Här har vi gjort en liten sammanställning för de föreningar som ska söka stöd till projekt som rör landsbygdsutveckling, föreningsbidrag etc. Vi har sökt flera projektstöd och kan hjälpa till att bolla texter för ansökningar.

Kommunens landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher kan också vara behjälplig när det gäller att söka stöd till lokal utveckling. Kristina sitter med i LAG-grupperna för både Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet.

Astrid Lindgrens Hembygd

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med lokalt ledd utveckling i kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn (Kristdalabygden & Bockarabygden). Ansökan kan skickas in när som under året.

Astrid Lindgrens Hembygd

Föreningsbidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Oskarshamns kommun kan ansöka om bidrag. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om handlingarna saknas. Bidragsansökningar från kulturföreningar hanteras av Kulturkontoret och fritidsföreningar hanteras av Fritidskontoret.

Föreningsbidrag kulturföreningar Henric Oscarsson, Kulturstrateg henric.oscarsson@oskarshamn.se / 0491-880 39

Föreningsbidrag för fritidsföreningar

Fritidsföreningar i Oskarshamns kommun kan ansöka om bidrag. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om handlingarna saknas. Bidragsansökningar från fritidsföreningar hanteras av Fritidskontoret.

Föreningsbidrag fritidsföreningar Jonas Ström, Fritidskonsulent jonas.strom@oskarshamn.se / 0491-76 40 15

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun, SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare. Ansökningar tas emot vår och höst.

Föreningslyftet

Kustlandet

Föreningen Kustlandet arbetar med lokalt ledd utveckling i kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn (Misterhultsbygden och Påskallaviksbygden) och Mönsterås. Ansökan kan skickas in när som under året.

Kustlandet

Oskarshamns kommun satsar på landsbygden

Kommunen har tagit fram en pott för investeringar på kommunal mark på landsbygden samt en pott för driftstöd. Ansökan skickas till kommunsekreteraren och beslut om ansökan görs av Kommunstyrelsens månadsmöten. Tänk på att ha ett färdigt förslag i er ansökan så är går det snabbare för Kommunstyrelsen att ta beslut.  Ansökan skickas till kommunsekreteraren.

Kommunstyrelsen

Regional bygdepeng

Den regionala bygdepengen är inrättad för att främja lokal utveckling på landsbygderna i Kalmar län. Målgruppen är föreningar och grupper som kan söka bidrag för mindre utvecklingsinsatser som främjar bygden. Den regionala bygdepengen finansieras av Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län. Maxbeloppet är 15 000 kr per år och ort.

Region Kalmar län landsbygdsutveckling

Smålandsidrotten

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Smålandsidrotten kan förmedla medel för idrottsövergripande insatser.

Smålandsidrotten

Övrigt

Det finns många möjligheter att stöd för investeringar som utvecklar landsbygden, driva projekt, aktiviteter och evenemang.

Några fler exempel: