Här har vi gjort en liten sammanställning för de föreningar som ska söka stöd till projekt som rör landsbygdsutveckling, föreningsbidrag etc.

Astrid Lindgrens Hembygd

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med lokalt ledd utveckling. Mellan 2014-2020 finns nästan 30 miljoner att söka till utvecklingsprojekt i kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn (Kristdalabygden & Bockarabygden). För att bli ett prioriterat utvecklingsprojekt, och därmed få projektstöd, ska projektet bidra till något av våra mål: Utvecklat föreningsliv, Digital närvaro, Förädlade lokala resurser och Transportmöjligheter. Ansökan kan skickas in när som under året.

Astrid Lindgrens Hembygd – Ansökan

Johanna Stejdahl, verksamhetsledare
/ 072-714 91 37

Föreningsbidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Oskarshamns kommun kan ansöka om bidrag. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om handlingarna saknas. Bidragsansökningar från kulturföreningar hanteras av Kulturkontoret och fritidsföreningar hanteras av Fritidskontoret.

Föreningsbidrag kulturföreningar

Henric Oscarsson, Kulturstrateg

Föreningsbidrag för fritidsföreningar

Fritidsföreningar i Oskarshamns kommun kan ansöka om bidrag. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om handlingarna saknas. Bidragsansökningar från fritidsföreningar hanteras av Fritidskontoret.

Föreningsbidrag fritidsföreningar

Jonas Ström, Fritidskonsulent

Mervärdespengar 2016-2018

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun, SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare. Projektet pågår från 2016-2018 och för varje år har en miljon avsatts till det lokala föreningslivet. Ansökningar tas emot vår och höst.

Föreningslyftet

Kustlandet

Föreningen Kustlandet har totalt 40 miljoner kr att fatta beslut om inom ramen för lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Finansiering erhålls från kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn (Misterhultsbygden och Påskallaviksbygden) och Mönsterås tillhör Kustlandet och kan söka stöd för projekt som förutom orten, stämmer med leadermetoden och utvecklingsstrategin. Kustlandet kan bevilja stöd upp till 2,5 miljoner kronor. Ansökan kan skickas in när som under året.

Kustlandet – Passar min projektidé?

Kustlandet – Hur ansöker jag?

Gustaf Westring, verksamhetsledare

Oskarshamns kommun satsar på landsbygden

Kommunen har tagit fram en pott för investeringar på kommunal mark på landsbygden samt en pott för driftstöd. Ansökan skickas till kommunsekreteraren och beslut om ansökan görs av Kommunstyrelsens månadsmöten. Tänk på att ha ett färdigt förslag i er ansökan så är går det snabbare för Kommunstyrelsen att ta beslut.  Ansökan skickas till kommunsekreteraren.

Kommunstyrelsen

Per Nygren, Kommunsekreterare
per.nygren@oskarshamn.se / 0491–76 42 88

Regional bygdepeng – idéslanten

Den regionala bygdepengen är inrättad för att främja lokal utveckling på landsbygderna i Kalmar län. Målgruppen är föreningar och grupper som kan söka bidrag för mindre utvecklingsinsatser som främjar bygden. Den regionala bygdepengen finansieras av Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län. Maxbeloppet är 15 000 kr per år och ort.

Regional bygdepeng – idéslanten

Daniel Granello, Regionförbundets landsbygdsutvecklare
daniel.granello@rfkl.se / 0480-44 83 49, 070-988 00 58

Smålandsidrotten

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Idrottslyftets syfte 2016-2019 är Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Smålandsidrotten kan förmedla medel för idrottsövergripande insatser.

Idrottslyftet

Ulrika Ringström, områdesansvarig för Oskarshamns kommun
ulrika.ringstrom@smalandsidrotten.se / 036-34 54 33, 070-450 54 95

Övrigt

Det finns många möjligheter att stöd för investeringar som utvecklar landsbygden, driva projekt, aktiviteter och evenemang.

Några fler exempel: