Landsbygdsdagarna den 18-19 okt i Västervik

Nedräkningen till årets landsbygdsdagar i Västervik har startat. Den 18-19 oktober går konferensen av stapeln. Läs om programmet och anmäl dig redan nu. Antalet platser är begränsat.

Tema för årets konferens att inspireras av är informativa föreläsningar med fokus på platsutveckling, beredskap samt lantbruk & matproduktion.

Hoppas att vi ses där!

Information och anmälan till konferensen hittar du på landsbygdsdagarna.nu

Ansökan till Föreningslyftet är öppen

Nu är det återigen öppet för nya ansökningar till Föreningslyftet i Oskarshamns kommun. Föreningslyftet är en mervärdesinsats som syftar till att engagera föreningslivet till att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare. Den nya perioden har sista ansökningsdatum den 13 september.

Genom åren har Föreningslyftet bidragit till många lyckade projekt inom föreningarna i Oskarshamns kommun. Förhoppningen är nu att ännu fler projekt ska kunna genomföras när SKB, Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn AB öppnar upp en ny ansökningsperiod.

Du hittar all information om Föreningslyftet på Attraktiva Oskarshamns hemsida.

Klicka här för information!

Föreningslyftet

Invigning av Kontorshub Figeholm

På onsdagen var det invigning av Kontorshub Figeholm i Höganäslokalen. Satsningen är en del av en regional satsning och mötesplatsen är ett resultat av samverkan mellan Figeholms samhällsförening och Oskarshamns kommun.

Kontorshub Figeholm är tänkt att kunna bli en mötesplats för företagare, distansarbetande, säsongsboende, invånare och andra intresserade målgrupper som verkar och bor på landsbygden.

Thomas Oscarsson och Niina Nordlund deltog på invigningen och överlämnade en blomma och lyckönskningar till verksamhetsledaren Katarina Sandberg.

Läs mer om projektet på Region Kalmar läns hemsida!

Kontorshub i Figeholm
Sex kontorsplatser finns tillgängliga i pilotprojektet.
Kontorshub i Figeholm
Kontorskollektivet är en arbets- och mötesplats för företagare, distansarbetande, säsongsboende, invånare och andra intresserade målgrupper som verkar och bor på landsbygden

Inbjudan till möte om gamla livsmedelsbutiken i Bockara

Kom förbi på en fika i gamla livsmedelsbutiken i Bockara – var med och utveckla lokalen!

Nyfiken på vad som händer i den fd livsmedelbutiken i Bockara? Vad är lokal serviceutveckling och hur kan vi förbättra tillgängligheten lokalt? Vill du veta mera om kommunens satsningar på Medborgarbudget i Bockara med omnejd?

Nu har vi, team Egon Eriksson, Kristdala Livs, kommit en bit på vägen i renoveringsarbetet av den gamla livsmedelsbutiken och bjuder därför in till möte för att diskutera möjliga verksamheter och utveckling av lokalen. Vi är intresserade av dina idéer, synpunkter och tankar. Kanske är det en obemannad livsmedelsbutik i en del av lokalen, en service-hub eller kanske en liten caféverksamhet.

Coompanion deltar i mötet med inspiration och exempel på hur en bygd kan arbeta med att förbättra tillgången till lokal service. Ta en kopp kaffe och prata Medborgarbudget – Bockara först ut!

Oskarshamns kommun kommer under en fyraårsperiod att arbeta med Medborgarbudget, där en bygd ges möjlighet att själva bestämma vad en summa avsatta utvecklingsmedel ska användas till. Kommunens landsbygdsutvecklare kommer att vara på plats och berätta om vad Medborgarbudget innebär, hur kan du lämna förslag, röstning, tidplan med mera.

Läs mera om Medborgarbudget i Oskarshamns kommun

Läs mera om Coompanions arbete med lokal serviceutveckling

Tid: 29 mars, kl 18:00

Plats: I fd Livsmedelbutikens lokal i Bockara, vid tidigare bensinstationen. 

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Egon Eriksson med team Kristdala Livs

Ann Sellbrink, projektledare Lokal serviceutveckling, Coompanion

Kristina Hägg-Blecher, Landsbygdsutvecklare, Oskarshamns kommun

För att vi ska kunna beräkna fika så anmäl dig gärna senast den 28 mars till Egon Eriksson, e-mail; stegos.beg.bildelar@hotmail.com

Ladda ner inbjudan som pdf

Tips: Inspirationsdag inför O-ringen Smålandskusten 2024

Tips till dig om är aktiv inom besöksnäringen i Oskarshamns kommun:

Under 2024 gästas Smålandskusten av världens största orienteringsäventyr O-ringen. En otrolig möjlighet för oss alla att visa upp vår plats på bästa sätt. För att vi alla ska kunna vara så förberedda som möjligt så arrangeras en inspirationsdag på Forum den 28 mars. Träffen riktar sig till alla aktiva inom regionens besöksnäring och ger information om de möjligheter och utmaningar vi har inför O-ringen. 

Anmälan hittar du här!

Arrangör: Region Kalmar län, O-ringen Smålandskusten & Attraktiva Oskarshamn AB

Inspirationskvällar om obebodda hus och tomma lokaler

Under två kvällar kommer Region Kalmar län tillsammans med Hela Sverige Ska Leva Kalmar län att arrangera två kunskaps- och inspirationskvällar om obebodda hus och tomma lokaler. Under kvällarna deltar bland annat Robert Danielsson och Jennifer Erlandsson från Landsbygdsdröm.

Första tillfället är den 30 mars på Hossmo Gård strax söder om Kalmar och den uppföljande träffen äger rum den 26 april på samma plats.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!

Ingrid Thornberg och Mark Geuze representerar HSO.

Ostkustledskommittén är årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun

Utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun år 2023 tilldelas Ostkustkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening.

Lokala utvecklingsgrupper som utför ett inspirerande arbete som bidrar till att skapa en bättre balans mellan stad och land. Landsbygdsutveckling är viktig för kommunens överlevnad och attraktivitet. Vi vill med utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun lyfta en lokal grupp som gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden.

Ostkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening har sedan 1970-talet bidragit till att utveckla den 16 mil långa Ostkustleden som slingrar sig genom större delen av Oskarshamns kommun. Nu tilldelas dom utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun av kommunbygderådet Hela Sverige Oskarshamn.

Samverkansprojektet Mera ut

Arbetet med leden påbörjades 1971 och det tog Ostkustledskommittén sex år att märka upp den 16 mil långa vandringsleden som stod klar 1977. Leden är uppdelad i åtta etapper om cirka 2 mil per sträcka med en övernattningsstuga i slutet på varje etapp. Leden vill väcka intresse för bygdens natur och kultur och visa besökaren olika naturtyper, allt från skog och mark till karga och artfattiga skärgårdsmiljöer.

Under de senaste åren har Ostkustledskommittén lagt mycket ideellt arbete i samverkansprojektet Mera ut för att kunna säkra vandringsledens framtid, marknadsföra den samt utveckla verksamheter utmed leden. Med stöd från Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet och Oskarshamns kommun som projektägare så är Ostkustleden numera kommunens flaggskepp när det gäller naturturism.

Mycket imponerade

Med hjälp av ideellt arbete, kommunala verksamheter och privata leverantörer har man renoverat broar och spänger, märkningen har förbättrats, skyltar och informationstavlor har satts upp och leden har tillgängliggjorts digitalt via Naturkartan. En stuginventering har genomförts och en kortare sträcka har blivit tillgänglighetsanpassad vid Mörtfors badplats där det även finns grillplats och tillgängligt bord.

Utöver det så har ett företagarnärverk engagerat sig i föreläsningar, workshops och studiebesök för näringslivsutveckling kring leden. Projektledaren Niina Nordlund har varit spindeln in nätet för att främja samverkan och styra projektet i mål. Nu på onsdag den 8 mars håller hon en föreläsning i Lilla Hycklinge om projektets arbete så är du intresserad av naturturism så inte missa inte detta.

