Kategori: Lokal utveckling (Sida 1 av 9)

E22 Målbäcken -Gladhammar, Mötesfri Väg.

Efter att ha tagit del av planerna för den kommande ombyggnationen av E22, som förväntas påbörjas år 2024, ju vill Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn framföra en begäran om övervägande till omprioritering av detta arbete.

Den 8:e december skrev vi till Trafikverkets projektledare för att framföra våra och bygdernas synpunkter om den indragna sträckan på E22.

Läs skrivelsen i sin helhet:
Hela-Sverige-Oskarshamn-Skrivelse-E22.pdf

Ansökan till Föreningslyftet är öppen

Nu är det återigen öppet för nya ansökningar till Föreningslyftet i Oskarshamns kommun. Föreningslyftet är en mervärdesinsats som syftar till att engagera föreningslivet till att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare. Den nya perioden har sista ansökningsdatum den 13 september.

Genom åren har Föreningslyftet bidragit till många lyckade projekt inom föreningarna i Oskarshamns kommun. Förhoppningen är nu att ännu fler projekt ska kunna genomföras när SKB, Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn AB öppnar upp en ny ansökningsperiod.

Du hittar all information om Föreningslyftet på Attraktiva Oskarshamns hemsida.

Klicka här för information!

Föreningslyftet

Inbjudan till möte om gamla livsmedelsbutiken i Bockara

Kom förbi på en fika i gamla livsmedelsbutiken i Bockara – var med och utveckla lokalen!

Nyfiken på vad som händer i den fd livsmedelbutiken i Bockara? Vad är lokal serviceutveckling och hur kan vi förbättra tillgängligheten lokalt? Vill du veta mera om kommunens satsningar på Medborgarbudget i Bockara med omnejd?

Nu har vi, team Egon Eriksson, Kristdala Livs, kommit en bit på vägen i renoveringsarbetet av den gamla livsmedelsbutiken och bjuder därför in till möte för att diskutera möjliga verksamheter och utveckling av lokalen. Vi är intresserade av dina idéer, synpunkter och tankar. Kanske är det en obemannad livsmedelsbutik i en del av lokalen, en service-hub eller kanske en liten caféverksamhet.

Coompanion deltar i mötet med inspiration och exempel på hur en bygd kan arbeta med att förbättra tillgången till lokal service. Ta en kopp kaffe och prata Medborgarbudget – Bockara först ut!

Oskarshamns kommun kommer under en fyraårsperiod att arbeta med Medborgarbudget, där en bygd ges möjlighet att själva bestämma vad en summa avsatta utvecklingsmedel ska användas till. Kommunens landsbygdsutvecklare kommer att vara på plats och berätta om vad Medborgarbudget innebär, hur kan du lämna förslag, röstning, tidplan med mera.

Läs mera om Medborgarbudget i Oskarshamns kommun

Läs mera om Coompanions arbete med lokal serviceutveckling

Tid: 29 mars, kl 18:00

Plats: I fd Livsmedelbutikens lokal i Bockara, vid tidigare bensinstationen. 

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Egon Eriksson med team Kristdala Livs

Ann Sellbrink, projektledare Lokal serviceutveckling, Coompanion

Kristina Hägg-Blecher, Landsbygdsutvecklare, Oskarshamns kommun

För att vi ska kunna beräkna fika så anmäl dig gärna senast den 28 mars till Egon Eriksson, e-mail; stegos.beg.bildelar@hotmail.com

Ladda ner inbjudan som pdf

Ostkustledskommittén är årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun

Utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun år 2023 tilldelas Ostkustkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening.

Lokala utvecklingsgrupper som utför ett inspirerande arbete som bidrar till att skapa en bättre balans mellan stad och land. Landsbygdsutveckling är viktig för kommunens överlevnad och attraktivitet. Vi vill med utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun lyfta en lokal grupp som gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden.

Ostkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening har sedan 1970-talet bidragit till att utveckla den 16 mil långa Ostkustleden som slingrar sig genom större delen av Oskarshamns kommun. Nu tilldelas dom utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun av kommunbygderådet Hela Sverige Oskarshamn.

Samverkansprojektet Mera ut

Arbetet med leden påbörjades 1971 och det tog Ostkustledskommittén sex år att märka upp den 16 mil långa vandringsleden som stod klar 1977. Leden är uppdelad i åtta etapper om cirka 2 mil per sträcka med en övernattningsstuga i slutet på varje etapp. Leden vill väcka intresse för bygdens natur och kultur och visa besökaren olika naturtyper, allt från skog och mark till karga och artfattiga skärgårdsmiljöer.

