Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Anette Rogö, 070-570 88 48

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:

Enkätsvar Bockarabygden 2017

OBS! Aktiviteter markerade med (*) ingår i utvecklingsprojektet 2018-2020.

Bockara

Topplista för prioriterade aktiviteter
 1. Gång- & cykelbana förlängning Utebyn/Bengtskälla 55,2%
 2. Dagligvaruhandel/Servicepunkt/Café* 34,5%
 3. Belysning på motionsspåret 34,5%
 4. Aktivitetsyta på skolgården* 31%
 5. Förbättrad mobiltäckning på landsbygden 31%
 6. Hastigheter genom samhället 27,6%
 7. Utveckla Hagsjöns badplats* 27,6%
 8. Skötsel av allmänna ytor 27,6%
 9. Fiber på landsbygden 24,1%
 10. Öka inflyttningen 20,7%
 11. Seniorboende i Bockara* 17,2%
 12. Kommunal fritidsgård 17,2%
 13. Cykelväg till Oskarshamn 13,8%
 14. Håll rent i samhället 13,8%
 15. Asfalterad väg till Hembygdsgården 10,3%
 16. Bättre skyltning till Hembygdsgården 6,9%
 17. Distriktssköterska 6,9%
 18. Informationstavla med karta och besöksmål* 3,4%

Prioriterades i en minienkät med 29 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Aktivitetsyta på skolgården* – invigning 17 maj, Aktivitetsföreningen
 • Belysning på motionsspåret – ej möjligt att få enligt Fritidskontoret
 • Grillplats vid pulkabacken, Aktivitetsföreningen
 • Hemsida med information om Bockara – www.bockara.com*
 • Självservice ÅVC Bockara – ej möjligt att få enligt Tekniska kontoret

Möckhult

Topplista för prioriterade aktiviteter
 1. Aktivitetspark vid byahuset* 76,5%
 2. Förbättrad mobiltäckning 58,8%
 3. Upprustning av byahuset* 52,9%
 4. Gatubelysning i vissa delar av byn 52,9%
 5. Återvinningsstation 35,3%
 6. Naturreservatet vid Fårhagsberget* 23,5%

Prioriterades i en minienkät med 17 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Anslagstavla vid byahuset* – finns vid byastugan
 • Fibernät i bygden – fiberföreningen är färdiga
 • Förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen på väg 37 – fartkamera hösten 2018.