Den 10 februari 2021 arrangerade Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner den Nationella Landsbygdsträffen.

Träffen genomfördes tillsammans med våra regionala medarrangörer länsstyrelser och regioner. Deltagarna var möjliggörare för landsbygdsutveckling på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå

Under dagen lyftes de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden.

Föreläsningarna finns att se på Youtube och korta inspirationsfilmer om bland annat Auto_Mat i Södra Möckleby, Servicelyftet, Visit Dalarna, Stjärnsunds bygdebolag och Reseles inflyttningsgrupp går att se på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Klicka på knappen nedan för att hitta allt material: