Kategori: Oskarshamns kommun

Inbjudan till möte kring kommungränsen i Oskarshamn och Västervik

Landsbygdsutvecklarna i Oskarshamns kommun och Västerviks kommun bjuder tillsammans med projektledaren Christina Torstensson in till gemensamt möte i Mörtfors Folkets hus den 24 november.

Syftet med mötet är att diskutera hur områdets styrkor nyttjas gemensamt, hur man utforskar en gemensam platsidentitet och vilka frågor som är viktigast att samverka kring. Målgruppen för deltagare boende och företagare i Misterhults- och Blankaholmsbygderna med omnejd.

Ladda ner inbjudan nedan för information om anmälan, tider mm.

Ingrid Thornberg kommer att delta på mötet för att representera vår förening.

Kommunen satsar på belysning i lekpark, pulkabackar mm.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om investeringar om 700 000 kr för belysning runt om i Oskarshamns kommun. Aktiviteterna har lyfts fram i våra invånarenkäter och i samtal med föreningslivet.

Följande aktiviteter i projektet kommer landsbygderna till del:

  • Dämmen Kristdala, 40 tkr. Del av kostnad för åtgärden. Tillfaller samhällsföreningens bidragsansökan för bl a belysning.
  • Callerströmska Magasinet i Påskallavik, 50 tkr. Fasadbelysning som framhäver byggnaden i parkmiljön.
  • Pulkabacke Fårbo, 10 tkr. Komplettera befintlig belysning från 2020.
  • Pulkabacke Figeholm, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
  • Pulkabacke Påskallavik, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
  • Lekplats Emmekalv, 30 tkr. Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka tider av dygnet och året.
  • Kristdala torg, 45 tkr. Lusthuset förses med en fin och funktionell belysning som framhäver byggnaden.

Investeringen för Oskarshamns kommun avseende dessa aktiviteter är 215 tkr.

Ansvarig för belysningsprojektet är Erik Hjertqvist på Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, telefon 0491-881 43 och e-post erik.hjertqvist@oskarshamn.se.

Foto: Freepik