Nu är det dags för vår enkät för att få fokus på vilka aktiviteter som är viktiga för bygden att genomföra i Bockarabygdens lokala utvecklingsplan. Enkäten genomförs av Hela Sverige Oskarshamn i samverkan med lokala föreningar och Oskarshamns kommun. Resultatet ligger till grund för vidare arbete med lokala projekt samt underlag till arbete med Översiktsplan 2030.

Resultatet av enkäten kommer att presenteras på digitala bygderåd via Zoom under mars och april. Skärgårds- och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher från Oskarshamns kommun medverkar på dessa möten.

Hur jobbar vi vidare? Arbete med aktiviteterna i de lokala utvecklingsplanerna görs genom att skapa arbetsgrupper med samarbete mellan föreningar, företag, invånare, kommunen, regionen och andra organisationer.

Tipsa alla så att fler fyller i enkäten, aktuell status:

Påskallavik % av 1060 invånare
17%
Kristdala % av 972 invånare
19%
Figeholm % av 821 invånare
10%
Fårbo % av 505 invånare
10%
Bockara % av 355 invånare
19%

Vi är väldigt tacksamma om du kryssar i de aktiviteter du anser är mest prioriterade i din bygd. Din e-postadress samlas in för att du ska få inbjudan till bygderådet och återkoppling på resultatet av enkäten.

Vi uppskattar om så många som möjligt fyller i enkäten digitalt. Nedan finns en PDF-enkät för utskrift. Pappersenkäter lämnas i brevlådan på Stora Vägen 45. Kontaktperson Anette Rogö, Bockara Hembygdsförening, 070-570 88 48