Följande aktiviteter är några av de som kommer att presenteras på bygderådet:

  • Båtklubbens aktiviteter i hamnen med vågbrytare och vindskydd
  • Belysningsprojekt
  • Hård Klangs spång vid näset
  • Ny anslagstavla i Emsfors
  • Nya tomter i Påskallavik
  • Badplatsen på Nötö
  • mm.

Listan kommer att fyllas på vartefter

Anmäl dig här!