HSSL Oskarshamn har lämnat in en motion till riksorganisationen Hela Sverige Ska Levas årsstämma som hålls den 30 maj 2017 om ett stort problem på landsbygden som varken politiska partier, kommuner eller andra organisationer tar upp. Nämligen: ödehus (andra namn: obebodda hus, fritidshus, sommarstuga, vanvårdade fastigheter, gårdshus, mm). Bara i Oskarshamns kommun finns det över 2000 fastigheter som inte har någon folkbokförd på adressen. I hela landet är siffran ca 600 000 enligt SCB. Samtidigt saknas det 700 000 bostäder i hela landet. Det är ett komplext problem och det är därför vi behöver ta tag i detta och se till att landsbygden kan utveckla sin fulla potential!

Vi lämnar in motionen med förhoppningen att detta ämne tas upp i verksamhetsplanen för 2017 då det inte finns med i Landsbygdsutredningen, som därför i våra ögon inte är komplett.

Motion: Ödehusproblemet i Sverige – Vad kan HSSL göra?

Mark Geuze

Foto: Ödehus i Krokshult utanför Kristdala
Fotograf: Ingemar Karlsson, Kristdala