BOENDE & TOMMA HUS – EN FOKUSFRÅGA.

Boende är viktigt på landsbygden. Oskarshamns kommun har som mål att växa till 30 000 invånare år 2030 och vi vill att dessa ska kunna välja var i kommunen dessa ska bo. Främst så är det unga och barnfamiljer som behövs.

Våra lokala utvecklingsplaner visar att det finns ett stort intresse för att landsbygdernas seniorer ska kunna bo kvar på sin hemort. Trivsel och vänner är de största anledningarna till att man vill bo kvar. Seniorlägenheter behövs för att äldre ska kunna lämna hus och trädgård när ork inte längre finns för att sköta det.

Resultat på våra boendeenkäter

TOMMA HUS ÄR EN VIKTIG RESURS.

I Oskarshamns kommun finns det dessutom cirka 2 000 fastigheter där ingen är folkbokförd. I hela landet är det över 500 000 tomma hus. Nationellt klassas hus som antingen bostadshus eller fritidshus.

Det framgår inte om fastigheterna används eller i vilken utsträckning då klassning för obebodda saknas. Man kan anta att det är många fritidshus men det finns många hus som står tomma hela eller stora delar av året.

Dessa tomma hus är en otroligt viktig resurs för en levande landsbygd. Nya invånare bidrar till att kunna bibehålla och utveckla kommunal och kommersiell service, bidra till att utveckla näringslivet och kommunala skatteintäkter.

”Varje räddat ödehus är en seger för landsbygden”

ödehusräddaren Bertholof Brännström till tidningen Land

LEV DIN DRÖM OSKARSHAMN.

I början av 2020 startade vi upp Lev din dröm Oskarshamn i ett samarbete med Oskarshamns kommun. Genom att sätta fokus på ödehusen i kommunen hoppas vi kunna locka nya invånare i enlighet med visionen om 30 000 invånare 2030.

Genom marknadsföring av hemsidan får vi in tips om ödehus från invånare, kartlägger dem och kontaktar fastighetsägarna. I maj 2020 inledde vi ett samarbete med Landsbygdsdröm AB som erbjuder hjälp till fastighetsägare för att göra bland annat statusbesiktning och värdering, och – framförallt – att hitta en köpare som drömmer om att bo på landet.

www.levdindromohamn.se

Tillsammans med Oskarshamns kommun var vi med och finansierade det första avsnittet om Landsbygdsdröm som är filmat i Bockara, Bråbygden, Krokshultsbygden och Sulegång.

ÖDEHUS. TOMMA HUS. OBEBODDA HUS.

Obebodda hus skulle kunna säljas eller hyras ut för permanentboende eller turistboende. Tomma affärslokaler kan konverteras till lägenheter men få ser potentialen. I Kristdala har flera affärslokaler byggts om till seniorlägenheter i markplan och alla är uthyrda. Det går att investera i boende på landsbygden och det är lönsamt.

2013 skickade Kristdala Samhällsförening ut en brev till 300 fastighetsägare och fick ett 40-tal svar. Av dessa ville tolv sälja eller hyra ut sin fastighet. 2015 gjordes en enkätundersökning som gav ännu bättre resultat. Av de som svarade på enkäten var det ca 40% som kunde tänka sig att hyra ut sitt hus, det motsvarar ca 30 fastigheter. Ett problem som finns i Kristdala är att några av ödehusen ägs av personer boendes i andra länder och det är svårt att få tag i ägarna.

Arbetet med att kartlägga de obebodda husen ny fart med det lokala utvecklingsprojektet som drivs i Kristdalabygden och Bockarabygden under åren 2018-2020. Många hus är obebodda och det finns ett stort intresse från av potentiella inflyttare.

INSPIRATION & INFORMATION:

GODA EXEMPEL: