Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Claes Zachrisson, 072-587 34 58

Enkät för den lokala utvecklingsplanen:

Topplista för prioriterade aktiviteter

  1. Bibehålla servicen i Fårbo 52,1%
  2. Sågenområdet i Fårbo 39,6%
  3. Samlingslokal i Fårbo 22,9%
  4. Bevara Träffpunkten 20,8%
  5. P-plats vid Fårbo motionsspår 12,5%

Tillägg: Pendlarparkering vid E22 i Fårbo

Prioriterades i en minienkät (ihop med Figeholm) med 48 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter

  • Utveckling av Riavallen, Fårbo FF
  • Vindskydd, Fårbo samhällsförening
  • Välkomstskylt, Fårbo samhällsförening
  • Renoverad anslagstavla vid Coop Konsum, Fårbo samhällsförening
  • Paketombud – finns i Coop-butiken & Sibylla