FRAMTID. OMVÄRLD. KRAFT. UTVECKLING. SAMVERKAN.

Hela Sverige Oskarshamn vill sätta FOKUS på landsbygden med målet att: Hela Sverige ska leva och bli ett land i balans.

  • F står för Framtid – vi skapar förutsättningar för framtiden
  • O står för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att lyckas
  • K står för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat
  • U står för Utveckling – lokal utveckling är viktigt för att landsbygden ska överleva
  • S står för Samverkan – vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål

VÅRA FOKUSFRÅGOR 2023-2025.

Hela Sverige Oskarshamn har fokusfrågor som alla bygderåden på alla landsbygder anser är viktiga för att hela kommunen ska leva.

Nedan kan du läsa mer om våra fokusfrågor:

SÖKA STÖD FÖR LOKALA UTVECKLINGSPROJEKT.

Vi söker och driver egna lokala utvecklingsprojekt, både små och stora. Vi kan även vara behjälpliga som bollplank till föreningslivet när det gäller att söka stöd för aktiviteter som finns med i de lokala utvecklingsplanerna.