– Vi är mycket imponerade av det arbete som Ostkustledskommittén har gjort i över 50 år men framför allt satsningen på Mera ut-projektet för att säkra vandringsledens framtid. Att med samverkan mellan flera aktörer nå ett sådant fantastiskt resultat är mycket inspirerande, säger Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn.

Utmärkelsen överlämnades söndagen den 5 mars i Lilla Hycklinge.

Kommunbygderådet Hela Sverige Oskarshamn har genom enhälligt beslut utsett Ostkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening till årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun.

Ostkustledskommittén har genom samverkan i Leaderprojektet Mera ut genomfört ett omfattande arbete för att tillgängliggöra Ostkustleden. Ostkustledskommittén arbetar långsiktigt för att närma sig en säker och attraktiv vandringsled som uppmuntrar såväl invånare som besökare att ta sig ut i naturen. Det främjar såväl folkhälsa och besöksnäring som lokal utveckling.

Motivering från Hela Sverige Oskarshamn
Utdelning av utmärkelse
Ingrid Thornberg delar ut utmärkelsen till Ostkustledskommittén och projektledaren Niina Nordlund.
Blomma, diplom och check
Diplom med motivering, blomma och en check på 2 500 kronor.

PRESS.

BAKGRUND.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har delat ut utmärkelsen Årets grupp sedan 1986 och Kristdala samhällsförening mottog den år 2018. Utmärkelsen delas även ut på länsnivå. Årets lokala grupp i Oskarshamns kommun nomineras även till länsbygderådets utmärkelse. Ostkustledskommittén har således chans att få ytterligare en utmärkelse i länet redan under våren.

Pressinbjudan: Årets lokala utvecklingsgrupp 2023

Pressinbjudan från kommunbygderådet Hela Sverige ska leva Oskarshamn

Årets lokala utvecklingsgrupp prisas

Välkommen att närvara vid utdelningen av utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun 2023. Utdelningen kommer att göras i Lilla Hycklinge nu på söndag den 5 mars klockan 14.00.

Om utmärkelsen: 

Årets grupp är en återkommande utmärkelse som kommunbygderådet Hela Sverige ska leva Oskarshamn delar ut till en lokal utvecklingsgrupp som bidrar till att skapa balans mellan land och stad – och kan sprida inspiration till andra i kommunen. Årets grupp i Oskarshamn har nominerats till Årets grupp i Kalmar län och har således chans till ytterligare en utmärkelse. 

Media är välkomna att anmäla sig till info@hssloskarshamn.se.

För frågor, kontakta Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21.

God Jul & Gott Nytt År

Året går mot sitt slut och julfirandet står för dörren. Under hösten har vi arbetat fram en plan för den kommande 3-årsperioden, 2023-2025 och då det var dags att förnya IOP-avtalet med kommunen.

Efter kommunstyrelsens beslut den 14 december så är det nu klart med finansieringen till Hela Sverige Oskarshamn om totalt 420 000 kronor för avtalade insatser under perioden 2023-2025 i form av ett bidrag från kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag 2022.

Det kommer att bli lite förändringar i vårt arbetssätt med lokala utvecklingsplaner i de olika bygderna. En nyhet är att vi kommer att delta i kommunens arbete med Medborgarbudget vilket ska bli väldigt spännande. Mer om detta och andra förändringar kommer vi att presentera framöver.

Innan vi knyter ihop säcken för 2022 så vill vi i styrelsen passa på att tacka er alla för ert engagemang och goda insatser om lokal utveckling i era hembygder. Tillsammans utvecklar vi våra landsbygder i Oskarshamns kommun.

Kommunbygderådets styrelse önskar er alla en riktigt God Jul!

« Äldre inlägg

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Få vårt nyhetsbrev med inspiration om lokal utveckling, tips om aktuella stöd att söka för olika projekt, tips om aktuella föreläsningar, nyheter och inbjudan till våra möten mm.