Page 2 of 6

Årets grupp 2018

Under sitt förenings- och höstmöte den 28 november utsåg Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Kristdala samhällsförening från Oskarshamns kommun till Årets lokala utvecklingsgrupp 2018.

Motiveringen lyder:

Kristdala samhällsförening är en inspirationskälla när det gäller att ta vara på ungas engagemang. Dessutom har föreningen förbättrat bygdens infrastruktur på mängder av områden: säkra skolvägar, fiberutbyggnad och ytor för spontanidrott är några lyckade satsningar. Genom ett gott samarbete med kommunen har föreningen bidragit till att inflyttningen till Kristdala ökat markant – vilket visar att föreningens arbete ger resultat och bygger för framtiden!

– Det här betyder väldigt mycket. Det känns ärofyllt att vår samhällsförening får ta emot årets utmärkelse då det är en bekräftelse på allt det ideella arbete som lagts ner på den lokala utvecklingen de senaste åren, säger Annicka Gunnarsson, ordförande i Kristdala samhällsförening.

Pressmeddelanden, reportage & radiointervjuer:

Boka julens matkasse!

Hela Sverige Oskarshamn har fått stöd från Astrid Lindgrens hembygd för att skapa en lokal matkasse med leverans till julen 2018 och påsken 2019. Matkassen innehåller mathantverk och goda delikatesser producerade i regionen.

Vi har tagit fram en egen logotyp som vi kommer att använda i all marknadsföring när det gäller matkassen. Logotypen är producerad av Burbus AB och vi tycker att den framhäver det unika mathantverk som Småland bjuder på.

Syftet med matkassen är att visa upp det lokala mathantverket och inspirera till att flera väljer att börja producera mathantverk. Julens matkasse produceras i begränsad upplaga för att se hur det fungerar. Till påsken 2019 gör vi förhoppningsvis en större upplaga matkassar.

För att boka matkassen så använder du Local Food Nodes och utlämning görs endast på Oskarshamns turistinformation onsdag den 19 december.

Klicka här för att boka din matkasse på Local Food Nodes!

Pst! Håll utkik efter reportage och annons i Stadsmagasinet som kommer i brevlådan den 29 november.

Rapport från bygderåden

Torsdagen den 8 november träffade vi representanter från Oskarshamns kommun samt politiker vid ett avstämningsmöte och presentation av vår rapport från bygderåden som hölls i oktober och början av november.

Vi presenterade de prioriterade aktiviteterna och några punkter som fick lite extra tid var cykelvägen mellan Bockara och Utebyn som står högst på Bockarabygdens prioriteringslista samt en presentation av Misterhult Invest ekonomisk förening, en nystartad förening, vars mål är att utveckla Misterhults kommunhus och marknadsföra bygden.

Nyheterna uppmärksammade vår rapport och har skrivit en nyhet i tidningen:

Inga öronmärkta medel till landsbygden i majoritetens budget, 2018-11-11

Hela rapporten (2018-2) hittar du på sidan Vår landsbygd i fokus!

 

Träffa oss på föreningsmässan

Lördagen den 27 oktober mellan kl. 11-15 är du välkommen att besöka oss i vår monter på föreningsmässan som arrangeras i samband med Oskarshamns framtidsdag.

Vi har tagit fram en folder med information om vad vi jobbar med och har fått lite intressant material från riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva att dela ut.

Föreningsmässan arrangeras i Oscarsgymnasiets B-hall, foajé och klubblokaler.

Information & program för dagen hittar du i kalendern på oskarshamn.com!

Välkommen!

Sök bygdepengen

Daniel Granello är landsbygdsutvecklare på Regionförbundet i Kalmar län. Daniel jobbar med utvecklingsfrågor för landsbygden med ett regionalt perspektiv och kan ofta stötta processer och vara en regional möjliggörare.

Ofta är målen och utmaningarna desamma för landsbygd och stad samtidigt särskilda förutsättningar gäller på landsbygden.

Regionförbundet har tagit fram en handlingsplan som pekar ut ett antal insatser och aktiviteter som de kan hjälpa till med. För att främja lokal utveckling har man inrättat en regional bygdepeng. Nedan svarar Daniel på fem frågor om den regionala bygdepengen:

Vad är bygdepengen?

Den regionala bygdepengen, eller idéslanten, är ett bidrag som föreningar och andra utvecklingsgrupper på landsbygden kan söka för att genomföra insatser som utvecklar bygden där man bor. Meningen är också att det ska vara enkelt att söka och att det ska gå snabbt att få svar. Stödet kräver inte heller någon egen finansiering.

