Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Ingrid Thornberg, 073-835 33 02
Mark Geuze, 070-251 03 21
Annsofie Carlson, 070-554 74 02

Lokal utvecklingsplan 2014-2020
Vision

”Kristdalabygden ska vara ett landsbygdscentrum med plats för alla, som en del i Oskarshamns kommuns vision om ett internationellt energicentrum och en attraktiv tillväxtkommun med hög livskvalitet”.

OBS! Aktiviteter markerade med (*) ingår i utvecklingsprojektet 2018-2020. Fetmarkerade är pågående aktiviteter.

Pågående aktiviteter
 • Aktivitetsyta på Dämmen* – projektet
 • Förbättrad mobiltäckning – regionen driver på
 • Fibernätverk på landsbygden – kommunen driver på
 • Permanent ÅVS i Ishult – status?
Fokusfrågor:
Topplista för prioriterade aktiviteter
 1. Cykelstig till Råsvik 57,9%
 2. Fibernätverk på landsbygden 53,9%
 3. Självservice-ÅVC Kristdala 51,3%
 4. Förbättrad mobiltäckning 47,4%
 5. Kollektivtrafik 42,1%
 6. Distriktssköterska 34,2%
 7. En säker skolväg 32,9%
 8. Vintervägstandard 30,3%
 9. Aktivitetsyta på Dämmen 26,3%*
 10. Vandringsleder* 25%
 11. Utveckling av evenemang* 23,7%
 12. Marknadsplats för försäljning 22,4%
 13. Husprojekt (inventering & förstudie om nybyggnation)* 19,7%
 14. Utveckling av kultur & naturturism* 17,1%
 15. WiFi i Kristdala centrum 14,5%
 16. Kurser om närodlat 14,5%
 17. Badplats Saxtorp 14,5%
 18. Lokala producenter (godkänt kök)* 11,8%
 19. Ställplats för husbilar* 11,8%
 20. Camping 10,5%
 21. eHälsa 10,5%
 22. Förnybar energi 10,5%
 23. Badplats Ishult 9,2%
 24. Naturcenter i Bråbo 7,9%
 25. Företagarnätverk* 7,9%
 26. Turistinformation på tyska & eng 7,9%
 27. Arbetslag inom kommunen 7,9%
 28. Resurser för marknadsföring 6,6%
 29. Träffpunkten 6,6%
 30. Odling i pallkragar 6,6%
 31. Servicepunkt 5,3%
 32. Anläggningsförbättringar 5,3%
 33. Utveckling av företagshuset* 5,3%
 34. Paketering av besöksmål* 3,9%
 35. Samlingslokal Sjövik 3,9%
 36. Samlingslokal IOGT-NTO 3,9%
 37. Bjälebo vattensåg 3,9%
 38. Samlingslokal Krokshultsgården 2,6%
 39. Turistaktörer & AOAB 2,6%
 40. Permanent ÅVS i Ishult 2,6%
 • Torget – utveckling & trafik

Prioriterades i en minienkät med 76 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Badplats Råsvik – Handikappanpassad, allmän upprustning & nytt hopptorn
 • Borgenär för Leader-projekt – SV Kalmar län stöttar projektet för 2018-2020
 • Fritidsledartjänst – Fritidsgården hade smygpremiär 2017-02-01, fritidsledaren börjar vecka 9
 • Föreningsråd – Fortsätter halvårsvis varje år
 • Försköning av torget – Gazebo, anslagstavla och fikabord på plats sedan 2014
 • Informationstavla – En informationstavla finns på anslagstavlan på torget
 • Integrationsprojekt – Föreningsmiljonen fortsätter under 2017
 • Landsbygdsutvecklare – Började 2016-09-01
 • Mobilsamåkning – Betalningsmodellen har gjorts om och kan användas
 • Motionsspår – Belysning och nytt underlag klart
 • Ny hemsida för Kristdalabygden*
 • Offentlig toalett  – Färdig januari 2018 vid torget
 • Samlingslokal Bråbogården – Färdigställd och invigt under 2018
 • Självservice ÅVC Kristdala – Färdigställd och invigd den 27 juni 2019
 • Skötsel av kommunal mark – Kommunal mark röjdes 2015 och allmänna ytor sköts bättre med ny vaktmästare
 • Tipsrundor – Fortsätter vår/höst varje år
 • Turistbroschyr – Årligt återkommande som finansieras av
 • Ungdomar gör film – Tre kortfilmer och en webbserie har gjorts
 • Vykort – Fem vykort finns tillgängliga för försäljning
 • Vägar – Allt är åtgärdat med några undantag som blivit egna aktiviteter
 • Välkomstskyltar – Finns en vid tre av infarterna till samhället