Under de senaste åren har Ostkustledskommittén lagt mycket ideellt arbete i samverkansprojektet Mera ut för att kunna säkra vandringsledens framtid, marknadsföra den samt utveckla verksamheter utmed leden. Med stöd från Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet och Oskarshamns kommun som projektägare så är Ostkustleden numera kommunens flaggskepp när det gäller naturturism.

Mycket imponerade

Med hjälp av ideellt arbete, kommunala verksamheter och privata leverantörer har man renoverat broar och spänger, märkningen har förbättrats, skyltar och informationstavlor har satts upp och leden har tillgängliggjorts digitalt via Naturkartan. En stuginventering har genomförts och en kortare sträcka har blivit tillgänglighetsanpassad vid Mörtfors badplats där det även finns grillplats och tillgängligt bord.

Utöver det så har ett företagarnärverk engagerat sig i föreläsningar, workshops och studiebesök för näringslivsutveckling kring leden. Projektledaren Niina Nordlund har varit spindeln in nätet för att främja samverkan och styra projektet i mål. Nu på onsdag den 8 mars håller hon en föreläsning i Lilla Hycklinge om projektets arbete så är du intresserad av naturturism så inte missa inte detta.

– Vi är mycket imponerade av det arbete som Ostkustledskommittén har gjort i över 50 år men framför allt satsningen på Mera ut-projektet för att säkra vandringsledens framtid. Att med samverkan mellan flera aktörer nå ett sådant fantastiskt resultat är mycket inspirerande, säger Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn.

Utmärkelsen överlämnades söndagen den 5 mars i Lilla Hycklinge.

Kommunbygderådet Hela Sverige Oskarshamn har genom enhälligt beslut utsett Ostkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening till årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun.

Ostkustledskommittén har genom samverkan i Leaderprojektet Mera ut genomfört ett omfattande arbete för att tillgängliggöra Ostkustleden. Ostkustledskommittén arbetar långsiktigt för att närma sig en säker och attraktiv vandringsled som uppmuntrar såväl invånare som besökare att ta sig ut i naturen. Det främjar såväl folkhälsa och besöksnäring som lokal utveckling.

Motivering från Hela Sverige Oskarshamn
Utdelning av utmärkelse
Ingrid Thornberg delar ut utmärkelsen till Ostkustledskommittén och projektledaren Niina Nordlund.
Blomma, diplom och check
Diplom med motivering, blomma och en check på 2 500 kronor.

PRESS.

BAKGRUND.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har delat ut utmärkelsen Årets grupp sedan 1986 och Kristdala samhällsförening mottog den år 2018. Utmärkelsen delas även ut på länsnivå. Årets lokala grupp i Oskarshamns kommun nomineras även till länsbygderådets utmärkelse. Ostkustledskommittén har således chans att få ytterligare en utmärkelse i länet redan under våren.

Pressinbjudan: Årets lokala utvecklingsgrupp 2023

Pressinbjudan från kommunbygderådet Hela Sverige ska leva Oskarshamn

Årets lokala utvecklingsgrupp prisas

Välkommen att närvara vid utdelningen av utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp i Oskarshamns kommun 2023. Utdelningen kommer att göras i Lilla Hycklinge nu på söndag den 5 mars klockan 14.00.

Om utmärkelsen: 

Årets grupp är en återkommande utmärkelse som kommunbygderådet Hela Sverige ska leva Oskarshamn delar ut till en lokal utvecklingsgrupp som bidrar till att skapa balans mellan land och stad – och kan sprida inspiration till andra i kommunen. Årets grupp i Oskarshamn har nominerats till Årets grupp i Kalmar län och har således chans till ytterligare en utmärkelse. 

Media är välkomna att anmäla sig till info@hssloskarshamn.se.

För frågor, kontakta Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21.

God Jul & Gott Nytt År

Året går mot sitt slut och julfirandet står för dörren. Under hösten har vi arbetat fram en plan för den kommande 3-årsperioden, 2023-2025 och då det var dags att förnya IOP-avtalet med kommunen.

Efter kommunstyrelsens beslut den 14 december så är det nu klart med finansieringen till Hela Sverige Oskarshamn om totalt 420 000 kronor för avtalade insatser under perioden 2023-2025 i form av ett bidrag från kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag 2022.

Det kommer att bli lite förändringar i vårt arbetssätt med lokala utvecklingsplaner i de olika bygderna. En nyhet är att vi kommer att delta i kommunens arbete med Medborgarbudget vilket ska bli väldigt spännande. Mer om detta och andra förändringar kommer vi att presentera framöver.