Hur mycket pengar kan man söka?

Högst 15 000 kronor per ort och år.

Vilka kan söka stödet?

Alla som är engagerade för att utveckla bygden där de bor. För att kunna söka behöver man vara en gruppering av något slag om minst 10 personer.

Hur länge kommer stödet att finnas?

Minst fram till slutet av 2020. Då ska vi utvärdera effekterna av stödet och förhoppningsvis förlänga det.

Vilken typ av projekt har fått stöd hittills?

Många olika projekt har fått stöd. I Locknevi i Vimmerby kommun har det t.ex. hållit workshoppar med hela bygden för att samla och engagera bygdens invånare. I Virserum i Hultsfreds kommun har de utvecklat en hemsida med information om föreningar, företag och annat i bygden, både för invånare och besökare. I Kristdala i Oskarshamns kommun har man kört utomhusbio under några sommarkvällar som ett sätt att erbjuda kulturupplevelser på landsbygden.

Mer information om bygdepengen? Klicka dig vidare in på www.rfkl.se/bygdepeng

Tio frågor till Socialdemokraterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Några partier skickade in svaren så sent att vi inte hann publicera dem före valet så vi har fått publicera dem i efterhand. Nedan hittar ni Socialdemokraternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Socialdemokraternas svar: Socialdemokraterna vill verka för att det byggs fler bostäder i hela kommunen. Det viktigaste arbetet som kommunen kan göra är att se till att det finns detaljplaner som möjliggör byggnation samt att erbjuda en bra skola och äldreomsorg. En bra välfärd ger goda möjligheter för en ort att fortsätta utvecklas och när en ort utvecklas skapas möjligheter för byggnation.

Kommunen måste också säkerställa att det finns lediga tomter i både stad och på land, och att dessa har rimliga priser. I Ekebo kostar en tomt ca 500 000 kronor, i Kristineberg ca 380 000 kronor, Påskallavik ca 10 900 kronor, Figeholm mellan 10 900 kronor och 350 000 kronor. I Kristdala och Bockara kostar en tomt ca 8 000 kronor.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Socialdemokraternas svar: I mindre tätorter så äger och sköter ofta kommunen vägarna, men de större vägarna är oftast Trafikverkets. När det är Trafikverkets vägar kan vi som parti lokalt vara med och påverka Trafikverket, men vi kan tyvärr inte lova eller besluta om att genomföra något. Gällande de kommunala vägarna så tycker vi att det är viktigt att dessa sköts hållbart och ekonomiskt. Vi tycker därför det är viktigt att laga och reparera skador som uppstår eftersom det innebär att vägen håller längre. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter reservera medel för reparation av vägar i hela kommunen.

Socialdemokraterna går till nationellt till val på att öka de statliga medlen till vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen. Fokus ska vara på bärighet, beläggning och tjälsäkring.

Gällande de vägar som kommunen inte äger utan som ägs av vägsamfälligheter så tycker vi det är viktigt med långsiktighet. Bidragen kan inte förändras i någon större utsträckning mellan åren. Vi har idag inget förslag om att förändra kommunens bidrag till vägsamfälligheter.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Socialdemokraternas svar: Vi som bor och verkar i kommuner där inte fiber ännu är utbyggt har varit överens om kritiken mot att kopparnätet tas ner innan fibern är fullt utbyggd. Det vi idag kan konstatera är att fibern är på väg att byggas ut. Grunden för utbyggnaden av fiber i vårt land och vår kommun måste vara att det sker på kommersiell bas. Men vi måste också vara medvetna om att hela vår kommun inte kommer att kunna förses med fiber på kommersiell bas och där behöver kommunen gå in och stötta upp. Vi Socialdemokrater menar att modellen för det måste ses i sammanhanget av hur stor del av kommunen som inte förses av fiber på kommersiell väg. Modellen för ett kommunalt engagemang måste också arbetas fram av tjänstemän så att det förhåller sig till de regelverk som finns för stöd av fiberutbyggnad.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Socialdemokraternas svar: Under de senaste åren har vi satsat många miljoner på att öka servicen i hela kommunen. Det har skett genom bidrag, kommunala investeringar, satsningar på skola och äldreomsorg i hela kommunen. Men det har också skett genom att vi har gjort strategiska satsningar såsom att anställa en landsbygdsutvecklare, ge tydliga uppdrag om fiberutbyggnad och samordnat näringslivsarbetet. Allt det handlar i grund och botten om att kommunen ska kunna ge bättre stöd, hjälp och service till företag och människor som verkar och lever i hela kommunen.

