Aktiv fritid för barn och ungdomar är viktigt för en levande landsbygd. Att det finns förskola, skola och fritids är viktigt för att barnfamiljer ska bosätta sig på landsbygden. Att ungdomar har tillgång till en mötesplats med organiserad fritidsverksamhet och fritidsledare är också viktigt.

Ett rikt föreningsliv som erbjuder fritidsaktiviteter så att barn och ungdomar får möjlighet att umgås, ha roligt, vara kreativa och röra på sig är viktigt för att barnfamiljer ska trivas.

TIPS FÖR BARN OCH UNGDOMAR: