Lokal utvecklingsplan för Misterhultsbygden gäller 2017-2025. Arbetet med lokal utveckling sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och övriga intressenter. Arbete med aktiviteter sker i arbetsgrupper och projekt. Om du är intresserad av att engagera dig eller driva någon av aktiviteterna så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare.

Vi bjuder in till bygderåd två gånger per år i samverkan med Oskarshamns kommun för att stämma av arbetet med aktiviteter och projekt samt dela med oss av inspiration och tips om var man kan söka stöd.

Aktuella mötesdatum hittar du i kalendern!

Kontaktpersoner

Thomas Oscarsson, 070-591 40 47
Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21

Enkätunderlag till den lokala utvecklingsplanen:

Topplista för prioriterade aktiviteter

 1. Kommunalhuset 68,2%
 2. Dagligvaruhandel/servicepunkt 68,2%
 3. Information om sevärdheter 34,1%
 4. Våtmarken Gästern 25%
 5. Ostkustleden 20,5%
 6. Bed and Breakfast 18,2%
 7. Pontonbåt Flivik/Klintemåla 9,1%

Tillägg: Hultgården

Prioriterades i en minienkät med 44 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Busskommunikationer, KLT erbjuder närtrafik i Misterhult
 • Badplats Götemaren, badplatsen har fått en upprustning & ny parkering, Oskarshamns kommun
 • Afternoon tea i Gässhult, kan arrangeras av Gässhults ägare
 • Misterhult ÅVS, Oskarshamns kommun
 • Evenemangsscen i hembygdsparken, Misterhults hembygdsförening