För Socialdemokraterna är det viktigt att Oskarshamns kommun tar fram en strategi för mindre tätorter, landsbygd och skärgård som förhåller sig till de lokala utvecklingsplaner som arbetas fram i olika orter. Kommunens strategi måste därför tas fram i dialog med civilsamhället som verkar inom området. Om man i det arbetet kommer fram till att samma modell som Västervik har kan vara lämplig så är vi öppna för att göra något liknande i Oskarshamns kommun. Att införa en annan kommuns modell kan vara svårt, utan oftast måste man se hur de lokala förutsättningarna ser ut. Tex så har Bockara ingen affär vilket innebär att de inte skulle omfattas av Västerviks modellen. Att Oskarshamns kommun använder kommunala skattemedel i Berga är ingen självklarhet.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Socialdemokraternas svar: Civilsamhället gör en stor insats i hela kommunen.  Många av de aktiviteter och verksamheter som sker runt om i kommunen görs helt och hållet av civilsamhället. Utan civilsamhället skulle många saker inte bli gjorda, livet skulle bli betydligt tråkigare för många av oss. För oss Socialdemokrater är det därför viktigt att kommun har en positiv, stöttande och uppmuntrande attityd gentemot civilsamhället. Vi tror att man ska försöka hitta lösningar på de utmaningar och problem som uppstår. Civilsamhället ska fortsatt ha rätt till bidrag för de insatser som görs. Bidragen ska vara lätta att söka, regelverket ska vara lätt att förstå och onödigt krångel ska undvikas.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Socialdemokraternas svar: Vi tycker det är positivt att det finns medel för att utveckla mindre tätorter, landsbygd och skärgård. Under de senaste åren har vi också gjort stora satsningar i hela kommunen. Vi arbetar gärna vidare med utvecklingsmedel i den kommunala budgeten. Under åren har vi fått till oss önskemål från olika föreningar runt om i kommunen att det vore bättre att man i förväg fick reda på en summa som man sedan kunde arbeta med. Idag har vi ingen uppfattning om vi ska fortsätta som vi gör, eller om vi ska ha en modell liknande Kalmars bygdepeng, eller Nässjös medborgarbudget. Socialdemokraterna tycker att det vore bra med en utvärdering av de senaste årens modell för att se hur civilsamhället vill jobba med frågorna framöver.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Socialdemokraternas svar:  Socialdemokraterna tycker att det är viktigt med mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter. Vi tycker också det är viktigt att det är tillgängligt för många människor. Vi arbetar därför gärna vidare med att se hur man kan göra olika lösningar på olika orter. Vi tror man måste se på varje orts förutsättningar och utifrån det skapa mötesplatser som efterfrågas och engagerar.

I frågan används begreppet alla orter och det är ett väldigt brett begrepp. Vi tror inte att alla orter i kommunen kan få en egen fritidsgård eller träffpunkt. Vi tror att man måste samla verksamheten på några orter, precis som varje bostadsområde i staden inte kan ha allt. Därför är det viktigt att arbetet med de lokala utvecklingsplanerna fortsätter och att det utvecklas till en strategi som tar grepp om helheten.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Socialdemokraternas svar: I grund och botten handlar det om miljön, att vi inte ska släppa ut avfall i miljön. Oskarshamns kommun har utifrån lagstiftningen tagit fram en VA-plan. Länsstyrelsen driver tydligt på kommunerna att bygga ut de kommunala VA-ledningarna. Om kommunen inte följer Länsstyrelsen så får vi ett föreläggande om att göra det.

Socialdemokraterna har i omgångar varit i kontakt med människor som påverkas stort av kommunalt VA. Särskilt stort är problemet när kostnaden för VA överstiger värdet för fastigheten. Vi är måna om att hitta lösningar och har därför tagit initiativ till att kommunen har kontakt med SKL och Svenskt Vatten.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Socialdemokraternas svar: Som parti har vi svårt att påverka Attraktiva Oskarshamn och deras arbete. Vår väg att påverka är att via kommunen skicka in synpunkter och uppdrag. Men eftersom kommunen bara äger Attraktiva Oskarshamn till hälften så är det en balansgång.

