Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Thomas Oscarsson, 070-591 40 47
Eva Holm, 070-630 56 05

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:

Topplista för prioriterade aktiviteter

  1. Busskommunikationer 72,7%
  2. Kommunalhuset 68,2%
  3. Dagligvaruhandel/servicepunkt 68,2%
  4. Information om sevärdheter 34,1%
  5. Våtmarken Gästern 25%
  6. Ostkustleden 20,5%
  7. Bed and Breakfast 18,2%
  8. Pontonbåt Flivik/Klintemåla 9,1%
  9. Afternoon tea i Gässhult 9,1%

Tillägg: Badplats Götemaren

Prioriterades i en minienkät med 44 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
  • Misterhult ÅVS