Lokal utvecklingsplan för Fårbobygden gäller 2017-2025. Arbetet med lokal utveckling sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och övriga intressenter. Arbete med aktiviteter sker i arbetsgrupper och projekt.

Vi bjuder in till bygderåd två gånger per år i samverkan med Oskarshamns kommun för att stämma av arbetet med aktiviteter och projekt samt dela med oss av inspiration och tips om var man kan söka stöd.

Aktuella mötesdatum hittar du i kalendern!

Engagera dig i lokal utveckling

Om du är intresserad av att engagera dig eller driva någon av aktiviteterna så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare. Givetvis kan du även ta kontakt med det lokala föreningslivet med. Vi använder det digitala verktyget Trello för att hålla koll på aktuella aktiviteter. Hör av dig till Annicka om du vill ha behörighet för att engagera dig i Fårbos utveckling!

Kontaktpersoner

Ingrid Thornberg
Ordförande Hela Sverige Oskarshamn
073-835 33 02, ingrid@hssloskarshamn.se

Claes Zachrisson
Ledamot Hela Sverige Oskarshamn
072-587 34 58, claes@hssloskarshamn.se

Kristina Hägg-Blecher
Skärgårds- & landsbygdsutvecklare, Oskarshamns kommun
0491-76 42 82, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Topplista för prioriterade aktiviteter 2021

 1. Café vid nya Coop 53,1%
 2. Rekreations- & aktivitetsområde vid pulkabacken 46,9%
 3. Belysning vid återvinningen 44,9%
 4. Utegym 42,9%
 5. Kommunal fritidsgård 40,8%
 6. Sågenområdet 38,8%
 7. Samlingslokal 36,7%
 8. Distriktssköterska/Hälsocentral 36,7%
 9. Tvätthall gör-det-själv 34,7%
 10. Seniorboende/lägenheter 32,7%
 11. Utveckling av torget 30,6%
 12. Bygga mindre radhus 24,5%
 13. P-plats vid Fårbo motionsspår 10,2%
 14. Trafikrapport Fårbo 8,2%

Prioriterades i en gemensam enkät med svarsfrekvens på 10% i februari 2021.

Enkätsvar

Avslutade aktiviteter

 • InfoPoint med turistinformation på Sibylla STOP från maj 2021, Attraktiva Oskarshamn AB
 • Utveckling av Riavallen, Fårbo FF
 • Vindskydd, Fårbo samhällsförening
 • Välkomstskylt, Fårbo samhällsförening
 • Renoverad anslagstavla vid Coop Konsum, Fårbo samhällsförening
 • Paketombud – finns i Coop-butiken & Sibylla