Kommunstyrelsen har tagit beslut om investeringar om 700 000 kr för belysning runt om i Oskarshamns kommun. Aktiviteterna har lyfts fram i våra invånarenkäter och i samtal med föreningslivet.

Följande aktiviteter i projektet kommer landsbygderna till del:

  • Dämmen Kristdala, 40 tkr. Del av kostnad för åtgärden. Tillfaller samhällsföreningens bidragsansökan för bl a belysning.
  • Callerströmska Magasinet i Påskallavik, 50 tkr. Fasadbelysning som framhäver byggnaden i parkmiljön.
  • Pulkabacke Fårbo, 10 tkr. Komplettera befintlig belysning från 2020.
  • Pulkabacke Figeholm, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
  • Pulkabacke Påskallavik, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
  • Lekplats Emmekalv, 30 tkr. Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka tider av dygnet och året.
  • Kristdala torg, 45 tkr. Lusthuset förses med en fin och funktionell belysning som framhäver byggnaden.

Investeringen för Oskarshamns kommun avseende dessa aktiviteter är 215 tkr.

Ansvarig för belysningsprojektet är Erik Hjertqvist på Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, telefon 0491-881 43 och e-post erik.hjertqvist@oskarshamn.se.

Foto: Freepik