Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Ingrid Thornberg, 073-835 33 02
Mark Geuze, 070-251 03 21
Annsofie Carlson, 070-554 74 02

Lokal utvecklingsplan 2014-2020
Vision

”Kristdalabygden ska vara ett landsbygdscentrum med plats för alla, som en del i Oskarshamns kommuns vision om ett internationellt energicentrum och en attraktiv tillväxtkommun med hög livskvalitet”.

OBS! Aktiviteter markerade med (*) ingår i utvecklingsprojektet 2018-2020.

Prioriterade aktiviteter
 • Aktivitetsyta på Dämmen*
 • Förbättrad mobiltäckning
 • Fibernätverk på landsbygden
 • Permanent ÅVS i Ishult
 • Självservice ÅVC Kristdala
Övriga pågående aktiviteter
 • Badplats Ishult
 • Badplats Saxtorp
 • Bjälebo vattensåg
 • Cykelstig till Råsvik
 • Distriktssköterska
 • En säker skolväg
 • Företagsnätverk*
 • Husprojekt (inventering & förstudie om nybyggnation)*
 • Lokala producenter (godkänt kök)*
 • Ny hemsida för Kristdalabygden*
 • Samlingslokal Bråbogården
 • Samlingslokal IOGT-NTO
 • Samlingslokal Krokshultsgården
 • Samlingslokal Sjövik
 • Turistaktörer & AOAB
 • Turistinformation på tyska & eng
 • Vintervägstandard
Kommande aktiviteter
 • Anläggningsförbättringar
 • Arbetslag inom kommunen
 • Camping
 • eHälsa
 • Förnybar energi
 • Kollektivtrafik
 • Kurser om närodlat
 • Marknadsplats för försäljning
 • Naturcenter i Bråbo
 • Odling i pallkragar
 • Paketering av besöksmål*
 • Resurser för marknadsföring
 • Servicepunkt
 • Ställplats för husbilar*
 • Torget – utveckling & trafik
 • Träffpunkten
 • Utveckling av evenemang*
 • Utveckling av företagshuset*
 • Utveckling av kultur & naturturism*
 • Vandringsleder*
 • WiFi i Kristdala centrum
Avslutade aktiviteter
 • Badplats Råsvik – Handikappanpassad, allmän upprustning & nytt hopptorn
 • Borgenär för Leader-projekt – SV Kalmar län stöttar projektet för 2018-2020
 • Fritidsledartjänst – Fritidsgården hade smygpremiär 2017-02-01, fritidsledaren börjar vecka 9
 • Föreningsråd – Fortsätter halvårsvis varje år
 • Försköning av torget – Gazebo, anslagstavla och fikabord på plats sedan 2014
 • Informationstavla – En informationstavla finns på anslagstavlan på torget
 • Integrationsprojekt – Föreningsmiljonen fortsätter under 2017
 • Landsbygdsutvecklare – Började 2016-09-01
 • Mobilsamåkning – Betalningsmodellen har gjorts om och kan användas
 • Motionsspår – Belysning och nytt underlag klart
 • Offentlig toalett  – Färdig januari 2018 vid torget
 • Skötsel av kommunal mark – Kommunal mark röjdes 2015 och allmänna ytor sköts bättre med ny vaktmästare
 • Tipsrundor – Fortsätter vår/höst varje år
 • Turistbroschyr – Årligt återkommande som finansieras av
 • Ungdomar gör film – Tre kortfilmer och en webbserie har gjorts
 • Vykort – Fem vykort finns tillgängliga för försäljning
 • Vägar – Allt är åtgärdat med några undantag som blivit egna aktiviteter
 • Välkomstskyltar – Finns en vid tre av infarterna till samhället