Under februari fick invånarna i Bockarabygden chans att svara på vår invånarenkät. 19% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 25 mars presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

17,6% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

  1. Hembygdsgården inkl. lekplats – 3 personer
  2. Vandringsled/skidled – 3 personer
  3. Dagligvaruhandel – 2 personer
  4. Utegym – 1 person
  5. Badplatsen – 1 person
  6. Hålla rent i samhället – 1 person
  7. Fartkameror för att sänka hastigheten – 1 person

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med taket på dansbanan och sammanslagning av hembygdsföreningen och aktivitetsföreningen till en samhällsförening. Inom det lokala utvecklingsprojektet arbetas det med aktiviteter inom projektet såsom obemannad butik, informationstavla och förstudie om nybyggnation av seniorlägenheter.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Bockarabygden