Inför kommande leaderperioden tar leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet fram en ny utvecklingsstrategi och de behöver vår hjälp för att påverka utvecklingen i vår landsbygd.

Klicka på länkarna nedan för att fylla i enkäterna!

Du som är engagerad och verksam i Kristdalabygden och Bockarabygden samt övrigt område väster om E22 tillhör Astrid Lindgrens Hembygd.

Du som är engagerad och verksam inom Kustlandet som är området öster om E22 med Misterhultsbygden inkl. Mörtfors, Fårbobygden, Figeholmsbygden och Påskallaviksbygden ska fylla i denna enkät.