Lokal utvecklingsplan för Påskallaviksbygden gäller 2017-2025. Arbetet med lokal utveckling sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och övriga intressenter. Arbete med aktiviteter sker i arbetsgrupper och projekt.

Vi bjuder in till bygderåd två gånger per år i samverkan med Oskarshamns kommun för att stämma av arbetet med aktiviteter och projekt samt dela med oss av inspiration och tips om var man kan söka stöd.

Aktuella mötesdatum hittar du i vår kalender!

Engagera dig i lokal utveckling

Om du är intresserad av att engagera dig eller driva någon av aktiviteterna så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare. Givetvis kan du även ta kontakt med det lokala föreningslivet med. Vi använder det digitala verktyget Trello för att hålla koll på aktuella aktiviteter. Hör av dig till Annicka om du vill ha behörighet för att engagera dig i Påskallaviks utveckling!

Kontaktpersoner

Ingrid Thornberg
Ordförande Hela Sverige Oskarshamn
073-835 33 02, ingrid@hssloskarshamn.se

Kristina Hägg-Blecher
Skärgårds- & landsbygdsutvecklare, Oskarshamns kommun
0491-76 42 82, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Topplista för prioriterade aktiviteter 2021

 1. Säkrare avfart från E22 södra 52,8%
 2. Aktivitetscenter vid bandyplan/tennisbanan/Mulleängen 50%
 3. Pub & café året runt 47,8%
 4. Busskommunikationer – bättre turer genom samhället 32,6%
 5. Gym/träningslokal inomhus 30,9%
 6. Kommunal fritidsgård 30,3%
 7. Minigolfbana i hamnen 29,2%
 8. Upprustning av lekplatserna 24,7%
 9. Vandringsled på Rallarvägarna i Vånevik 23,6%
 10. Bättre väg till Nötö 23,6%
 11. Fräscha upp Nötö camping 21,3%
 12. Utbyggnad av äldreboende 21,3%
 13. Seniorboende/lägenheter 21,3%
 14. Belysning vid pulkabacken på Kalmargatan 20,8%
 15. Kanot- & cykeluthyrning 20,2%
 16. Sjömack för båtgäster 18%
 17. Båttrafik i skärgården 17,4%
 18. Samhällsförening för lokal utveckling 17,4%
 19. Bastu i anslutning till havsbad 16,3%
 20. Konserthall i stenbrottet 15,7%
 21. Flera hundlatriner 14,6%
 22. Kallbadhus med bastu 14,6%
 23. Naturcenter i gammelskogen Vånevik 14%
 24. Träffpunkten 13,5%
 25. Kommunalt vatten och avlopp till Nötö Camping 12,9%
 26. Skatepark 12,9%
 27. MTB/BMX-bana 11,2%
 28. Kulturhusfilial med Källström & Vånevik 9%
 29. Vandrarhem/stugor 9%
 30. Klättervägg i stenbrottet 9%
 31. Trafiksäkerhet – öka 30-sträckan 9%
 32. Biologiska mångfaldens dag 7,3%
 33. Grusad stig mellan Grindeskärsvägen & elljusspåret 6,2%
 34. Informationsskylt vid herrgården 5,1%
 35. Bättre skyltat från E22 4,5%

Emsfors/Emmekalv 2021

 1. Belysning mellan vändplan och busshållplats vid E22an södra Emmekalv 17,4%
 2. Farthinder i Emsfors/Emmekalv 15,7%
 3. Lekplats i Emsfors 15,7%
 4. Cykelställ vid busshållplats vid E22an södra Emmekalv 10,1%

Prioriterades i en gemensam enkät med svarsfrekvens på 17% i februari 2021.

Enkätsvar

Följande sammanställningar av enkäter genomförda i Påskallaviksbygden kan användas som underlag för arbete med olika aktiviteter.

Avslutade aktiviteter

 • Allsång i hamnen – hålls årligen, Döderhults församling
 • Anslagstavla i Emsfors 2021
 • Belysning på lekplatsen i Emmekalv
 • Bevara och utveckla Källströmsgården – pågående, Konstföreningen
 • Dansbana & scen i hamnenfärdig i april 2019, Påskallaviks Båtklubb
 • Laddstolpar för elbilar – finns 2 st vid Coop
 • InfoPoint – finns på Påskallaviks Gästgifveri
 • Källströmsgården kulturcenter
 • Padelbana
 • QR-led i Påskallaviks hamn
 • Självservice ÅVC Påskallavik – ej möjligt då det är nära till Storskogens ÅVC
 • Studiecirklar/dagstudier/folkhögskola i Källströmsgården – pågående, Konstföreningen
 • Ställplatser för husbilar i hamnen – 13 st varav 6 med el, Påskallaviks Båtklubb
 • Utegym vid bandybanan – klart 14 sep 2018, Fritidskontoret
 • Vågbrytare i hamnen
 • WiFi i gästhamnen – Påskallaviks Båtklubb
 • WiFi i föreningslokaler – PRO-gården, PRO Påskallavik

Ej möjligt

 • CG-väg från Emmekalv (gamla riksväg 15) till Emåns rastplats (ca 300 m)