Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Thomas Oscarsson, 070-591 40 47

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:

Topplista för prioriterade aktiviteter

 1. Busskommunikationer 72,7%
 2. Kommunalhuset 68,2%
 3. Dagligvaruhandel/servicepunkt 68,2%
 4. Information om sevärdheter 34,1%
 5. Våtmarken Gästern 25%
 6. Ostkustleden 20,5%
 7. Bed and Breakfast 18,2%
 8. Pontonbåt Flivik/Klintemåla 9,1%
 9. Afternoon tea i Gässhult 9,1%

Tillägg: Badplats Götemaren

Prioriterades i en minienkät med 44 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Misterhult ÅVS, Oskarshamns kommun
 • Evenemangsscen i hembygdsparken, Misterhults hembygdsförening