Misterhultsbygden

Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Claes Zachrisson, 072-587 34 58

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:
Förslag på aktiviteter till den lokala utvecklingsplanen:
Figeholm

Prioriterade aktiviteter

Kommande aktiviteter

 • Bevara Träffpunkten
 • Bibliotekets öppettider
 • Busskommunikationer
 • Bygga mindre radhus
 • Cykelväg Figeholm-Oskarshamn
 • Cykelväg till Bredviken
 • Distriktssköterska/Hälsocentral
 • Kommunal fritidsgård
 • Marknadsföring av evenemang & besöksmål
 • Paketombud
 • Sjönära tomter
 • Trygghetsboende
 • Utegym vid motionsspåret
Fårbo

Prioriterade aktiviteter

Kommande aktiviteter

 • Belysning i lekparken
 • Bibehålla servicen
 • Cykelväg till Riavallen
 • Distriktssköterska
 • Samlingslokal
 • Sågenområdet
 • Utegym
Misterhult

Prioriterade aktiviteter

 • Kommunalhuset

Kommande aktiviteter

 • Afternoon tea i Gässhult
 • Badplats Götemaren
 • Bed and Breakfast
 • Busskommunikationer
 • Dagligvaruhandel/Servicepunkt
 • Information om sevärdheter
 • Ostkustleden
 • Pontonbåt i Flivik/Klintemåla
 • Våtmarken Gästern
Mörtfors
 • Aktiviteter saknas