Tyck till i våra enkäter.

Var med och tyck till i våra invånarenkäter för att få en bred förankring av lokala utvecklingsaktiviteter. Bygdernas önskemål är samlade för prioritering för att komma med i Översiktsplan 2030 som Oskarshamns kommun arbetar med.

Därför är det EXTRA VIKTIGT att just DU är med och tycker till om din ort!

Vilken ort är bäst på att svara?! Aktuell status uppdateras dagligen.

Påskallavik % av 1060 invånare
17%
Kristdala % av 972 invånare
16%
Figeholm % av 821 invånare
9%
Fårbo % av 505 invånare
10%
Bockara % av 355 invånare
19%

Om oss

Hela Sverige Oskarshamn är en ideell förening som etablerades vid ett uppstartsmöte i Bråbygden den 11 oktober 2012. Vår förening är knuten till riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och verkar på kommunal nivå.

Vi arbetar med att inspirera till lokal utveckling på landsbygden i Oskarshamns kommun. Vi stöttar föreningsliv, näringsliv och invånare i det lokala utvecklingsarbetet, sprider erfarenheter, stimulerar samverkan och synliggör den lokala nivån i kommunen.

Vårt arbete med lokal utveckling sker utifrån ett underifrånperspektiv. Genom invånarenkäter, stormöten och samtal har vi i samverkan mellan olika aktörer skapat lokala utvecklingsplaner för Oskarshamns landsbygder. En attraktiv landsbygd är ett sätt att nå kommunens vision om 30 000 invånare år 2030.

Bli gärna medlem i föreningen för endast 100 kr!

Företag, föreningar, privatpersoner och organisationer, alla som vill ha en levande landsbygd i Oskarshamns kommun, är varmt välkomna att bli medlemmar!

Vår landsbygd i fokus

Framtid. Omvärld. Kraft. Utveckling. Samverkan.

Hela Sverige Oskarshamn vill sätta fokus på landsbygden. F står för Framtid – vi skapar förutsättningar för framtiden, O står för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att lyckas, K står för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat, U står för Utveckling – lokal utveckling är viktigt för att landsbygden ska överleva och S står för Samverkan – vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.

Lokalt utvecklingsprojekt 2018-2020

Vi samarbetar med Astrid Lindgrens Hembygd och Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län i vårt lokala utvecklingsprojekt för Kristdalabygden och Bockarabygden, journalnr 2018:12.