Det Oskarshamns kommun kan påverka är de tjänster som kommunen köper av Attraktiva Oskarshamn. Kommunen har upphandlat ett antal tjänster av Attraktiva Oskarshamn. Inför en eventuell framtida upphandling är vi beredda att se över hur formuleringarna är i upphandlingsunderlaget och uppdragsbeskrivningar.

Ett sätt att också påverka den bilden som sprids av Varumärket Oskarshamn är att vi alla tänker på att i olika sammanhang se till att Attraktiva Oskarshamn är inbjudna och deltar. Där tror jag vi alla kan hjälpas åt.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Socialdemokraternas svar:  Socialdemokraterna tycker det är bra att det tas fram lokala utvecklingsplaner för flera orter. Det vi vill utveckla än mer framöver är hur vi tillsammans kan förankra utvecklingsplanerna så att vi tillsammans kan arbeta för att utvecklingsplanerna genomförs. Ett sätt är att knyta ihop utvecklingsplanerna till en strategi. Till kommande träffar där utvecklingsplanerna presenteras så bör representant från Attraktiva Oskarshamn delta.

Anton Sejnehed
Socialdemokraterna Oskarshamn

Tio frågor till Sverigedemokraterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Några partier skickade in svaren så sent att vi inte hann publicera dem före valet så vi har fått publicera dem i efterhand. Nedan hittar ni Sverigedemokraternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Sverigedemokraternas svar: En viktig faktor för lösa bostadsbristen är att aktivera flyttkedjan. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kommunen får en mångfald av olika boendetyper. För att nå detta krävs att privata aktörer ges möjlighet att lättare bygga i kommunen. Olika typer av boenden för äldre skulle även detta leda till att aktivera flyttkedjan. Sverigedemokraterna vill verka för att det i Oskarshamn ska finnas tillgängliga villatomter i kommunens samtliga orter.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att det behövs en nationell infrastruktursatsning för att komma tillrätta med vårt lands på många sätt eftersatta vägnät. Vi har en pragmatisk inställning till vägsamfälligheter och är öppna för en uppföljning av åtgärdsstödet till dessa.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Sverigedemokraternas svar: Tillgången till väl fungerande telefoni och internetuppkoppling är en absolut nödvändig för att företag ska kunna verka på landsbygden och för att privatpersoner ska kunna och vilja leva där. Sverigedemokraterna vill därför se en fortsatt bredbandsutbyggnad i hela kommunen. För att nå dit är förutom statliga och kommunala investeringar även bildandet av fibernätverksföreningar ett steg i rätt riktning, vilket vi vill underlätta och främja.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att medborgarna ska ha tillgång till grundläggande service, men finner att detta kan realiseras på olika sätt. T.ex. genom utökad samarbete med näringslivet och privata aktörer. För Sverigedemokraterna är det centrala mer vilket mervärde som kan uppnås än vem som utför en viss tjänst eller funktion. Samtidigt är det nödvändigt att etableringen av servicepunkter eller liknande sker efter vardera orts behov och förutsättningar, eftersom kommunen har en skyldighet att hantera skattebetalarnas medel ansvarsfullt.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Sverigedemokraternas svar: Föreningslivet spelar en avgörande roll för medborgarnas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper, färdigheter och viktiga erfarenheter. Dessutom ger föreningslivet viktiga insikter i mötesteknik, styrelsearbete, ansvar och demokratiskt tänkande. Som en följd ska föreningslivet uppmuntras och stärkas och barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i föreningslivet. Sverigedemokraterna vill att civilsamhället ska ges erkännande och stöd från kommun och stat då detta är samhällets ryggrad. Sverigedemokraterna vill se mer av lokala och kommunala rådslag och folkomröstningar för att därigenom stärka medborgarnas möjlighet att påverka politiken och göra sin röst hörd.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna har inte för avsikt att ändra på modellen för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Vi ser positivt på denna modell.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att fritidsgårdar och träffpunkter är viktiga mötesplatser för ungdomar och äldre. Vi tror dock att ett pragmatiskt tänkande i frågan kan öppna upp för nya möjligheter som kan stärka såväl fritidsgårdar som träffpunkter genom att t.ex. involvera förenings- och näringsliv.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att här behövs lösningar på såväl kommunal som nationell nivå för att garantera att enskilda fastighetsägare inte hamnar i en ekonomiskt ohållbar situation som en följd av att ansluta sig till kommunalt VA.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna vill att hela Oskarshamn ska leva. Detta innebär att det måste finnas jämlika förutsättningar för såväl stadskärna som kommunens tätorter. För att uppnå detta föreslår Sverigedemokraterna bl.a. att kommunen inrättar en kommunal kulturlots som skulle ha till uppgift att arbeta med att utveckla och samordna kommunens samtliga natur- och kulturvärden, vilket senare kan omsättas i t.ex. nya branscher och arbetstillfällen över hela kommunen.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna tycker att Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn arbetar på ett föredömligt sätt.

Michael Erlandsson
Ordförande SD Oskarshamn

Tio frågor till Miljöpartiet

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Nedan hittar ni Miljöpartiet det grönas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Miljöpartiets svar: Miljöpartiet vill införa statliga lång för att bygga på landsbygden. Vad gäller första delen av frågan så ser miljöpartiet att det ska skapas fler boende anpassade för äldre i den mindre orterna, vilket kanske frigör hus för barnfamiljer t.ex.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Miljöpartiets svar: Oftast är vägarna på landsbygden en fråga för Trafikverket.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Miljöpartiets svar: Miljöpartiet vill att staten ska ta ett ökat ansvar för utbyggnaden av fiber på landsbygden.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Miljöpartiets svar: Miljöpartiet är positivt inställda till en liknande modell. Servicepunkter på landsbygden har det pratats om länge och det kanske är dags att vi implementerar det.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Miljöpartiets svar: Kristdalamodellen är bra. För lokal utveckling i samarbete med föreningar så fungerar även Leader bra.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Miljöpartiets svar: Ja, om ser att det gynnar både landsbygden/föreningen etc och kommunen så är det bra med driftstöd.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Miljöpartiets svar: Finns efterfrågan så ska vi undersöka möjligheten.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Miljöpartiets svar: Att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet är en investering som gör att det blir tillförlitligare med rent vatten och att man har ett miljömässigt avloppssystem. Vad gäller anslutningsavgiften så är det en fråga för tekniska nämnden.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Miljöpartiets svar: Hur är en svår fråga att svara på i detalj, däremot att kan vi lova.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Miljöpartiets svar: Jajamänsan.

Ingmarie Söderblom
Miljöpartiet de gröna Oskarshamn

Tio frågor till Nya Moderaterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Nedan hittar ni Nya Moderaternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Nya Moderaternas svar: Som vi moderater ser det så ska vi verka för att det finns förutsättningar för byggande. Det kan vi på kommunal nivå göra genom översikts- och detaljplaner och genom att se till att det finns tillgänglig mark för bostadsbyggande.

För att stimulera till etableringar, utveckling och byggnation föreslår vi att planavgiften avskaffas under den kommande mandatperioden. Avskaffandet gäller även för privatpersoners byggnationer.

 Nationellt vill vi moderater se över regelverken för strandskydd, riksintressen och bullernivåer för att ta tillvara den utvecklingspotential som finns i hela landet.

Landsorten kan inte tacka nej till dem som vill etablera sej där i så stor utsträckning som sker idag.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Nya Moderaternas svar: Enskilda vägar får idag driftsbidrag dels från staten (trafikverket) dels från kommunen. Nationellt vill vi moderater avsätta ökade resurser till vägunderhåll för bättre och säkrare vägar. (500mkr).

För den regionala utvecklingen är det viktigt att kommunerna i länet tillsammans och genom regionen gör allt för att visa vikten av en utbyggnad av E22.  E22 behöver byggas ut till minst 100 km/h och viltstängsel behöver sättas upp på de sträckor som drabbas av flest viltolyckor.

Förutom att förbättra själva vägarna så är kostnaden för bensin och diesel en viktig faktor för att ge bättre möjligheter för resor och transporter. För många är bilen det enda alternativet. Därför säger vi moderater nej till skattehöjningar på diesel och bensin.

Vi moderater vill att kommunikationerna mellan tätort och ytterområden ska förbättras. Kollektivtrafiken, närtrafiken behöver planeras ett närmre samarbete med kommunen lyssna in behovet och önskemålen.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Nya Moderaternas svar: Nationellt vill vi moderater fortsätta utbyggnaden av bredband och att staten tar ett större ansvar. Vi behöver vara öppna för andra lösningar i exempelvis svårtillgängliga områden.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Nya Moderaternas svar: Hur ser behoven ut? Finns det naturliga mötesplatser idag, butiker, bibliotek etc vars verksamhet kan utvecklas? Vi moderater vill verka för att fatta beslut som utvecklar grundläggande samhällsservice i hela Oskarshamns kommun.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Nya Moderaternas svar: Vi moderater vill med riktade stöd verka för ett starkare föreningsliv. Föreningslivet är viktiga grundbultar i vårt samhälle. Viktigt att de är med i samråd om specifika frågor.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Nya Moderaternas svar: I nya Moderaternas investeringsbudget för perioden 2019-2022 yrkade vi på ett uppdrag att ta fram en plan för hur de medel som är avsatta för utveckling av mindre tätorter, landsbygd och skärgård ska användas.

När det gäller driftstöd är vår syn att även här behöver en plan tas fram hur de ska användas.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Nya Moderaternas svar: Samverkan med lämpliga verksamheter på respektive ort. Föreningar av olika slag idrottsklubbar, i anslutning till äldreboenden, förskolor bibliotek etc.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Nya Moderaternas svar: Kommunen har ett ansvar att tillse att alla har vatten/avlopp av god kvalité. KF har beslutat att området ska förses med VA-system enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det finns sedan ett regelverk för hur taxan ska beräknas. Den enskilde har sedan möjlighet att överklaga till mark och miljödomstolen och de avgör då om kommunen följt lagen.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Nya Moderaternas svar: Det är bra att detta uppmärksammas. Vi moderater vill inte se att det finns någon motsättning mellan Oskarshamns kommuns ”stad” och ”land”. För oss är det viktigt att hela kommunen är en attraktiv kommun att leva och verka i. Att kommunen kan erbjuda goda förutsättningar för boende, samhällsservice i form av skola, vård och omsorg, arbetstillfällen, kultur och fritidsaktiviteter etc

Detta är en fråga som ingår i vårt valmanifest.

”Turismstrategi Oskarshamn 2025 – Vägen till en attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination” som beslutats av Kommunfullmäktige är ett styrdokument  som det är viktigt att följa upp så att frågan hålls levande.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Nya Moderaternas svar: Ja, vi tycker att det fungerar bra.

För Nya Moderaterna i Oskarshamn

Ingela Ottosson

Tio frågor till Liberalerna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Notera att Kristdemokraterna och Liberalerna har lämnat in gemensamma svar på frågorna.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Liberalernas svar: Viktigt att iordningställa tomter även utanför stadskärnan. Viktigt att det upplevs attraktivt och att det finns incitament för att bygga. Viktigt att basfunktionerna fungerar – skola, vård, omsorg. Vi måste få förenklade regler när det gäller strandnära lägen och betesmark.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Liberalernas svar: Det måste vara säkert att cykla även på landsbygden. Vägar måste skötas både sommar och vinter. Reseavdraget ska vara mer fördelaktigt för dom som bor på landsbygden. Bränslepriserna får inte rusa i väg okontrollerat. Kommunen ska även fortsättningsvis stötta vägsamfälligheter.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Liberalernas svar: Det händer mycket snabbt, när det gäller satellitbaserat internet. Vi behöver plan för att ta hand om de glömda områdena.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Liberalernas svar: Det är viktigt med mötesplatser, men satsningarna på dessa får inte slå ut resten av landsbygden.
Samlingspunkter är viktiga på många områden. Både för spontana möten, kunna marknadsföra kommunen och fungera som trygghetslänk för äldre.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Liberalernas svar: För oss är föreningslivet mycket viktigt.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Liberalernas svar: Nej. Vi vill återgå till ett system som kanaliserar mer pengar till riktig verksamhet.  Vi tycker att politiker ska vara mer ute i verkligheten och själva vara delaktiga i att lyfta hela kommunen.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Liberalernas svar: Vi vill utveckla befintliga träffpunkter. När det gäller fritidsgård, så är inte bara att säga att det ska finnas. För att det ska vara möjligt så måste det finnas ett intresse och behov, samt ett intresse från föreningslivet att vara med och driva en sådan.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Liberalernas svar: Alla ska ha ett godkänt avlopp. Kommunen måste vara flexibla när det gäller att godkänna enskilda avloppslösningar.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Liberalernas svar: Vi vill förändra hur styrelsen för Attraktiva Oskarshamn ser ut, det borde vara en representant från landsbygden. Vi vill ändra hur marknadsföringen av kommunen ser ut, den ska mer spegla hela kommunen.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

Liberalernas svar: Ja!

Mathias Karlsson
Liberalerna Oskarshamn

« Äldre inlägg Nyare inlägg »