Hela Sverige Oskarshamn är en förening som etablerades år 2012. Vi vill verka för att inspirera till lokal utveckling på landsbygden. Vi arbetar för att stötta föreningar, sprida erfarenheter, stimulera samverkan och synliggöra den lokala nivån i kommunen.

Bli gärna medlem i föreningen för endast 100 kr!

Företag, föreningar, privatpersoner och organisationer, alla som vill ha en levande landsbygd i Oskarshamns kommun är varmt välkomna att bli medlemmar!

Vår landsbygd i fokus

Framtid. Omvärld. Kraft. Utveckling. Samarbete.

Hela Sverige Oskarshamn vill sätta fokus på landsbygden. F står för Framtid – vi skapar förutsättningar för framtiden, O står för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att lyckas, K står för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat, U står för Utveckling – lokal utveckling är viktigt för att landsbygden ska överleva och S står för Samarbete – vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.

Lokalt utvecklingsprojekt 2018-2020

Vi samarbetar med Astrid Lindgrens Hembygd och Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län i vårt lokala utvecklingsprojekt för Kristdalabygden och Bockarabygden, journalnr 2018:12.