Nu är det återigen öppet för nya ansökningar till Föreningslyftet i Oskarshamns kommun. Föreningslyftet är en mervärdesinsats som syftar till att engagera föreningslivet till att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare. Den nya perioden har sista ansökningsdatum den 13 september.

Genom åren har Föreningslyftet bidragit till många lyckade projekt inom föreningarna i Oskarshamns kommun. Förhoppningen är nu att ännu fler projekt ska kunna genomföras när SKB, Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn AB öppnar upp en ny ansökningsperiod.

Du hittar all information om Föreningslyftet på Attraktiva Oskarshamns hemsida.

Klicka här för information!

Föreningslyftet