Hela Sverige Oskarshamns styrelse enligt årsmöte 2019:

Annicka Gunnarsson, ordförande (2018-2020), Kristdala
annicka@hssloskarshamn.se
, 070-839 49 21

Anette Rogö, vice ordförande (2018-2020), Bockara
anette@hssloskarshamn.se, 070-570 88 48

Fyllnadsval krävs 2020, kassör (2019-2021)

Ingrid Thornberg, sekreterare (2019-2021), Ishult
ingrid@hssloskarshamn.se, 073-835 33 02, 0491-44 01 00

Claes Zachrisson, ledamot (2018-2020), Figeholm
claes@hssloskarshamn.se, 072-587 34 58

Suppleanter

Mark Geuze, suppleant (2018-2020), Krokshult
mark@hssloskarshamn.se, 070-251 03 21

Eva Holm, suppleant (2019-2021), Misterhult
eva@hssloskarshamn.se, 070-630 56 05

Annsofie Carlson, suppleant (2018-2020), Kristdala
annsofie@hssloskarshamn.se, 070-554 74 02

Thomas Oscarsson, suppleant (2018-2020), Misterhult
thomas@hssloskarshamn.se,  070-591 40 47

Ebba Poopuu, suppleant (2019-2021), Kristdala
073-701 08 36

Valberedning

Mats Ström, sammankallande (2019), Kristdala

Niclas Börjesson (2019), Bockara

Saga Lundberg (2019), Björnhult