Författare: Hela Sverige Oskarshamn (Sida 1 av 10)

Nya sätt att mötas – här finns idéer till digitala möten

Vi ska hålla distansen fysiskt – men inte socialt!

Studieförbundet Vuxenskolan har skapat foldern ”Nya sätt att mötas” där du hittar idéer för digitala cirklar. SV brinner för att skapa inspirerande mötesplatser där människor växer och utvecklas. I pandemitider behöver vi hitta nya sätt. SV hoppas att just du ska hitta det som väcker lusten och nyfikenheten hos dig.

Några tips på digitala cirklar:

 • Advents- & julmys på distans
 • Bokcirkel – Lev livet
 • Utbildning för högläsare digitalt
 • Trädgårdsplanera inför våren
 • Lär dig ett hantverk
 • Hälsa
 • Upplev vackra Öland

I foldern hittar du tips om digitala verktyg som du kan använda för den digitala cirkeln.

Ladda hem Vuxenskolans PDF om digitala cirklar

Tips för ett bättre digitalt möte

Vi på Hela Sverige Oskarshamn, använder Zoom för digitala styrelsemöten och avstämningsmöten i olika projekt. Vi har sammanställt några tips för att digitala möten ska fungera bättre:

 • Ha mikrofonen avstängd för att minimera störande bakgrundsljud.
 • Använd gärna headset för att få bättre ljud.
 • Använd gärna video – det blir så mycket trevligare!
 • Funkar inte mikrofonen på datorn så kan du använda datorn för bild och telefon för ljud.
 • Acceptera en digital kvart i början av mötet så att alla kommer igång, eller starta mötet en kvart innan.
 • Använd gärna chattfunktionen för att ställa frågor om det är många i mötet.
 • Ha en moderator som håller ordning på mötets agenda.
 • Försök att låta varann prata till punkt. Undvik att tala i mun på varann med utfyllnadsord, inlevelseljud och avbrytande meningar då det påverkar vem mikrofonen styrs till.
 • Ha tålamod med att det kan krångla.
 • Var inte rädd för tekniken, den funkar bättre än du tror.
 • Det finns inga dumma frågor!

Förslag om seniorlägenheter i Påskallavik

Hela Sverige Oskarhamn har sammanställt ett förslag med förhoppningen om att skapa fem seniorlägenheter på Grindskärsgatan i Påskallavik. Förslaget har skickats till fastighetsägarnätverket samt ansvarig mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Våren 2019 träffades en arbetsgrupp för att arbeta med en aktivitet gällande seniorboenden i Påskallavik. På mötet deltog representanter från Hela Sverige Oskarshamn, Oskarshamns kommun och PRO Påskallavik.

Syfte med arbetsgruppen var att diskutera vikten av att det finns seniorboende i Påskallavik så att de som vill bo kvar på orten kan sälja sina hus och flytta till ett seniorboende. Det skapar för utsättningar för barnfamiljer som vill flytta in vilket är målet.

I diskussionerna, som byggde på den boendeenkät som genomfördes i Påskallaviksbygden våren 2019, konstaterade att det finns ett stort intresse bland bygdens seniorer att bo kvar på sin hemort.

Trivsel och vänner är de största anledningarna till att man vill bo kvar. Seniorlägenheter behövs för att äldre ska kunna lämna hus och trädgård när ork inte längre finns för att sköta det.

Förslag till fastighetsägarnätverket

I slutet av september 2020 lades Grindskärsvägen 1 i Påskallavik ut till försäljning. Fastigheten är ett tidigare HBV-hem som säljs via mäklarfirman Svensk Fastighetsförmedling. I oktober tog arbetsgruppen beslut om att sammanställa ett förslag för att få lokala fastighetsägare att köpa fastigheten och satsa på fem seniorlägenheter.

Arbetsgruppen var i kontakt med mäklaren som blev intresserad av idén. Förslaget innefattar en analys av enkätsvaren som visar på att det finns en efterfrågan på tillgänglighetsanpassade seniorlägenheter med självhushåll och vaktmästare i Påskallavik samt information om fastigheten samt befolkningsstatistik från bygden.

Förslaget, som riktar sig till fastighetsägare i kommunen, skickades till mäklaren samt till Attraktiva Oskarshamn AB för vidarebefordring inom fastighetsägarnätverket som de driver den 29 oktober 2020.

Mäklarannons

Grindskärsvägen 1, Svensk Fastighetsförmedling

Alla eventuella frågor om fastigheten hänvisas till mäklare Mats Arnesson.

Grindskärsgatan 1 erbjuder fem seniorlägenheter i markplan med egen uteplats/täppa. Fyra tvåor på ca 55 kvm och en tvåa på 98 kvm i naturskönt läge. Nyrenoverat med egen ingång, parkering och förråd. FOTO: Svensk Fastighetsförmedling

Attraktivt boende bidrar till levande landsbygder

Boende är en av våra fokusfrågor då det är viktigt med boende på landsbygden för tillväxt och levande landsbygder. Oskarshamns kommun har som mål att växa till 30 000 invånare år 2030 och vi vill skapa möjligheter för olika boenden i hela kommunen. Att skapa flyttkedjor gör det möjligt för unga och barnfamiljer att hitta boende i hela vår kommun.

Fokusfråga: Boende

Kontaktperson

Annicka Gunnarsson, Hela Sverige Oskarshamn
070-839 49 21
annicka@hssloskarshamn.se

Förstudie om obemannad butik i Misterhult klar

Parallellt med den förstudie som har genomförts i det lokala utvecklingsprojektet gällande obemannad butik i Bockara så har vi arbetat med en förstudie i Misterhult. Förstudien är nu klar.

Förstudien i Misterhult visar på stort intresse och stöd för en etablering av en livsmedelsbutik i byn. Enkäten, som genomfördes vintern 2019/2020, besvarades av 224 invånare vilket motsvarar ca 10% av invånarna i Misterhultsbygden.

Hela 94,2% av invånarna anser att en livsmedelsbutik är den viktigaste servicen på orten. 76,8% säger att de skulle handla alla varor, de mesta av sina varor eller handla för att komplettera om det fanns en obemannad butik i Misterhult.

Misterhult uppfyller krav för befolkningsunderlag med 1 000 invånare inom 15 km då omkringliggande byar och skärgård hyser många permanenta invånare samt ett stort antal, närmare 1 000 , fritidsbostäder. Vägen genom byn har en del genomfartstrafik samt närheten till E22 som ligger endast 4 minuter från tilltänkt placering skapar också underlag.

Förslag på placering mitt i byn

Förslag på placering i Misterhult är på Hasselbacksvägen 2, Misterhult 1:118 där det finns plats för butiken, el och parkering. Det är en trafiksäker infart från väg Misterhultsvägen och ligger nära busshållplatsen. Det finns en anslagstavla på den tilltänkta parkeringen som behöver flyttas. Intill finns stor grönyta för rastplats. Återvinningsstationen ligger ca 100 meter från föreslagen placering.

Satsningar på lokal utveckling i Misterhult

I förstudien har vi lyft fram de tre satsningar och projekt som är aktuella i Misterhult och Misterhultsbygden de kommande åren.

Det gäller det förslag som den politiska majoriteten S+M lagt fram om att satsa 2,4 miljoner kronor fördelat under tre år. En miljon 2021, 800 tkr 2022 och 600 tkr 2023. Partierna vill genomföra delar av den handlingsplan som Hela Sverige Oskarshamn har sammanställt i samverkan med det lokala föreningslivet och invånare i Misterhult.

Servicesamverkan är ett kommunöverskridande utvecklingsprojekt sprunget ur ett gemensamt initiativ mellan Västerviks och Oskarshamns kommuner, lokala aktörer och näringsliv samt Region Kalmar län. Målet är att med gemensamma krafter förbättra förutsättningarna för kommersiell service i Misterhult- och Blankaholmsbygden. Utvecklingsprojektet kommer att löpa under åren 2020-2022 och finansieras med stöd från bland annat Tillväxtverket, kommunerna och regionen.

Mera ut är ett samverkansprojekt för utveckling av Ostkustleden, som passerar genom Misterhultsbygden, där Oskarshamns kommun är projektägare. Projektet pågår under åren 2020-2022. Genom företags- och evenemangsutveckling, marknadsföring & informationsspridning samt säkrande av Ostkustleden framtida drift och förvaltning vill sökande att besöksnäring och lokalturism stärks.

