Vi synliggör och tillvaratar landsbygdens värden. Vi samlar lokala utvecklingsgrupper, kommun- och länsbygderåd samt medlemsorganisationer i en växande byarörelse som skapar företagsamma och hållbara bygder så att hela Sverige ska leva. 100 000 personer är verksamma i byarörelsen som årligen satsar en miljard kronor i ideellt arbete och kapital. Aktiviteterna berör 1/3 av Sveriges befolkning.

Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva, www.helasverige.se

Hela Sverige Oskarshamn

Hela Sverige Oskarshamn är den lokala verksamheten som en del av riksorganisationen. Den ideella föreningen, Kommunbygderådet i Oskarshamn, bildades vid ett möte i Bråbo den 11 oktober 2012.

Vi arbetar för att stötta lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i Oskarshamns kommun, sprida erfarenheter och goda exempel samt stimulera samverkan mellan olika parter.

Vi arbetar även med att inspirera de lokala utvecklingsgrupperna till lokal utveckling samt hjälper utvecklingsgrupperna att arbeta fram lokala utvecklingsplaner. Samordning och prioriteringar sker genom möten, så kallade bygderåd, där representanter från föreningar, företag, privatpersoner och Oskarshamns kommun medverkar för att samarbeta med lokal utveckling.

Hela Sverige Oskarshamn får ett årligt stöd av Oskarshamns kommun för sin verksamhet. Utöver det så söker bidrag till olika utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Vi deltar också med en ledamot och en ersättare länsbygderådet i Kalmar län som är den regionala delen av Hela Sverige Ska Leva. I Kalmar län ingår tolv kommuner, fem Leaderområden och närmare 200 lokala utvecklingsgrupper.

Tidning