Hela Sverige Oskarshamn är en ideell förening som etablerades vid ett uppstartsmöte i Bråbygden den 11 oktober 2012. Vår förening är knuten till riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och verkar på kommunal nivå.

Vi arbetar med att inspirera till lokal utveckling på landsbygden i Oskarshamns kommun. Vi stöttar föreningsliv, näringsliv och invånare i det lokala utvecklingsarbetet, sprider erfarenheter, stimulerar samverkan och synliggör den lokala nivån i kommunen.

Vårt arbete med lokal utveckling sker utifrån ett underifrånperspektiv. Genom invånarenkäter, stormöten och samtal har vi i samverkan mellan olika aktörer skapat lokala utvecklingsplaner för Oskarshamns landsbygder. En attraktiv landsbygd är ett sätt att nå kommunens vision om 30 000 invånare år 2030.

Bli gärna medlem i föreningen för endast 100 kr!

Företag, föreningar, privatpersoner och organisationer, alla som vill ha en levande landsbygd i Oskarshamns kommun, är varmt välkomna att bli medlemmar!

Vår landsbygd i fokus

Framtid. Omvärld. Kraft. Utveckling. Samverkan.

Hela Sverige Oskarshamn vill sätta fokus på landsbygden. F står för Framtid – vi skapar förutsättningar för framtiden, O står för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att lyckas, K står för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat, U står för Utveckling – lokal utveckling är viktigt för att landsbygden ska överleva och S står för Samverkan – vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.

Lokalt utvecklingsprojekt 2018-2020

Vi samarbetar med Astrid Lindgrens Hembygd och Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län i vårt lokala utvecklingsprojekt för Kristdalabygden och Bockarabygden, journalnr 2018:12.