Torsdagen den 8 november träffade vi representanter från Oskarshamns kommun samt politiker vid ett avstämningsmöte och presentation av vår rapport från bygderåden som hölls i oktober och början av november.

Vi presenterade de prioriterade aktiviteterna och några punkter som fick lite extra tid var cykelvägen mellan Bockara och Utebyn som står högst på Bockarabygdens prioriteringslista samt en presentation av Misterhult Invest ekonomisk förening, en nystartad förening, vars mål är att utveckla Misterhults kommunhus och marknadsföra bygden.

Nyheterna uppmärksammade vår rapport och har skrivit en nyhet i tidningen:

Inga öronmärkta medel till landsbygden i majoritetens budget, 2018-11-11

Hela rapporten (2018-2) hittar du på sidan Vår landsbygd i fokus!