Förstudie för laddinfrastruktur för elbilar

Hela Sverige ska leva Oskarshamn har fått en förfrågan rörande en förstudie för laddinfrastruktur för elbildar på landsbygden. Till förstudien ska vi föreslå 10-12 platser i Oskarshamns kommun där laddstationer kan placeras.

Vi har sammanställt ett förslag på platser i kommunen där laddstationerna kan placeras och vill gärna ha återkoppling från föreningsliv, näringsliv och invånare om våra förslag är bra. Alla kommentarer och synpunkter mejlas till info@hssloskarshamn.se senast onsdag den 24 juni!

På Google-kartan nedan har vi markerat befintliga laddstationer med blått och våra förslag är markerade med grönt. Öppna gärna kartan i helfönster.

Information om förstudien

Ladda hela Kalmar län & Glasriket, så heter regionens nya förstudie som handlar om att identifiera lämpliga platser och klargöra förutsättningarna för en hållbar etablering av offentlig laddinfrastruktur för elbilar i större skala på landsbygden.

Detta görs genom att först identifiera och samla in relevant information om olika intressanta lokaliseringar med service exempelvis turism/besöksmål, gårdsbutiker, lanthandlare, verkstäder, mötesplatser såsom bygdegårdar, kyrkor, handelsplatser mm på landsbygden och matcha detta med hur tillgänglig kraft/nätkapacitet ser ut. Detta har tidigare inte gjorts och är ett nytt och unikt initiativ.

Denna kartläggning kombineras sedan med framtagning av ett anpassat och hållbart finansieringsupplägg för den initiala investeringen samt en affärsmodell som säkerställer den löpande driften över tid. Det är snabba ryck, förstudien ska vara genomförd och presenterad senast under oktober månad 2020.

Initiativet till förstudien kommer från Coompanion Kalmar län och Miljöfordon Sverige. Övriga partners är Hela Sverige Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län samt Trivector kopplat till projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen”. Förstudien finansieras till hälften av Region Kalmar län och den andra halvan via övriga parter och intressenter.

Kontaktuppgifter

Projektledare för förstudien vid frågor, funderingar och information: Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige, mobil: 070-655 07 71, e-post: jonas@miljofordonsverige.se

Svar från majoriteten på vårt brev om fiber

Den 13 maj skickade vid ett brev om vikten av fiber för en attraktiv kommun till samtliga partier i Oskarshamns kommun. Den 18 maj fick vi följande svar från kommunalrådet Ingela Ottosson som ansvarar för landsbygdsfrågor:

Hej,

Socialdemokraterna och Moderaterna i Oskarshamn har mottagit ert brev gällande bredband och fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun.

Socialdemokraterna och Moderaterna i Oskarshamns kommun delar i mångt och mycket det som ni tar upp i ert brev angående behovet av tillgång till fiber i hela kommunen.

Oskarshamns kommun gjorde för många år sedan ett vägval hur fiberutbyggnaden skulle gå till. Vägvalet gjordes utifrån hur regelverket då såg ut, gällande statligt stöd respektive kommunalt stöd. Vägvalet innebar att marknaden skulle ta ansvar för att alla fick tillgång till fiber med hjälp av det statliga bidragssystemet.

Vi kan idag alla konstatera att marknaden med de statliga stöden inte har klarat av att ge alla invånare tillgång till fiber. I den nya bredbandsstrategin som Oskarshamns kommun arbetet med inser vi därför att kommunen kommer få ta ett större ansvar för bredbandsutbyggnaden.

För drygt 10 dagar sedan fick kommunstyrelsens arbetsutskott en uppdatering av hur arbetet med kommunens nya bredbandsstrategi går. Tjänstemännen presenterade då ett antal frågor som politiken behöver ta ställning till i det fortsatta arbetet. Det finns därför en ambition att inom kort bjuda in samtliga partier till samtal för att ta ställning till frågorna för att kommunen därefter ska kunna arbeta vidare med strategin.

Moderaterna Oskarshamn
Ingela Ottosson
Gruppledare

Fiber är viktigt för en attraktiv kommun

Regeringens kortsiktiga mål är att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kalmar län är ett av de tre län som har sämst utbyggnad av fiber i hela landet, det visar den balansrapport som riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva har sammanställt.

Att förse hela Kalmar län med fiber skulle kosta 2 miljarder kronor.

Hur mycket kostar det för att förse hela Oskarshamns kommun med fiber?

Enligt Bredbandskartan så har 94% tillgång till fiber inom tätort eller småort i Oskarshamns kommun och målet har chans att nås innan årsskiftet. Utanför tätort eller småort är det endast 31% som har fiber. Detta kan jämföras med Gotland som är ett av de län som har bäst utbyggnad med 98% inom tätort eller småort respektive 90% utanför tätort eller småort.

Nödvändig infrastruktur.

Bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät. Fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun är ytterst betydelsefull för landsbygdernas utveckling och tillväxten i kommunen.

Bredband är en förutsättning för att invånare ska kunna bo, arbeta och leva i hela kommunen. Medborgare måste ha tillgång till digitala tjänster för att kunna sköta allt från bankärenden, inköp och sina sociala kontakter till studier och arbete på distans. Fiberfrågan är också viktig för näringslivet på landsbygden – men även för kommunen och regionen, som aktivt jobbar med att utveckla digitala välfärdstjänster.

Jämlikt samhälle.

Fiberutbyggnaden bidrar till ett jämlikt samhälle oavsett var i kommunen man valt att leva. De medborgare som inte har tillgång till fiber blir utsatta för en social orättvisa. Medborgare och näringsidkare som verkar i staden och tätorterna har inte samma förutsättningar som de som bor och verkar på landsbygderna i Oskarshamns kommun.

Samverkan.

Det är viktigt att lyfta fram att det är nödvändigt att olika myndigheter samverkar för att utbyggnaden av fiber ska bli enkel, smidig och kostnadseffektiv. Här behöver främst kommun och region samverka med myndigheter som exempelvis Trafikverket.

Viktig del i omställningsarbetet.

Den digitala kommunikationen är också en viktig del i omställningsarbetet. Att fler får möjlighet att arbeta hemifrån bidrar till miljövinster, minskad belastning på samhället, mindre trafik och belastning på vägnätet, minskade risker för olyckor, mer effektivt arbete och det sparar tid för den anställde.

Arbete hemifrån kan minska stressrelaterade sjukdomar, kortare dagar för barn på förskola och kvalitetstid för familj, fritidsintressen och rekreation. Man kan sammanfatta det med att det skulle öka möjligheterna för så kallad ”work-life-balance”.

Kopparnätet släcks ner.

En viktig infrastruktur som inte tas upp alls i kommunens översiktsplan för 2030 är mobiltäckning. Telia monterar ner kopparnätet på flera håll i Oskarshamns kommun och många hushåll blir utan fast telefoni och xDSL. Flertalet medborgare har redan hamnat utanför samhället när de blir utan kopparnät samtidigt som fiberutbyggnaden står stilla och mobiltäckningen i dessa områden är obefintlig.

Goda exempel i länet.

Det finns många goda exempel i länet på hur kommuner själva tagit ansvar för att se till att hela kommunen ska få tillgång till fiber. Några exempel är Mönsterås, Kalmar och Emmaboda. I exempelvis Torsås kommun tog kommunstyrelsen beslut i december 2019 om att kommunen ska låna upp 100 miljoner kronor för att bygga fiber i egen regi på landsbygden.

Ny bredbandsstrategi.

Kommunens bredbandsstrategi är under revidering och vi hoppas att Oskarshamns kommun kommer att satsa på fiberutbyggnad på landsbygden och inte räkna med statliga bidrag. Satsningen på fiber skulle öka intresset för inflyttning och entreprenörskap på landsbygderna vilket i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och målet med att nå 30 000 invånare år 2030.

Välkommen till Bråbygden – vår första Landsbygdsdröm

Landsbygdsdröm har släppt det första avsnittet och det är nu som äventyret börjar i vår vackra kommun! På knappt ett dygn har över 2 200 sett avsnittet om Mikaels hus utanför Bockara.

Vi är glada och stolta över hur våra vackra bygder framställs liksom våra stolta landsbygdsambassadörer Mark Geuze i Krokshult samt Ann och Daniel Harrysson i Sulegång.

Hela Sverige Oskarshamn är tillsammans med Oskarshamns kommun och OAC AB avsnittssponsorer så kika gärna på avsnittet som Landsbygdsdröm beskriver så här:

Vi välkomnar er till innersta Småland – till trakterna som gett liv åt många av Astrid Lindgrens fantastiska berättelser. Till bygder som förutom Astrid Lindgren fött fantastiska personer, initiativ och företag som IKEA. Och inte minst finns här 100-tals magiska tomma hus.

Småland ligger oss alla tre lite extra varmt om hjärtat. Robert kommer ifrån Trekanten utanför Kalmar, Theresia är född och uppvuxen i Vetlanda och Jennifer fann sin inre lantis på Öland. Ni förstår – Småland är heligt för oss och en logisk start!

Historien om Bockara är alltså det första vi gör när vi prövar vårt format. Här träffar vi husägaren Mikael vars hus blir det första ödehus som Jennifer besöker i sin ”ödehus-skola”. Hur ska det lukta om huset är friskt? Vad är bra saker att kolla på för att avgöra om huset är lätt eller svårt att rädda?

Vi möter också Mark som flyttat till Kristdala från Holland och driver eget företag. Han tycker han bor på världens bästa plats och har att göra i två år framöver. Vi besöker också Ann och Daniel som hittade 14 hus i en ”Bullerbyn”-liknande, magisk sjönära fastighet på Blocket och kunde inte stå emot ett köp. Där hyr de ut hus till storstadsbor och lever sin dröm.

Och inte minst – vem ska få ta hand om Mikaels vackra hus som stått i 300 år och väntar på att väckas ur sin Törnrosa sömn?

Är DU intresserad av Mikaels hus? Anmäl ditt intresse här: https://tinyurl.com/ybpra2wl

Nytt samarbete med Landsbygdsdröm

Vi går in i ett samarbete med Landsbygdsdröm och tillsammans sätter vi fokus på ödehusen i Oskarshamns kommun. Ett spännande projekt som vi hoppas ska leda till färre ödehus och fler invånare. Missa inte premiären ikväll!

Vi har startat upp ett gemensamt ödehusprojekt med Oskarshamns kommun som vi kallar Lev din dröm Oskarshamn där vi arbetar tillsammans för att hitta och kontakta fastighetsägare till ödehus.

I mars hade vi en föreläsning inbokad med Robert Danielsson, byggnadsvårdare, skribent och initiativtagare till Jag räddade ett ödehus!-rörelsen på Facebook, samt Jennifer Erlandsson som är en av två initiativtagare till Lev din dröm FBG. Föreläsningen fick tyvärr ställas in med anledning av Coronaviruset men nu har vi hittat ett nytt samarbete – Landsbygdsdröm.

Inventera och förmedla vackra, övergivna hus

Landsbygdsdröm vill inventera och förmedla vackra, övergivna hus och ge dem nytt liv tillsammans med personer som drömmer om ett liv på landet. Och du kan följa med i vår webbsända serie med samma namn.

Det första avsnittet är inspelat i vår kommun och visar upp ett ödehus med potential i Bockara. I avsnittet så intervjuas flera personer om hur det är att bo här, om utveckling av landsbygden, om livskvalitet och kärleken till våra vackra landsbygder.

Sponsring av första avsnittet

Hela Sverige Oskarshamn och Oskarshamns kommun är avsnittssponsorer och inleder ett samarbete med Landsbygdsdröm som innebär att vi får hjälp med att matcha ödehusintressenter. Detta innebär att vi inom projektet Lev din dröm Oskarshamn kan fokusera mer på att hitta ödehus och kontakta fastighetsägare.

Ägarna kan sen få hjälp av Robert Danielsson som är Landsbygdsdröms byggnadsvårdsexpert med bland annat besiktning av huset och vad som krävs av en köpare för att kunna flytta in.

Vi ser positivt på vårt samarbete och hoppas att det ska leda till färre ödehus och fler invånare i vår kommun!

Första avsnittet släpps den 7 maj

Det första avsnittet släpps på deras YouTube-kanal den 7 maj kl. 20.00 och ses där alldeles gratis! Läs mer om Landsbygdsdröm på www.landsbygdsdrom.se.

Följ dem gärna på Facebook och Instagram!

En liten smygtitt på Landsbygdsdröm

Synpunkter på Översiktsplan 2030

Oskarshamns kommun har tagit fram en översiktsplan för 2030. Det är i första hand ett strategiskt dokument eller en avsiktsförklaring, och ett stöd för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål.

I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att vägleda vad vi vill åstadkomma och hur vi ska nå det.

Under tiden 4 mars till 4 maj har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på underlaget.

Länkar & dokument

Våra synpunkter

Vi har gått igenom hela Översiktsplanen och kort sammanfattat så har våra synpunkter främst handlat om följande punkter:

  • Påpeka språkbruk med urban norm och använda orden stad, tätort och by istället för centralort och yttertätorter.
  • Använda ordet landsbygder för att påpeka att varje landsbygd är olika. Jämför en stad, en landsbygd med flera städer, flera landsbygder.
  • Att använda Smålandskusten istället för Kalmarsund som arbetsmarknadsregion för att att minska fokus på Kalmar och att fler ska känna sig inkluderade med hänvisning till att vi alla är smålänningar.
  • Lyfta fram vikten av offentlig och kommersiell service, bredband och mobiltäckning varav det sistnämnda inte nämns alls.
  • Påpekat stavfel och faktafel.
  • Kommunen har valt att inte använda ordet serviceorter och bytt ut det mot temaområden. Har skrivit att vi inte gillar ordet temaområden och vill använda ordet platser istället.
  • Under varje bygd så har vi lyft fram allmänna kommentarer och tillägg som går i linje med våra respektive lokala utvecklingsplaner.
  • På sidan 65 framställs det som att antalet invånare har minskat på landsbygden vilket inte stämmer. SBK har valt att jämföra med toppar som var 1990-2000 då det var år med stora barnkullar. Vi föreslår att hela stycket ska strykas med källhänvisning till kommunens egna statistik där man tydligt ser topparna.
  • Vi har föreslagit två strategiska bytespunkter med pendlarparkering och busshållplatser i samband med att riksväg 37/47 byggs om. En vid Århult för anslutning till Kristdalabygden och en på Nya vägen i Bockara där den nya riksvägen ska passera.

Dokumentet med alla våra synpunkter, som skickades via e-post till Samhällsbyggnadskontoret den 4 maj, finns att läsa i sin helhet i filen nedan.

Möte om fiberutbyggnaden i Kalmar län

Fredagen den 6 mars var ordförande i Hela Sverige Oskarshamn inbjuden till ett möte för att diskutera fiberutbyggnaden i Kalmar län.

För inbjudan stod de kommunala politikerna Magnus Larsson (C) och Charlotte Sternell (C) i samband med att riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) var på rundresa i Kalmar län tillsammans med regionrådet Karin Helmersson (C).

Torsten Carlsson, ordförande i Kristdalabygdens fiberförening, deltog också på mötet vars syfte var att diskutera bakgrund, nuläge och framtid avseende fiberutbyggnaden i Kalmar län.

Ett givande möte där vi enades om att det inte bara krävs mer pengar för fiberutbyggnaden utan även samverkan mellan olika myndigheter för att hitta smidiga lösningar, att fritidshus tas med i beräkningen och att Kalmar län behöver ta till vara på goda exempel från hur andra län arbetat med fiberfrågan tillsammans med exempelvis Trafikverket.

Fiberutbyggnaden är en ytterst betydelsefull del i bygdens utvecklingsarbete. Det är en förutsättning för att man ska kunna bo, leva och arbeta på landsbygden.

Karin Helmersson sammanfattade det hela med:
”Utan bredband, ingen digitalisering.”

Läs mer!

Föreläsning om ödehus 12 mars

Ödehus är något som vi har arbetat med under flera år och nu är det dags att ta nya tag. Oskarshamns kommun har ett mål om befolkningstillväxt och siktar på 30 000 invånare år 2030.

Arbetet med ödehus är ett sätt att locka flera invånare – gärna barnfamiljer och unga vuxna – samt entreprenörer som drömmer om livet på landet. Ödehusen är en outnyttjad resurs som kommer till användning och vi får en levande landsbygd.

Gratis föreläsning

Tillsammans med Oskarshamns kommun bjuder vi in till en föreläsning med Robert Danielsson, byggnadsvårdare, skribent och initiativtagare till Jag räddade ett ödehus!-rörelsen på Facebook, samt Jennifer Erlandsson som är en av två initiativtagare till Lev din dröm FBG. Projektet har under de senaste åren nått stor framgång med ödehusen på Falkenbergs landsbygd.

Tillsammans berättar de om att rädda ödehus. Vi får i ord och bild möta ett antal familjer runt om i Sverige som har rustat upp hus, som enligt de flesta var bortom all räddning. Hur får man tag i ett ödehus? Var ska man börja? Vilka regler och lagar gäller? Dessa och många fler frågor får du svar på under kvällens föreläsning.

Information & anmälan till föreläsningen hittar du på vår nya projektsida för ödehus på Oskarshamns landsbygd – Lev din dröm Oskarshamn – www.levdindromohamn.se

Alla är varmt välkomna!

Landsbygdsservice i samverkan

Samverkansprojektet i Misterhultsbygden och Blankaholmsbygden har fått en projektledare anställd och tvåårsprojektet är nu redo att starta. Så här skriver Tillväxt- och näringslivskontoret i sitt nyhetsbrevet som skickades ut den 29 januari:

Nu är en projektledare på plats för att leda det gemensamma kommunöverskridande utvecklingsprojektet Servicesamverkan – en gemensamt initiativ mellan Västerviks och Oskarshamns kommuner, lokala aktörer och näringsliv samt region Kalmar län.

Vi välkomnar Per Sjöstrand som är anställd inom Västerviks kommun men delar sin tid mellan kommunerna och olika lokala aktörer. Målet är att med gemensamma krafter förbättra förutsättningarna för kommersiell service i Misterhult- och Blankaholms-bygden. Per kommer närmast från en tjänst som projektledare för ett flerårigt BID-projekt (Business Improvement District) i Gamleby och Överum.

Utvecklingsprojektet kommer att löpa över ca två år och finansieras med stöd från bland annat Tillväxtverket, kommunerna och regionen.

Hela Sverige Oskarshamn kommer att vara en bidragande aktör i samverkansprojektet där bland annat resultatet av vår enkätundersökning i Misterhultsbygden gällande dagligvaruhandel, service och café är en viktig pusselbit.

Kontaktperson på Oskarshamns kommun är landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher 0491-76 42 82.

SVT rapporterar om ödehus

Ödehus, tomma affärslokaler och industrilokaler är en resurs som möjliggör att fler kan förverkliga sina drömmar. SVTs reporter Johan Juhlin följer ödehusrörelsen och har gjort ett rikstäckande reportage med inslag från flera kommuner i landet varav Oskarshamn är en.

Vi välkomnar fler entreprenörer och invånare

Ödehus är något som vi har arbetat med under flera år och nu är det dags att ta nya tag. Oskarshamns kommun vill växa med 3 000 nya invånare de kommande tio åren så det vore positivt om vi kan locka flera invånare – barnfamiljer och unga vuxna – samt entreprenörer som drömmer om livet på landet samtidigt som husen är en resurs som kommer till användning.

Samverkan med kommunen

Hela Sverige Oskarshamn, som arbetar med ett lokalt utvecklingsprojekt i Kristdala och Bockara, kommer nu att samverka med kommunens skärgårds- och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher för hitta, kartlägga och sammanställa uppgifter om möjliga ödehus.

Föreläsning om ödehusen

För att kicka igång arbetet har vi bjudit in Robert Danielsson och Jennifer Erlandsson att hålla en föreläsning. Tillsammans driver de ett arbete för att lyfta ödehusens potential. Datum, tid och plats kommer inom kort så håll gärna utkik!

SVTs reportage

Så här kan du bidra i Oskarshamn:

Är du intresserad av ödehus?

Om du är intresserad av att köpa eller hyra ett ödehus eller affärslokal i Oskarshamns kommun så vill vi att du fyller i vår intresseanmälan.

Tipsa om ödehus i Oskarshamns kommun!

Om du känner till hus och lokaler som står tomma vill vi be dig att tipsa oss. Ditt tips kan hjälpa fler att hitta sitt drömboende och bidra till viktig inflyttning i kommunen.

Jag äger ett ödehus!

Om du äger ett hus eller affärslokal som står tomt och vill ha hjälp med att komma i kontakt med potentiella köpare så är du välkommen att anmäla din fastighet.

Samverkan

Hela Sverige Oskarshamns projekt för lokal utveckling i Kristdalabygden och Bockarabygden 2018-2020 samverkar med Oskarshamns kommun om att fylla ödehusen i kommunen med nya invånare och entreprenörer i syfte att nå målet om att bli 30 000 invånare år 2030.

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson

Projektledare Hela Sverige Oskarshamn
Telefon: 070-839 49 21
E-post: annicka@hssloskarshamn.se

Kristina Hägg-Blecher

Projektledare Tillväxt & näringslivskontoret Oskarshamns kommun
Telefon: 0491-76 42 82
E-post: kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

« Äldre inlägg