Under februari fick invånarna i Figeholmsbygden chans att svara på vår invånarenkät. 10% av invånarna valde att svara på enkäten vilket är en bra svarsfrekvens. Resultatet presenterades på det digitala bygderådet.

På det digitala bygderådet den 8 april presenterades resultaten för deltagarna. Nu har vi sammanställt en komplett rapport med alla resultat och svar från invånarenkäten, samt en topplista med vilka aktiviteter som är mest prioriterade.

Från idé till verkstad

Hur går vi nu från idéer till verkstad?

28,7% av de som svarat på enkäten kan tänka sig att engagera sig vilket bådar gott för den lokala utvecklingen. Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper:

  1. Kurran – 6 personer
  2. Hundrastgård – 3 personer
  3. Turism & marknadsföring – 3 personer
  4. Konst & kulturaktiviteter – 3 personer
  5. Pulkabacken – 2 personer
  6. Ställplatser – 2 personer

Lokal utveckling pågår

Högst prioritet just nu är pågående arbete med Kurran där en arbetsgrupp redan skapats. Kontakta Maja Hansson vid intresse. Utöver det så arbetar BK Bore för fullt med aktivitetscentret på Kjellskulle där padelbanorna i princip är klara.

Läs mer:

Lokal utvecklingsplan: Figeholmsbygden