Nu är det klart!

887 200 kr i projektstöd till Kristdala- och Bockarabygden enligt beslut av Astrid Lindgrens Hembygds styrelse, tillika LAG (Local Action Group) på mötet den 28 februari.

”Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län är huvudman för tvåårsprojektet Lokala utvecklingsplaner i Kristdalabygden och Bockarabygden och har beviljats 887 200 kr i projektstöd. Projektet vill arbeta vidare med de lokala utvecklingsplanerna som är framtagna i Kristdala- och Bockarabygderna.

I ett brett samarbete med bland andra Hela Sverige ska leva Oskarshamn, Regionförbundet Kalmar, Oskarshamns kommun, KristdalaHem och lokala föreningslivet vill projektet synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala- och Bockarabygden. I projektet ingår satsningar som är kopplat till tre teman: bo, arbete och fritid.”

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet från 2018-03-01!