Innan vi knyter ihop säcken för 2022 så vill vi i styrelsen passa på att tacka er alla för ert engagemang och goda insatser om lokal utveckling i era hembygder. Tillsammans utvecklar vi våra landsbygder i Oskarshamns kommun.

Kommunbygderådets styrelse önskar er alla en riktigt God Jul!

Astrid Lindgrens Hembygd öppnar upp ansökan om nya Leader-checkar

Astrid Lindgrens hembygd öppnar nu upp för ansökningar gällande Leader-checkar. I potten ligger 800 000 kr som ska fördelas till runt 20 olika projekt.

Leader-checkar beviljas inom dessa två områden:

 • Entreprenörskap – leadercheckar riktade till små och medelstora företag på landsbygden för lokal produkt- och tjänsteutveckling . Länk till mer information
 • Attraktiv landsbygd – leadercheckar riktade till föreningar och organisationer som via olika initiativ främjar landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd.

Astrid Lindgrens Hembygd tar emot ansökningar från och med nu till 1 februari 2023. Därefter går de igenom inkomna ansökningar och meddelar besked om stöd.

Utlysningen gäller de kommuner som ingår i Astrid Lindgrens hembygd under nuvarande programperiod. Dvs Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Vimmerby och del av Oskarshamns kommun (Kristdalabygden och Bockarabygden).

Länk till mer information

Inbjudan till möte kring kommungränsen i Oskarshamn och Västervik

Landsbygdsutvecklarna i Oskarshamns kommun och Västerviks kommun bjuder tillsammans med projektledaren Christina Torstensson in till gemensamt möte i Mörtfors Folkets hus den 24 november.

Syftet med mötet är att diskutera hur områdets styrkor nyttjas gemensamt, hur man utforskar en gemensam platsidentitet och vilka frågor som är viktigast att samverka kring. Målgruppen för deltagare boende och företagare i Misterhults- och Blankaholmsbygderna med omnejd.

Ladda ner inbjudan nedan för information om anmälan, tider mm.

Ingrid Thornberg kommer att delta på mötet för att representera vår förening.

Vi fyller 10 år idag

Idag, den 11 oktober 2022, är det exakt 10 år sedan vår ideella förening och kommunbygderåd grundades vid ett uppstartsmöte i Bråbogården.

Grattis till oss!

Vår ideella förening är anslutna till riksorganisationen Hela Sverige ska leva och verkar för att inspirera till lokal utveckling på landsbygden inom Oskarshamns kommun.

Visste du att…

 • Vårt arbete med lokal utveckling sker utifrån ett underifrånperspektiv.
 • Samverkan är en stor del i vårt arbete med lokala utvecklingsplaner.
 • Vi har ett IOP-avtal med Oskarshamns kommun och får ett årligt stöd.
 • Vi har en ledamot och ersättare som medverkar i Kalmars länsbygderåd.
 • Vi hjälper arbetsgrupper att komma igång med aktiviteter och söka stöd.
 • Du inte behöver vara med i en förening för att jobba med lokal utveckling.
 • Vi sprider erfarenheter om lokal utveckling.
 • Vi synliggör och tillvaratar landsbygdens intressen.
 • Våra lokala medlemmar är föreningar, företag och invånare.
 • Det finns plats i styrelsen till nästa årsmöte om du vill engagera dig.
 • Du kan bli medlem i vår förening för endast 100 kr som engångssumma!

Politikerutfrågning inför kommunvalet på Forum den 25 augusti – Anmäl dig!

Den 25 augusti bjuder vi in invånare i Oskarshamns kommun att delta i vår politikerutfrågning inför kommunvalet den 11 september 2022. Utfrågningen, där åtta partirepresentanter medverkar, äger rum på Forum i Oskarshamn.

Partierna kommer att presentera sin politik och vi kommer att ställa en del frågor utifrån en enkät vi genomförde i våras gällande invånarnas viktigaste frågor för en levande landsbygd i Oskarshamns kommun som handlar om en aktiv fritid för barn och ungdomar, boende och service.

Såväl partirepresentanterna och publiken kommer att få möjlighet att tycka till om viktiga frågor och delta i samtalet på ett interaktivt sätt.

Deltagare.

Representanter från följande åtta partier kommer att medverka:

Moderatorer: Jessica Bergsjö & Torsten Carlsson

Information.

När? Torsdag den 25 augusti, mingel från 18:00 och vi börjar 18:30

Var? Forum i Oskarshamn

Hur? Anmäl dig gärna nedan så vi vet på ett ungefär hur många som kommer. Har du problem med anmälan, vänligen kontakta Ingrid Thornberg 073-835 33 02.

« Äldre inlägg