Samhällets behovstrappa är en förklaringsmodell som tagits fram av Hela Sverige Ska Leva för att beskriva vad ett samhälle behöver för att vara komplett. Modellen bygger på Maslows behovstrappa och beskriver vad en människa behöver för att kunna bli den ”bästa versionen av det vi kan vara”.

Hela Sverige Ska Levas verksamhetschef Therese Bengard beskriver samhällets behovstrappa och kopplingen till riksorganisationens verksamhet.

Hela Sverige Ska Levas verksamhetschef Therese Bengard beskriver samhällets behovstrappa.

Källa: Hela Sverige Ska Leva