Rapporter

Den 19 juni 2018 överlämnades vår första rapport till kommunpolitiker och kommunala tjänstemän i samband med ett avstämningsmöte på Stadshuset. Uppföljande möte hålls halvårsvis och rapporterna publiceras nedan.

Tidning

I oktober 2017 distribuerades det första numret av vår egen tidning Vår landsbygd i fokus ut till samtliga invånare och företag i Oskarshamns kommun.

Syftet med tidningen är att sätta fokus på vad som händer på landsbygden exempelvis visa upp goda exempel, informera om vad kommunen arbetar med, intervjuer med företag och entreprenörer som verkar på landsbygden, hålla oss uppdaterade på vad föreningslivet arbetar med, våra lokala utvecklingsprojekt, aktiviteter och evenemang.

Tidningen produceras av KrePart AB och vi har ett redaktionsråd som gärna tar emot tips om innehåll i kommande nummer. Vår målsättning är att producera två tidningar om året, en på våren och en på hösten.

Har du några tips på artiklar? Mejla dem gärna till info@hssloskarshamn.se

Klicka på ettan för att läsa tidningen online