Möten med bygderådet

Se vår möteskalender!

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
Ingrid Thornberg, 073-835 33 02

Lokal utvecklingsplan 2014-2020
Vision

”Kristdalabygden ska vara ett landsbygdscentrum med plats för alla, som en del i Oskarshamns kommuns vision om ett internationellt energicentrum och en attraktiv tillväxtkommun med hög livskvalitet”.

OBS! Aktiviteter markerade med (*) ingår i utvecklingsprojektet 2018-2020.

Topplista för prioriterade aktiviteter
 1. Cykelstig till Råsvik 57,9%
 2. Fibernätverk på landsbygden 53,9%
 3. Förbättrad mobiltäckning 47,4%
 4. Kollektivtrafik 42,1%
 5. Distriktssköterska 34,2%
 6. En säker skolväg 32,9%
 7. Vintervägstandard 30,3%
 8. Aktivitetsyta på Dämmen 26,3%*
 9. Vandringsleder* 25%
 10. Utveckling av evenemang* 23,7%
 11. Husprojekt (inventering & förstudie om nybyggnation)* 19,7%
 12. Utveckling av kultur & naturturism* 17,1%
 13. WiFi i Kristdala centrum 14,5%
 14. Kurser om närodlat 14,5%
 15. Badplats Saxtorp 14,5%
 16. Ställplats för husbilar* 11,8%
 17. Camping 10,5%
 18. eHälsa 10,5%
 19. Förnybar energi 10,5%
 20. Badplats Ishult 9,2%
 21. Naturcenter i Bråbo 7,9%
 22. Företagarnätverk* 7,9%
 23. Turistinformation på tyska & eng 7,9%
 24. Arbetslag inom kommunen 7,9%
 25. Resurser för marknadsföring 6,6%
 26. Träffpunkten 6,6%
 27. Odling i pallkragar 6,6%
 28. Servicepunkt 5,3%
 29. Anläggningsförbättringar 5,3%
 30. Utveckling av företagshuset* 5,3%
 31. Paketering av besöksmål* 3,9%
 32. Samlingslokal Sjövik 3,9%
 33. Samlingslokal IOGT-NTO 3,9%
 34. Bjälebo vattensåg 3,9%
 35. Samlingslokal Krokshultsgården 2,6%
 • Torget – utveckling & trafik

Prioriterades i en minienkät med 76 svar i februari 2019.

Avslutade aktiviteter
 • Badplats Råsvik – Handikappanpassad, allmän upprustning & nytt hopptorn, Oskarshamns kommun
 • Borgenär för Leader-projekt – SV Kalmar län stöttar projektet för 2018-2020
 • Fritidsledartjänst – Fritidsgården hade smygpremiär 2017-02-01, fritidsledaren börjar vecka 9, Oskarshamns kommun
 • Föreningsråd – Fortsätter halvårsvis varje år
 • Försköning av torget – Gazebo, anslagstavla och fikabord 2014, Samhällsföreningen
 • Informationstavla – På anslagstavlan på torget, Samhällsföreningen
 • Integrationsprojekt – Föreningsmiljonen fortsätter under 2017, Bråbo intresseförening
 • Landsbygdsutvecklare – Började 2016-09-01, bygderådet
 • Lokala producenter (godkänt kök)* – Förstudie klar våren 2020
 • Marknadsplats för försäljning – REKO-ring Oskarshamn startade aug 2019
 • Mobilsamåkning – Igång men används inte, Samhällsföreningen
 • Motionsspår – Belysning och nytt underlag klart, Oskarshamns kommun
 • Ny hemsida för Kristdalabygden*, Samhällsföreningen
 • Offentlig toalett  – Färdig januari 2018 vid torget, KristdalaHem AB
 • Permanent ÅVS i Ishult – Tyvärr ej möjligt att få, ÅVS:er avvecklade 2019/2020
 • Samlingslokal Bråbogården – Färdigställd och invigt under 2018, Bråbo Intresseförening
 • Självservice ÅVC Kristdala – Färdigställd och invigd den 27 juni 2019, KSRR & Oskarshamns kommun
 • Skötsel av kommunal mark – Kommunal mark röjdes 2015 och allmänna ytor sköts bättre med ny vaktmästare, Oskarshamns kommun
 • Tipsrundor – Fortsätter vår/höst varje år
 • Turistaktörer & AOAB – BIO-möte vår/höst, Kristdala Livs är InfoPoint
 • Turistbroschyr – Årligt återkommande som finansieras av annonsförsäljning
 • Ungdomar gör film – Tre kortfilmer och en webbserie har gjorts
 • Vykort – Fem vykort finns tillgängliga för försäljning
 • Vägar – Allt är åtgärdat med några undantag som blivit egna aktiviteter
 • Välkomstskyltar – Finns en vid tre av infarterna till samhället