Lokal utvecklingsplan för Figeholmsbygden gäller 2017-2025. Arbetet med lokal utveckling sker i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och övriga intressenter. Arbete med aktiviteter sker i arbetsgrupper och projekt.

Vi bjuder in till bygderåd två gånger per år i samverkan med Oskarshamns kommun för att stämma av arbetet med aktiviteter och projekt samt dela med oss av inspiration och tips om var man kan söka stöd.

Aktuella mötesdatum hittar du i kalendern!

Engagera dig i lokal utveckling

Om du är intresserad av att engagera dig eller driva någon av aktiviteterna så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare. Givetvis kan du även ta kontakt med det lokala föreningslivet med. Vi använder det digitala verktyget Trello för att hålla koll på aktuella aktiviteter. Hör av dig till Annicka om du vill ha behörighet för att engagera dig i Figeholms utveckling!

Kontaktpersoner

Ingrid Thornberg
Ordförande Hela Sverige Oskarshamn
073-835 33 02, ingrid@hssloskarshamn.se

Claes Zachrison
Ledamot Hela Sverige Oskarshamn
072-587 34 58, claes@hssloskarshamn.se

Kristina Hägg-Blecher
Skärgårds- & landsbygdsutvecklare, Oskarshamns kommun
0491-76 42 82, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Topplista för prioriterade aktiviteter

 1. Bevara skolan Fårbo-Figeholm 68,8%
 2. Busskommunikationer 55%
 3. Distriktssköterska/Hälsocentral 48,8%
 4. Bore aktivitetscenter 37,5%
 5. Seniorboende/lägenheter 37,5%
 6. Utveckling av Nordstjärnan 37,5%
 7. Tvätthall gör-det-själv-hall 33,8%
 8. Cykelväg Figeholm-Oskarshamn asfaltering 32,5%
 9. Utbyggnad av äldreboende 31,3%
 10. Utveckling av lekplatsen 28,7%
 11. Bandyplan konstfrusen 27,5%
 12. Belysning på motionsspåret 27,5%
 13. Trygghetsboende 26,3%
 14. Turism 25%
 15. Hundrastgård 25%
 16. Skogshinderbana vid Ronjaberget 25%
 17. Upprustning av kajen 23,8%
 18. Kulturaktiviteter 22,5%
 19. Ställplatser 21,3%
 20. Bygga mindre radhus 21,3%
 21. Belysning vid pulkabacken Sandkullagatan 21,3%
 22. Kurran – upprustning 18,8%
 23. Marknadsföring av evenemang & besöksmål 18,8%
 24. Bevara Träffpunkten 17,5%
 25. Sjönära tomter 11,3%
 26. Bed & Breakfast 10%
 27. Laddstolpe för elbil 10%
 28. Samåkningsparkering och busshållplats vid E22 8,8%
 29. Vävstuga 8,8%
 30. InfoPoint för turistinformation 6,3%
 31. Ny hemsida till Samhällsföreningen 5%

Prioriterades i en gemensam enkät med svarsfrekvens på 10% i februari 2021.

Enkätsvar

Följande sammanställningar av enkäter genomförda i Kristdalabygden kan användas som underlag för arbete med olika aktiviteter.

Avslutade aktiviteter

 • Trafikrapport Figeholm, arbetsgruppen har en frekvent dialog med Tekniska kontoret.
 • Bibliotekets öppettider, fått Meröppet, Oskarshamns kommun.
 • Belysning & asfalterad väg runt Norrån, Oskarshamns kommun.
 • Utegym vid motionsspåret, invigning 17 maj 2020, Fritidskontoret.
 • Cykelväg Figeholm-Oskarshamn – invigdes sommaren 2018, Oskarshamns kommun. markägare, Figeholmscyklisterna & Attraktiva Oskarshamn.
 • Paketombud – finns i Coop-butiken & Sibylla i Fårbo.