Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Claes Zachrisson, 072-587 34 58

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:
Pågående aktiviteter
 • Belysning & asfalterad väg runt Norrån – arbete pågår (Oskarshamns kommun)
 • P-plats vid Fårbo motionsspår – Fritidskontoret har fått frågan
 • Trafikrapport Fårbo/Figeholm – arbete pågår
 • Turism – kommunen har en turiststrategi
 • Ställplatser – arbete pågår
 • Sjönära tomter
Fokusfrågor:
Topplista för prioriterade aktiviteter
 1. Busskommunikationer 72,9%
 2. Bibehålla servicen i Fårbo 52,1%
 3. Distriktssköterska/Hälsocentral 50%
 4. Kommunal fritidsgård 47,9%
 5. Sågenområdet i Fårbo 39,6%
 6. Cykelväg Figeholm-Simpevarp 35,4%
 7. Trafikrapport Fårbo/Figeholm 31,3%
 8. Bibliotekets öppettider 31,3%
 9. Cykelväg Figeholm-Bredviken 29,2%
 10. Trygghetsboende 27,1%
 11. Bygga mindre radhus 22,9%
 12. Samlingslokal i Fårbo 22,9%
 13. Turism – Marknadsföring av evenemang & besöksmål 20,8%
 14. Bevara Träffpunkten 20,8%
 15. Ställplatser 18,8%
 16. Belysning & asfalterad väg runt Norrån 16,7%
 17. P-plats vid Fårbo motionsspår 12,5%
 18. B&B Figeholm 12,5%
 19. Sjönära tomter 8,3%
 • Utegym vid motionsspåret – Fritidskontoret bygger 2020
 • Pendlarparkering vid E22 i Fårbo

Prioriterades i en minienkät med 48 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Cykelväg Figeholm-Oskarshamn – invigdes sommaren 2018
 • Ny anslagstavla vid Coop Konsum i Fårbo
 • Paketombud – finns i Coop-butikerna, Sibylla och Linnéaboden