Framtid. Omvärld. Kraft. Utveckling. Samarbete.

Hela Sverige Oskarshamn vill sätta FOKUS på landsbygden med målet att: Hela Sverige ska leva och bli ett land i balans.

  • F står för Framtid – vi skapar förutsättningar för framtiden
  • O står för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att lyckas
  • K står för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat
  • U står för Utveckling – lokal utveckling är viktigt för att landsbygden ska överleva
  • S står för Samarbete – vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål

Våra fokusfrågor

Hela Sverige Oskarshamn har tre fokusfrågor som alla våra bygderåd anser är viktiga för att hela kommunen ska leva. På en verksamhetsdag i november 2017 samlades ett trettiotal personer för att diskutera boende, cykelvägar och service. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive fokusfråga: