Lokal utvecklingsplan för Bockarabygden gäller 2017-2025. Arbetet med lokal utveckling sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och övriga intressenter. Arbete med aktiviteter sker i arbetsgrupper och projekt.

Vi bjuder in till bygderåd två gånger per år i samverkan med Oskarshamns kommun för att stämma av arbetet med aktiviteter och projekt samt dela med oss av inspiration och tips om var man kan söka stöd.

Bockara: www.bockara.com

Aktuella mötesdatum hittar du i kalendern!

Engagera dig i lokal utveckling

Om du är intresserad av att engagera dig eller driva någon av aktiviteterna så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare. Givetvis kan du även ta kontakt med det lokala föreningslivet med. Vi använder det digitala verktyget Trello för att hålla koll på aktuella aktiviteter. Hör av dig till Annicka om du vill ha behörighet för att engagera dig i Bockaras utveckling!

Kontaktpersoner

Ingrid Thornberg
Ordförande Hela Sverige Oskarshamn
073-835 33 02, ingrid@hssloskarshamn.se

Kristina Hägg-Blecher
Skärgårds- & landsbygdsutvecklare, Oskarshamns kommun
0491-76 42 82, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Topplista för prioriterade aktiviteter 2021

 1. Drivmedel (ny ägare till macken) 79,4%
 2. Utveckla & bibehålla Bockaraskolan 72,1%
 3. Dagligvaruhandel 70,6%
 4. Hastigheter genom samhället 48,5%
 5. Utegym 42,6%
 6. Vandringsled runt bygden 42,6%
 7. Paketboxar för paketleverans 39,7%
 8. Seniorboende/lägenheter 36,8%
 9. Förbättrad mobiltäckning på landsbygden 35,3%
 10. Utbyggnad av Kastanjegården 35,3%
 11. Utveckla Hagsjöns badplats 30,9%
 12. Skötsel av allmänna ytor 26,5%
 13. Kommunal fritidsgård 22,1%
 14. Café 20,6%
 15. Håll rent i samhället 20,6%
 16. Laddstople för elbil 17,6%
 17. Informationstavla med karta och besöksmål 17,6%
 18. Servicepunkt 17,6%
 19. Cykelbana för barn (dirtbana) 16,2%
 20. Distriktssköterska 13,2%
 21. InfoPoint med turistinformation 4,4%
 22. Samåkningsparkering vid nya väg 37/47 4,4%
 23. Asfalterad väg till Hembygdsgården 2,9%
 24. Bättre skyltning till Hembygdsgården 1,5%

Prioriterades i en gemensam enkät med svarsfrekvens på 19% i februari 2021.

Enkätsvar

Följande sammanställningar av enkäter genomförda i Bockarabygden kan användas som underlag för arbete med olika aktiviteter.

Avslutade aktiviteter
 • Aktivitetsyta på skolgården* – invigning 17 maj, Aktivitetsföreningen
 • Belysning på motionsspåret – ej möjligt att få enligt Fritidskontoret
 • Grillplats vid pulkabacken, Aktivitetsföreningen
 • Hemsida med information om Bockara – www.bockara.com*
 • Lekplats i Petter-Lars-gården
 • Självservice ÅVC Bockara – ej möjligt att få enligt Tekniska kontoret
 • Tak över dansbanan vid Petter Lars-gården

Möckhult

Topplista för prioriterade aktiviteter

 1. Aktivitetspark vid byahuset* 76,5%
 2. Förbättrad mobiltäckning 58,8%
 3. Upprustning av byahuset* 52,9%
 4. Gatubelysning i vissa delar av byn 52,9%

Prioriterades i en minienkät med 17 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Anslagstavla vid byahuset* – finns vid byastugan.
 • Fibernät i bygden – fiberföreningen är färdiga.
 • Naturreservatet vid Fårhagsberget – förstudie färdigställd våren 2021.
 • Förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen på väg 37 – fartkamera hösten 2018.
 • Återvinningsstation – ej genomförbart.