Den 9 mars hade kommunbygderådet årsmöte via Zoom. Vi gick igenom dagordningen och allt från verksamhetsberättelse och ekonomi från 2021 till verksamhetsplan och budget för 2022.

Under mötet valdes undertecknad till ordförande för kommande tvåårsperiod 2022-2024. Vi valde även två ledamöter: Claes Zachrison som omval 2022-2024 och Mattias Johansson som fyllnadsval 1 år 2022-2023.

Mattias har varit ersättare i styrelsen men valdes under årsmötet till ledamot och kassör efter att Thomas Oscarsson bett om att bli entledigad från uppdraget som kassör. Mattias har således valts som kassör som fyllnadsval under ett år, 2022-2023.

När det gäller ersättare så fick Mark Geuze förnyat förtroende 2022-2024. Årsmötet valde även en ny ersättare i styrelsen, Niina Nordlund, bosatt i Malghult utanför Kristdala, som ersättare under åren 2022-2024.

Niina Nordlund har stor erfarenhet av besöksnäring och företagande. Hon driver bland annat gård med skogsbruk. Under de senaste åren har Niina arbetat som projektledare för Mera ut och med sitt breda nätverk så blir Niinas kunskaper och erfarenheter ett bra tillskott i styrelsen.

Vi hälsar Niina välkommen i styrelsen och tackar Anette Rogö, Ann-Sofie Johansson och Åke Nilsson för den tid och det engagemang ni lagt ner i kommunbygderådet.

/Annicka Gunnarsson, ordförande

Kolla in hela styrelsen!