Några goda exempel från Röstånga Tillsammans:

 • Gemensam fruktpress
 • Bygdebuss
 • Nya bostäder
 • Konsthall
 • Restaurang Stationshuset
 • Fastighetsköp

Varmt välkommen till en inspirerande eftermiddag!

Anmäl dig via länken senast den 8 maj!

Kalendern uppdaterad

Nu har vi lagt in en ny kalender på hemsidan och fyllt den med allt från styrelsemöten och bygderåd till inspirationsdag och årsmöte under 20189.

Kika in i vår kalender!

Hur skapar vi framgångsrika evenemang?

Ordnar du skördefest, julmarknad, musikfest, pubkvällar, idrottsevenemang, hembygdsdagar eller bara intresserad av att det händer något där du bor?

Astrid Lindgrens Hembygd bjuder tillsammans med Attraktiva Oskarshamn in till en träff med tema evenemangsutveckling och hur vi tillsammans kan skapa fler och bättre evenemang.

Hur skapar vi framgångsrika evenemang?
– hur når vi fler ideella krafter, hur kan vi bli bättre på marknadsföring och vad innebär ett ”bra” evenemang?

Välkommen till en inspirationsträff där vi utbyter erfarenheter kring att arrangera evenemang, möjligheter till nya kunskaper, nätverkande och samarbeten med andra arrangörer.

Datum: Tisdag 20 mars kl 18:30–21:30. Fika och mingel från klockan 18.
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Nyhemsgatan 3 i Kristdala
Anmälan: Senast 18 mars till cathrine@alhembygd.se eller via 072-236 16 06

Ladda ner inbjudan: Evenemangsträff_Kristdala_20180320

Äntligen sätter vi vår landsbygd i fokus

Nu är den äntligen här! Vår alldeles egna tidning Vår landsbygd i fokus där du kan läsa om vad som händer på landsbygden i Oskarshamn. I första numret kan du bland annat läsa om Skälshults Gård som producerar egen chilisås, det nya företagshuset i Kristdala, företagande i Bockara och Pelle Klippinge, skribent/fotograf och fiskeguide i Påskallavik.

Dessutom kan du läsa intressanta intervjuer med några av föreläsarna som deltar på Landsbygdsdagarna den 27-28 oktober. Tidningen är tryckt i 15 000 ex och delas ut till alla invånare samt företag i Oskarshamns kommun.

Vill du läsa den online så går det bra att klicka på länken:

Vår landsbygd i fokus #1 2017

Trevlig läsning!

 

Vi, Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn, vill tacka KrePart för ett bra samarbete samt alla företag, föreningar och kommunen som både har ställt upp med intervjuer och köpt annonser.

Har du tips & idéer till nästa nummer så är du varmt välkommen att mejla dem till info@hssloskarshamn.se

Vi gör vår egen tidning!

Hoppas att ni alla har haft en underbar sommar! Vi startar upp hösten med att producera vår egen tidning!

Det är av största vikt att Oskarshamns landsbygd är och förblir levande. Vi vill producera en tidning där vi visar hur viktig landsbygden är, för att inspirera och medverka till ökad utveckling.

Tidningen, som fått namnet ”Vår landsbygd i FOKUS”, produceras i samarbete med KrePart AB och kommer att vara klar till början av oktober. Alla hushåll och företag i Oskarshamns kommun kommer att få tidningen i brevlådan och den kommer att spridas över internet inför Landsbygdsdagarna.

Vi utlovar ett spännande och läsvärt innehåll. Bland annat ska vi skriva om nya företagssatsningar, evenemang och aktiviteter som arrangeras i bygderna, bredbandsutvecklingen på landsbygden och naturligtvis konferensen Landsbygdsdagarna som går av stapeln den 27-28 oktober.

Vår landsbygd i FOKUS

Ni kanske undrar varför vi valt att döpa tidningen till ”Vår landsbygd i FOKUS”? Jo, efter mycket diskussioner i styrelsen och många förslag så kom vi fram till att vi dels vill ju sätta landsbygden i fokus men det är klurigare än så. F står för Framtid – vi skapar förutsättningar för framtiden, O står för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att lyckas, K står för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat, U står för Utveckling –  lokal utveckling är viktigt för att landsbygden ska överleva och S står för Samarbete – vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.

Annonsbokning

VI HOPPAS att så många som möjligt vill synas med oss, stötta oss och landsbygden genom att ta del av vårt erbjudande om annonsering i vår tidning. Ett utskick har gjorts via mejl. Har du inte fått det så kan du läsa utskicket på webben!

