Vi synliggör och tillvaratar landsbygdens värden. Vi samlar lokala utvecklingsgrupper, kommun- och länsbygderåd samt medlemsorganisationer i en växande byarörelse som skapar företagsamma och hållbara bygder så att hela Sverige ska leva. 100 000 personer är verksamma i byarörelsen som årligen satsar en miljard kronor i ideellt arbete och kapital. Aktiviteterna berör 1/3 av Sveriges befolkning.

Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva, www.helasverige.se

Hela Sverige Oskarshamn är den lokala föreningen som är en del av riksorganisationen. Föreningen bildades den 11 oktober 2012. Vi arbetar för att stötta lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i Oskarshamns kommun, sprida erfarenheter och goda exempel samt stimulera samverkan mellan olika parter.

Vi arbetar även med att inspirera de lokala utvecklingsgrupperna till lokal utveckling samt hjälper utvecklingsgrupperna att arbeta fram lokala utvecklingsplaner. Samordning sker genom bygderåd i fyra områden där representanter från föreningar, företag, privatpersoner och andra intressenter medverkar för att tillsammans arbeta med lokal utveckling.

Hela Sverige Oskarshamn får ett årligt stöd av Oskarshamns kommun för sin verksamhet samt söker bidrag till olika utvecklingsprojekt och aktiviteter. Vi deltar också i länsbygderådet i Kalmar län som är den regionala delen av Hela Sverige Ska Leva. I Kalmar län ingår tolv kommuner, fem Leaderområden och närmare 200 lokala utvecklingsgrupper.