Under 2023 börjar Oskarshamns kommun att använda medborgarbudget för invånarnas delaktighet i utvecklingen av sin ort eller stadsdel – vi kallar det Medborgarmiljonen. Det innebär att medborgarna i en ort eller stadsdel bestämmer vad en del av del kommunala budgeten ska gå till.

I medborgarbudgeten finns en miljon kronor per ort eller stadsdel. I omgången år 2023–2026 finns åtta stadsdelar och orter med omkringliggande bygd: Södertorn, Kristineberg samt Påskallavik, Bockara, Misterhult, Kristdala, Fårbo och Figeholm, och alltså totalt åtta miljoner kronor.

I Medborgarmiljonen börjar vi med att hålla ett informationsmöte i orten eller stadsdelen. Det finns också möjlighet att genomföra ett ”idékläckar-möte”. Därefter får invånarna komma med förslag. Förslagen bereds sedan av en arbetsgrupp som väljer ut de förslag som är möjliga att genomföra utifrån beslutade kriterier. Sedan får invånarna rösta på vilka förslag som ska bli verklighet. Idéerna om hur pengarna ska användas omfattar i första hand fysiska förbättringar.

Kriterier

Förslag om hur medborgarbudgeten ska användas behöver uppfylla minst ett av kriterierna nedan:

  • öka engagemanget för bygden
  • bidra till ökad sammanhållning
  • göra en plats tryggare
  • göra en plats trivsammare
  • vara tillgänglig för en bredare målgrupp eller användas av så många som möjligt

Utöver ovan kriterier ska förslagen:

  • ha en långsiktig skötsel av det som byggs eller skapas
  • vara genomförbara, lagliga och alla parter måste ha kommit överens innan omröstning
  • lämnas in till kommunen inom angiven tid.

Ett förslag bör inte:

  • gynna enskild näringsidkare eller privatperson
  • överstiga 500 000 kronor då vi gärna ser att flera förslag kan bli verklighet.

Eventuella driftskostnader ska prövas av styrgruppen innan omröstning.

Medborgarbudget omfattar fysiska förbättringar

Med fysisk förbättring menas ny utrustning eller kompletterande utrustning till platser som så många som möjligt har tillträde till. Platserna kan finnas både inomhus och utomhus. Krav är att platsen är tillgänglig och inte för ett slutet sällskap.

Kontaktperson

Kristina Hägg-Blecher, landsbygdsutvecklare Oskarshamns kommun

Telefon: 0491-880 00

E-post: kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Oskarshamns kommun