Här hittar du information om de projekt som vi driver eller är involverade i.

Pågående projekt

Lev din dröm Oskarshamn

Lev din dröm Oskarshamn är ett arbete som drivs i samverkan med Oskarshamns kommun med syfte att välkomna invånare och entreprenörer som vill förverkliga sina drömmar på landsbygden. Allt fler vill bo och leva hållbart och tack vare digitaliseringen och god infrastruktur så har fler möjlighet att bosätta sig på en attraktiv landsbygd. Ödehus, tomma affärslokaler och industrilokaler är en resurs som möjliggör att fler kan flytta till den småländska ostkust.

Lev din dröm Oskarshamn startade i ett lokalt utvecklingsprojekt som Studieförbudet Vuxenskolan Kalmar län var projektägare till. När projekt avslutades i juni 2021 driver Hela Sverige Oskarshamn initiativet vidare.

Projektledare: Annicka Gunnarsson
Projektägare: Hela Sverige ska leva Oskarshamn
Projekttid: 2020-pågående

Misterhult Framåt

Lokalt utvecklingsprojekt för att utveckla orten Misterhult i norra delen av kommunen. Här finns flera tomma fastigheter med potential för utveckling. Misterhult har som målsättning att bli en tätort med över 200 invånare igen.

Projektledare: Henrik Andersson & Kristina Hägg-Blecher
Projektägare: Oskarshamns kommun
Finansiering: 2,4 miljoner kronor från Oskarshamns kommun
Projekttid: 2020-2022

Mera ut

Samverkansprojekt med syfte att stärka och bredda besöksnäringen med fokus på naturturism. Projektet vill stärka den viktiga infrastrukturen för besöksnäringen – övernattning, måltider, upplevelser och transporter och där nätverket av olika leder i Oskarshamns kommun kan bidra på ett positivt sätt.

Projektledare: Niina Nordlund
Projektägare: Oskarshamns kommun
Finansiering: Astrid Lindgrens Hembygd & Kustlandet
Projekttid: 2020-2022
Vår projektrepresentant i arbetsgruppen: Annicka Gunnarsson

Avslutade projekt

Skaff’eriet – Koncept för saluhall

Utveckling av ett innovativt koncept gällande saluhallen Skaff’eriet med lokalproducerade matvaror och lokalt hantverk.

Projektledare: Ingrid Thornberg
Projektägare: Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn
Finansiering: Leader Kustlandet, Atrinova & Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn
Projekttid: 2021-05-17 – 2021-12-31

Lokala utvecklingsplaner i Kristdalabygden & Bockarabygden

Projektet syftar till att synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala- och Bockarabygden genom en rad aktiviteter.

Projektledare: Annicka Gunnarsson
Projektägare: Studieförbudet Vuxenskolan Kalmar län
Finansiering: Astrid Lindgrens Hembygd
Projekttid: 2018-02-28 – 2021-06-30

Lokala småländska smaker

Syftet med skapa lokala matkassar med mathantverk och goda delikatesser med leverans till julen 2018 och påsken 2019. Matkassarna beställs via Local Food Nodes, ett digitalt verktyg som skapar kopplingar mellan matproducenter och matkonsumenter utan mellanhänder.

Projektledare: Annicka Gunnarsson
Projektresurs: Ingrid Thornberg
Projektägare: Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn
Finansiering: Astrid Lindgrens Hembygd
Projekttid: 2018-2019