Företag, föreningar, markägare och kommunen ska tillsammans arbeta för att diversifiera Oskarshamns näringsliv samt bidra till uppfyllandet av Turismstrategi Oskarshamn 2025 samt Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030.

Öka attraktiviteten för byn

En livsmedelsbutik i Misterhult skulle öka attraktiviteten för hela norra delen av Misterhultsbygden samt södra delen av Västerviks kommun. Det skulle bidra till att invånare kan bo kvar på orten samt locka nya invånare att flytta in.

Vår förhoppning

Vi har haft ett möte med Lifvs för att presentera Misterhult som potentiell placering för ytterligare en butik i Oskarshamns kommun. Vår förhoppning är att Misterhult ska utgöra en butik i ett kluster tillsammans med Vena, Piperskärr norr om Västervik samt den kommande butiken i Bockara.

Förstudie: Obemannad butik i Misterhult

Förstudien innefattar två studiebesök hos AutoMat, Ekängen i Linköping samt Södra Möckleby Öland samt ett studiebesök hos Lifvs i Vena, enkätundersökning och sammanställning. Arbetet med förstudien har utförts av Annicka Gunnarsson och Thomas Oscarsson, Hela Sverige Oskarshamn.

Mer läsning

Bockara får en obemannad butik

PRESSMEDDELANDE

Bockara får en obemannad butik. Det står klart efter att bolaget Lifvs tagit beslut om att satsa på orten. Under förstudien, som har genomförts i det lokala utvecklingsprojektet, har vi haft regelbunden kontakt med Lifvs som tog ett snabbt beslut.

Under projektet Lokal utveckling i Bockarabygden har en förstudie gällande dagligvaruhandel, servicepunkt och café nyligen avslutats. Under arbetet med förstudien har projektledare Annicka Gunnarsson på Hela Sverige Oskarshamn genomfört en enkätundersökning i Bockara och jämfört två olika leverantörer av obemannade butiker, AutoMat och Lifvs.

Flera studiebesök

Tre studiebesök har genomförts. I november förra året var projektledaren i Linköping för att få information om det obemannade konceptet med franchise som AutoMat erbjuder. Butiken kan drivas som företag eller som lokalt utvecklingsbolag som i Södra Möckleby på Öland där studiebesök gjordes i förstudiens slutfas.

Livsmedelsbutiker i kluster

Teknikbolaget Lifvs har som mål att starta 300 obemannade butiker i landet. Lifvs satsar på att bygga upp kluster om fem-sex butiker och här i närheten har två butiker etablerats, en i Vena och en i Västervik. Det är femton år sen livsmedelsbutiken i Bockara lades ner på grund av dålig lönsamhet och bygdens cirka 530 invånare har varit utan butik sen dess. Med åldrande befolkning som vill bo kvar på orten finns ett ökat behov av service. 

Enkätundersökning genomförd

”Fantastiskt om vi kunde få en mötesplats i byn igen” skriver en av invånarna i den enkätundersökning som genomfördes i Bockarabygden under vintern 2019/2020. ”Bra för oss som varken har tillgång till bil eller har svårt för att få med sig varor med buss och för det sociala i bygden” skriver en annan i en spontan kommentar.

”Bra för oss som varken har tillgång till bil eller har svårt för att få med sig varor med buss och för det sociala i bygden”

Invånare som svarat på enkäten

Enkätundersökningen visar att 9 av 10 boende i Bockara gärna vill ha en livsmedelsbutik och nu blir det alltså verklighet. Företaget Lifvs har tagit beslut om att satsa på en obemannad butik i Bockara. Lifvs projektledare för etablering Theresa Turek har påbörjat arbetet med att undersöka placering av butiken för att kunna starta bygglovsprocessen.

Central placering krävs

För att etablera en obemannad butik krävs en bra och central placering samt trafikorienterat för att skapa en naturlig mötesplats. Det ska vara tryggt, trafiksäkert, väl belyst och gärna möjligt att nå med bil, kollektivtrafik, cykel och till fots. En obemannad butik etableras med fördel i närheten av drivmedel, servicekontor, hembygdsgård, källsortering etc.

Hoppas på nöjda invånare

”Det är väldigt roligt att Lifvs väljer att satsa på en obemannad livsmedelsbutik i Bockara. Det skapar en mötesplats som saknas på orten och skapar dessutom förutsättningar för att utöka servicen i framtiden. Orten blir dessutom mer attraktiv för inflyttning. Jag hoppas att Bockaraborna blir nöjda med sin nya butik och jag ser redan fram emot invigningen” säger Annicka Gunnarsson, projektledare.

Om projektet

Projektägare för projektet Lokala utvecklingsplaner i Bockarabygden och Kristdalabygden 2018-2020 är Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet finansieras av Astrid Lindgrens Hembygd. Projektet arbetar med att synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala- och Bockarabygden. Projektet vill genom de planerade aktiviteterna skapa förbättrade förutsättningar för lokal utveckling. 

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, projektledare Hela Sverige Oskarshamn
070-839 49 21, annicka@hssloskarshamn.se

Theresa Turek Hyseus, Projektledare etablering
070-782 06 26, theresa.turek@lifvs.com  

Byanätsforum bjuder in till nationell konferens 12 november

Den 12 november 2020 kl 17:30-21:00 arrangerar Byanätsforum en nationell konferens som genomförs via webben med videoverktyget Zoom. I år fokuserar konferensen på medlemsnytta och ger även tillfällen till samtal mellan olika deltagare genom att dela upp alla i olika grupper under mötets gång.

Tre huvudteman i form av nätdokumentation, affärsmöjligheter samt föreningssamverkan ligger i fokus för våra olika talare.

I år arrangerar Byanätsforum inga lokala eller regionala fysiska träffar där föreningar kan träffas och följa konferensen. Själva konferensformen den här gången passar allra bäst om var och en deltar med sin egen dator framför sig eftersom alla ska vara med i gruppsamtal och att det då kan bli svårt om flera personer sitter framför samma kamera och mikrofon.

De uppmanar alla att följa mötet i en separat dator eller surfplatta och då gärna med ett headset anslutet för bästa ljud. Det är också bra om man som deltagare har en separat smart mobil i handen för att använda till verktyget Mentimeter.

Konferensen är avgiftsfri men kräver anmälan före 31 oktober.

Byanätsforum Nationell konferens 2020

När? 12 november kl. 17:30-21:00

Var? Online via Zoom

Serviceöversikt i kommunen

En av våra fokusfrågor är service och för att tydliggöra likheter och skillnader mellan tätorterna i Oskarshamns kommun så har vi lagt upp en tabell som visar en översikt över vilken service som finns på respektive ort.

Vår tanke är att orter med ungefär lika stort invånarantal ska ha samma nivå av service och utbud. I arbetet med de lokala utvecklingsplanerna så blir det tydligare vilken service som saknas på orterna och därmed var insatser behöver göras för att nå en högre nivå.

Översikten är ett levande ”dokument” som uppdateras vartefter:

Foto: FTI

Nu lanseras Servicebanken

Servicebanken är en resurs för alla som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar man verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur man kan jobba med service i samverkan i sitt lokala samhälle.

Materialet är en sammanställning från de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan.

– Servicebanken vänder sig till alla som vill jobba med lokal service, både lokalsamhällen, kommuner och regioner, säger Åse Classon (bilden), ordförande i projektets styrgrupp och en av två ordförande i Hela Sverige ska leva.

De elva kommunerna som deltagit i projektet är spridda över hela Sverige och banken ger praktiska exempel i form av bilder och berättelser kring hur de tänkt och arbetat för att förverkliga lösningar som passar just deras förutsättningar. Tipsrutor och länkar i anslutning till berättelserna leder vidare till fördjupning och reflektion.

– Det är väldigt tydligt att det inte finns en lösning som kan implementeras överallt i hela landet. Bygderna är olika och det behövs ett batteri av olika lösningar för att passa, säger Åse Classon.

Men för att skapa lösningarna krävs samarbete mellan kommunen och lokalsamhället och det är inte alltid lätt att veta hur man får till det.

– Det viktiga och svåra är att hitta de processer som leder fram till de lösningar som passar bäst i den egna kommunen. Därför ger vi många olika metoder för hur man får igång ett bra samarbete. Sedan kommer lösningarna av sig själv, säger Åse Classon som för övrigt tror att samarbetet kring de nya servicelösningarna varit avgörande för framtidstron i flera av bygderna som deltagit.

Länk till Servicebanken.

Det är bra att Hela Sverige ska leva lanserar Servicebanken med samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan. Här kan man exempelvis läsa om lokala utvecklingsplaner, LUP, som vi framgångsrikt arbetat med i Oskarshamns kommun under flera år.

Varje tätort har sin egen lokala utvecklingsplan och arbetet med aktiviteterna sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommun och region. Samverkan är verkligen en framgångsfaktor för att lyckas med lokal utveckling!

/Annicka, ordförande

Förstudie för laddinfrastruktur för elbilar

Hela Sverige ska leva Oskarshamn har fått en förfrågan rörande en förstudie för laddinfrastruktur för elbildar på landsbygden. Till förstudien ska vi föreslå 10-12 platser i Oskarshamns kommun där laddstationer kan placeras.

Vi har sammanställt ett förslag på platser i kommunen där laddstationerna kan placeras och vill gärna ha återkoppling från föreningsliv, näringsliv och invånare om våra förslag är bra. Alla kommentarer och synpunkter mejlas till info@hssloskarshamn.se senast onsdag den 24 juni!

På Google-kartan nedan har vi markerat befintliga laddstationer med blått och våra förslag är markerade med grönt. Öppna gärna kartan i helfönster.

Information om förstudien

Ladda hela Kalmar län & Glasriket, så heter regionens nya förstudie som handlar om att identifiera lämpliga platser och klargöra förutsättningarna för en hållbar etablering av offentlig laddinfrastruktur för elbilar i större skala på landsbygden.

Detta görs genom att först identifiera och samla in relevant information om olika intressanta lokaliseringar med service exempelvis turism/besöksmål, gårdsbutiker, lanthandlare, verkstäder, mötesplatser såsom bygdegårdar, kyrkor, handelsplatser mm på landsbygden och matcha detta med hur tillgänglig kraft/nätkapacitet ser ut. Detta har tidigare inte gjorts och är ett nytt och unikt initiativ.

Denna kartläggning kombineras sedan med framtagning av ett anpassat och hållbart finansieringsupplägg för den initiala investeringen samt en affärsmodell som säkerställer den löpande driften över tid. Det är snabba ryck, förstudien ska vara genomförd och presenterad senast under oktober månad 2020.

Initiativet till förstudien kommer från Coompanion Kalmar län och Miljöfordon Sverige. Övriga partners är Hela Sverige Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län samt Trivector kopplat till projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen”. Förstudien finansieras till hälften av Region Kalmar län och den andra halvan via övriga parter och intressenter.

Kontaktuppgifter

Projektledare för förstudien vid frågor, funderingar och information: Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige, mobil: 070-655 07 71, e-post: jonas@miljofordonsverige.se

Svar från majoriteten på vårt brev om fiber

Den 13 maj skickade vid ett brev om vikten av fiber för en attraktiv kommun till samtliga partier i Oskarshamns kommun. Den 18 maj fick vi följande svar från kommunalrådet Ingela Ottosson som ansvarar för landsbygdsfrågor:

Hej,

Socialdemokraterna och Moderaterna i Oskarshamn har mottagit ert brev gällande bredband och fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun.

Socialdemokraterna och Moderaterna i Oskarshamns kommun delar i mångt och mycket det som ni tar upp i ert brev angående behovet av tillgång till fiber i hela kommunen.

Oskarshamns kommun gjorde för många år sedan ett vägval hur fiberutbyggnaden skulle gå till. Vägvalet gjordes utifrån hur regelverket då såg ut, gällande statligt stöd respektive kommunalt stöd. Vägvalet innebar att marknaden skulle ta ansvar för att alla fick tillgång till fiber med hjälp av det statliga bidragssystemet.

Vi kan idag alla konstatera att marknaden med de statliga stöden inte har klarat av att ge alla invånare tillgång till fiber. I den nya bredbandsstrategin som Oskarshamns kommun arbetet med inser vi därför att kommunen kommer få ta ett större ansvar för bredbandsutbyggnaden.

För drygt 10 dagar sedan fick kommunstyrelsens arbetsutskott en uppdatering av hur arbetet med kommunens nya bredbandsstrategi går. Tjänstemännen presenterade då ett antal frågor som politiken behöver ta ställning till i det fortsatta arbetet. Det finns därför en ambition att inom kort bjuda in samtliga partier till samtal för att ta ställning till frågorna för att kommunen därefter ska kunna arbeta vidare med strategin.

Moderaterna Oskarshamn
Ingela Ottosson
Gruppledare

Fiber är viktigt för en attraktiv kommun

Regeringens kortsiktiga mål är att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kalmar län är ett av de tre län som har sämst utbyggnad av fiber i hela landet, det visar den balansrapport som riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva har sammanställt.

Att förse hela Kalmar län med fiber skulle kosta 2 miljarder kronor.

Hur mycket kostar det för att förse hela Oskarshamns kommun med fiber?

Enligt Bredbandskartan så har 94% tillgång till fiber inom tätort eller småort i Oskarshamns kommun och målet har chans att nås innan årsskiftet. Utanför tätort eller småort är det endast 31% som har fiber. Detta kan jämföras med Gotland som är ett av de län som har bäst utbyggnad med 98% inom tätort eller småort respektive 90% utanför tätort eller småort.

Nödvändig infrastruktur.

Bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät. Fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun är ytterst betydelsefull för landsbygdernas utveckling och tillväxten i kommunen.

Bredband är en förutsättning för att invånare ska kunna bo, arbeta och leva i hela kommunen. Medborgare måste ha tillgång till digitala tjänster för att kunna sköta allt från bankärenden, inköp och sina sociala kontakter till studier och arbete på distans. Fiberfrågan är också viktig för näringslivet på landsbygden – men även för kommunen och regionen, som aktivt jobbar med att utveckla digitala välfärdstjänster.

Jämlikt samhälle.

Fiberutbyggnaden bidrar till ett jämlikt samhälle oavsett var i kommunen man valt att leva. De medborgare som inte har tillgång till fiber blir utsatta för en social orättvisa. Medborgare och näringsidkare som verkar i staden och tätorterna har inte samma förutsättningar som de som bor och verkar på landsbygderna i Oskarshamns kommun.

Samverkan.

Det är viktigt att lyfta fram att det är nödvändigt att olika myndigheter samverkar för att utbyggnaden av fiber ska bli enkel, smidig och kostnadseffektiv. Här behöver främst kommun och region samverka med myndigheter som exempelvis Trafikverket.

Viktig del i omställningsarbetet.

Den digitala kommunikationen är också en viktig del i omställningsarbetet. Att fler får möjlighet att arbeta hemifrån bidrar till miljövinster, minskad belastning på samhället, mindre trafik och belastning på vägnätet, minskade risker för olyckor, mer effektivt arbete och det sparar tid för den anställde.

Arbete hemifrån kan minska stressrelaterade sjukdomar, kortare dagar för barn på förskola och kvalitetstid för familj, fritidsintressen och rekreation. Man kan sammanfatta det med att det skulle öka möjligheterna för så kallad ”work-life-balance”.

Kopparnätet släcks ner.

En viktig infrastruktur som inte tas upp alls i kommunens översiktsplan för 2030 är mobiltäckning. Telia monterar ner kopparnätet på flera håll i Oskarshamns kommun och många hushåll blir utan fast telefoni och xDSL. Flertalet medborgare har redan hamnat utanför samhället när de blir utan kopparnät samtidigt som fiberutbyggnaden står stilla och mobiltäckningen i dessa områden är obefintlig.

Goda exempel i länet.

Det finns många goda exempel i länet på hur kommuner själva tagit ansvar för att se till att hela kommunen ska få tillgång till fiber. Några exempel är Mönsterås, Kalmar och Emmaboda. I exempelvis Torsås kommun tog kommunstyrelsen beslut i december 2019 om att kommunen ska låna upp 100 miljoner kronor för att bygga fiber i egen regi på landsbygden.

Ny bredbandsstrategi.

Kommunens bredbandsstrategi är under revidering och vi hoppas att Oskarshamns kommun kommer att satsa på fiberutbyggnad på landsbygden och inte räkna med statliga bidrag. Satsningen på fiber skulle öka intresset för inflyttning och entreprenörskap på landsbygderna vilket i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och målet med att nå 30 000 invånare år 2030.

« Äldre inlägg