Efter att ha tagit del av planerna för den kommande ombyggnationen av E22, som förväntas påbörjas år 2024, ju vill Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn framföra en begäran om övervägande till omprioritering av detta arbete.

Den 8:e december skrev vi till Trafikverkets projektledare för att framföra våra och bygdernas synpunkter om den indragna sträckan på E22.

Läs skrivelsen i sin helhet:
Hela-Sverige-Oskarshamn-Skrivelse-E22.pdf