Yvonne Larsen har hand om annonsbokning och kontakt för utformning av annonsmaterial. Hennes uppgifter är yvonne@krepart.se och telefon 076-3145 135.

Med vänliga hälsningar

Annicka Gunnarsson, ordförande

 

Landsbygdsdagarna kommer till Oskarshamn

Den 27-28 oktober är det dags för en tvådagarskonferensen Landsbygdsdagarna i Oskarshamn. Konferensen kommer att bjuda på inspirerande föreläsningar och goda exempel på lokal utveckling. Det blir även workshops och en mässa. Tema för årets konferens är:

 • Boende
 • Digitala möjligheter
 • Näringsliv & Turism

Projektgruppen består av Annicka Gunnarsson som projektledare, Mark Geuze som ekonomiansvarig och Ingrid Thornberg som administratör och ansvarig för mässan. Till vår hjälp har vi anlitat Petra Gustafsson på GRUS Kommunikation AB som projektassistent.

I en referensgrupp ingår Weronica Stålered från Emmaboda kommun som arrangerat landsbygdskonferenser i Emmaboda ett tiotal gånger samt Jan Hardebrandt på Attraktiva Oskarshamn AB som hjälper till med allt det praktiska med bland annat biljettförsäljningen.

Vi ser fram emot en inspirerande konferens med stort fokus på landsbygdens utveckling. Vi hoppas kunna skicka ut inbjudan före midsommar och det detaljerade programmet kommer att presenteras i augusti.

All information du behöver kommer att finnas på www.landsbygdsdagarna.nu

Du kan även följa Landsbygdsdagarna på Facebook och Instagram!

Trevlig mingelträff i Björnhult

Onsdagen den 31 maj deltog ett 30-tal personer från föreningslivet på en mingelträff i Björnhult. Vi bjöd in till en middag med mingel i syfte att föreningsmänniskorna från Bockarabygden, Misterhultsbygden, Påskallaviksbygden och Kristdalabygden ska lära känna varandra.

Vi informerade om Landsbygdsdagarna som går av stapeln den 27-28 oktober samt lottade ut biljetter till två personer från varje område. Stort grattis till alla vinnarna!

 • Göran Lindefjord – PRO Påskallavik
 • Conny Elmbro – Påskallaviks Båtklubb
 • Maja Hansson – Figeholms Samhällsförening
 • Inger Nicklagård – Figeholms Samhällsförening
 • Fritz Axelsson – Bockara Hembygdsförening
 • Anita Karlqvist-Ström – Bockara Hembygdsförening
 • Carina Freij Nolin – Kristdala Samhällsförening
 • Siv Alge – Krokshultsbygdens byalag

Vi berättade även om landsbygdstidningen Vår landsbygd i FOKUS som vi ska ge ut tillsammans med KrePart AB i början av oktober. Tidningen kommer att skickas ut till boende och företag i Oskarshamns kommun. Information om innehållet kommer att presenteras i samband med att annonsförsäljningen drar igång.

Många spännande projekt och idéer på gång med andra ord!

Nu är det dags för lokala utvecklingsplaner

Snart är det nytt år vilket kommer att bli ett mycket spännande år för landsbygden i Oskarshamns kommun. Vi kommer att inleda året med att ta fram tre lokala utvecklingsplaner för Påskallaviksbygden, Bockarabygden och Misterhultsbygden.

Vi har redan smygstartat lite och kör igång en enkät för Påskallaviksbygden redan den 1 januari. Invånarna har sedan januari på sig att fylla i enkäten och redan den 9 februari påbörjas arbetet med utvecklingsplanen. Parallellt så kommer arbetet att påbörjas i Bockarabygden och därefter Misterhultsbygden.

Det är viktigt att vi får fram dessa planer i god tid då Oskarshamn kommer att stå som värd för Landsbygdsdagarna under hösten och då ska landsbygden få massor med inspiration till att arbeta med lokal utveckling. Vi ser verkligen fram emot detta.

2017 kommer landsbygden att stå i fokus!

Gott Nytt År!

Rapport från Landsbygdsriksdagen

Helgen den 27-29 maj åkte Andréas Jarlstråle, Mark Geuze och Ingrid Thornberg från styrelsen till Gotland för att delta på Landsbygdsriksdagen. Monica Andersson och Urban Vingsäter var de två som fick representera föreningslivet i kommunen. Dagarna på Gotland var fyllda med intressanta seminarier och temaresor. Gruppen passade på att nätverka med bland annat Astrid Lindgrens Hembygd. 2018 bär det av till Västernorrland. Kanske följer just du med då?

« Äldre inlägg