Vi arbetar med att inspirera till lokal utveckling på landsbygderna i Oskarshamns kommun. Vi stöttar föreningsliv, näringsliv och invånare i det lokala utvecklingsarbetet, sprider erfarenheter, stimulerar samverkan och synliggör den lokala nivån i kommunen.

Vår landsbygd i fokus.

Framtid. Omvärld. Kraft. Utveckling. Samverkan.

Hela Sverige Oskarshamn vill sätta fokus på landsbygderna genom:

  • F för Framtid – vi skapar förutsättningar för framtiden.
  • O för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att lyckas.
  • K för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat
  • U för Utveckling – utveckling är viktigt för att landsbygderna ska överleva.
  • S för Samverkan – vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.

Våra fokusfrågor 2023-2025

Bli medlem för 100 kr.

Företag, föreningar, privatpersoner och organisationer, alla som vill ha en levande landsbygd i Oskarshamns kommun, är varmt välkomna att bli medlemmar! Medlemsavgiften är 100 kr som engångsavgift.