Föreningar, företag och privatpersoner – alla kan bli medlemmar i Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att stötta lokal utveckling på landsbygden!

Medlemsavgift: 100 kr

Medlemsavgiften är ett engångsbelopp som betalas in på bankgiro 132-9960. Ange namn, adress samt förening/företag på inbetalningen. Skicka gärna e-postadress och telefonnummer till oss så att vi kan kontakta dig.

Medlemskapet innefattar att föreningen omfattas av Hela Sverige Ska Levas byalagsförsäkring utan extra kostnad. Läs mer om Byalagsförsäkringen!