Ödehus. Tomma hus. Obebodda hus.

Boende är viktigt på landsbygden. I Oskarshamns kommun finns de ca 2 000 fastigheter där ingen är folkbokförd. I hela landet är det över 500 000 tomma hus. Nationellt klassas hus som bostadshus eller fritidshus. Det framgår inte om fastigheterna används eller i vilken utsträckning då klassning för obebodda saknas. Man kan anta att det är många fritidshus men det finns många hus som står tomma hela eller stora delar av året.

Obebodda hus skulle kunna säljas eller hyras ut för permanentboende eller turistboende. Tomma affärslokaler kan konverteras till lägenheter men få ser potentialen. I Kristdala har flera affärslokaler byggts om till seniorlägenheter i markplan och alla är uthyrda. Det går att investera i boende på landsbygden och det är lönsamt.

2013 skickade Kristdala Samhällsförening ut en brev till 300 fastighetsägare och fick ett 40-tal svar. Av dessa ville tolv sälja eller hyra ut sin fastighet. 2015 gjordes en enkätundersökning som gav ännu bättre resultat. Av de som svarade på enkäten var det ca 40% som kunde tänka sig att hyra ut sitt hus, det motsvarar ca 30 fastigheter. Ett problem som finns i Kristdala är att några av ödehusen ägs av personer boendes i andra länder och det är svårt att få tag i ägarna.

2018 tog arbetet med att kartlägga de obebodda husen ny fart med det lokala utvecklingsprojektet som drivs i Kristdalabygden och Bockarabygden. Många hus är obebodda och det finns ett stort intresse från av potentiella inflyttare.

Boendeenkät 2019:

Klicka här för att fylla i boendeenkäten!

Läs mer om boende:

Goda exempel:

Kontaktperson

Annicka Gunnarsson, Kristdala
annicka@hssloskarshamn.se, 070-839 49 21