Lokal utvecklingsplan för Fårbobygden gäller 2017-2025. Arbetet med lokal utveckling sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och övriga intressenter. Arbete med aktiviteter sker i arbetsgrupper och projekt. Om du är intresserad av att engagera dig eller driva någon av aktiviteterna så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare.

Vi bjuder in till bygderåd två gånger per år i samverkan med Oskarshamns kommun för att stämma av arbetet med aktiviteter och projekt samt dela med oss av inspiration och tips om var man kan söka stöd.

Aktuella mötesdatum hittar du i kalendern!

Enkät: Fårbobygden 2021

Kontaktpersoner

Claes Zachrisson, 072-587 34 58
Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21

Enkätunderlag till den lokala utvecklingsplanen:

Topplista för prioriterade aktiviteter

  1. Bibehålla servicen i Fårbo 52,1%
  2. Sågenområdet i Fårbo 39,6%
  3. Samlingslokal i Fårbo 22,9%
  4. Bevara Träffpunkten 20,8%
  5. P-plats vid Fårbo motionsspår 12,5%

Tillägg: Pendlarparkering vid E22 i Fårbo

Prioriterades i en minienkät (ihop med Figeholm) med 48 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter

  • Utveckling av Riavallen, Fårbo FF
  • Vindskydd, Fårbo samhällsförening
  • Välkomstskylt, Fårbo samhällsförening
  • Renoverad anslagstavla vid Coop Konsum, Fårbo samhällsförening
  • Paketombud – finns i Coop-butiken & Sibylla