HELA SVERIGE OSKARSHAMN.

STYRELSEORDFÖRANDE.

Det som jag brinner för är att:

1. Ta tillvara på all kunskap och energi som finns på landsbygden.
2. Bevara vår historia som har så mycket lärdom att ge.
3. Bidra till att den som vill bo utanför tätorter ska kunna ha den möjligheten.

STYRELSELEDAMÖTER.

SUPPLEANTER.

VALBEREDNING.

  • Saga Lundberg, Århult

Två vakanta platser.

REVISOR.

  • Kjell Petersson, Redovisningskällan, Oskarshamn