Lokal utvecklingsplan för Misterhultsbygden gäller 2017-2025. Arbetet med lokal utveckling sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och övriga intressenter. Arbete med aktiviteter sker i arbetsgrupper och projekt.

Vi bjuder in till bygderåd två gånger per år i samverkan med Oskarshamns kommun för att stämma av arbetet med aktiviteter och projekt samt dela med oss av inspiration och tips om var man kan söka stöd.

Aktuella mötesdatum hittar du i kalendern!

Engagera dig i lokal utveckling

Om du är intresserad av att engagera dig eller driva någon av aktiviteterna så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare. Givetvis kan du även ta kontakt med det lokala föreningslivet och det lokala projektet Misterhult Framåt. Vi använder det digitala verktyget Trello för att hålla koll på aktuella aktiviteter. Hör av dig till Annicka om du vill ha behörighet för att engagera dig i Misterhults utveckling!

Kontaktpersoner

Ingrid Thornberg
Ordförande Hela Sverige Oskarshamn
073-835 33 02, ingrid@hssloskarshamn.se

Thomas Oscarsson
Ledamot Hela Sverige Oskarshamn
070-591 40 47, thomas@hssloskarshamn.se

Kristina Hägg-Blecher
Skärgårds- & landsbygdsutvecklare, Oskarshamns kommun
0491-76 42 82, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Topplista för prioriterade aktiviteter 2021

 1. Hultgården/Charlottagården 70,2%
 2. Dagligvaruhandel 54,3%
 3. Kommunalhuset 47,9%
 4. Cykelväg: Byn till badplatsen 45,7%
 5. Seniorboende/lägenheter 42,5%
 6. Utveckling av lekparken 39,4%
 7. Utegym 38,3%
 8. Cykelväg: Byn till E22 34%
 9. Utveckling av parken mitt i byn 29,8%
 10. Distriktssköterska 28,7%
 11. Café 25,5%
 12. Padelbana 24,5%
 13. Vindskydd med grillplats 23,4%
 14. Samlingslokal 20,2%
 15. Pendlarparkering vid E22 16%
 16. Multihall/sporthall 14,9%
 17. Rekreationsområde vid pulkabacken 13,8%
 18. Servicepunkt 12,8%
 19. Bastu & badtunna 11,7%
 20. Utveckling av våtmarken Gästern 11,7%
 21. Laddstolpe för elbil 9,6%
 22. Bed and Breakfast 7,4%
 23. Boulebana 6,4%
 24. Pontonbåt i Flivik/Klintemåla 5,3%

Prioriterades i en enkät inom projektet Misterhult Framåt våren 2021

Enkätsvar

Följande sammanställningar av enkäter genomförda i Misterhultsbygden kan användas som underlag för arbete med olika aktiviteter.

Avslutade aktiviteter
 • InfoPoint med turistinformation på Valborgs i Klintemåla från maj 2021
 • Busskommunikationer, KLT erbjuder närtrafik i Misterhult
 • Badplats Götemaren, badplatsen har fått en upprustning & ny parkering, Oskarshamns kommun
 • Afternoon tea i Gässhult, kan arrangeras av Gässhults ägare
 • Misterhult ÅVS, Oskarshamns kommun
 • Evenemangsscen i hembygdsparken, Misterhults hembygdsförening