Service åt hela landsbygden

Det borde vara självklart att ha rimligt avstånd till matvaruaffären, skolan, dagiset och banken. Att polisen kommer när man ringer, liksom brandkåren och ambulansen. Att man har tillgång till arbetsförmedling och försäkringskassa. För att bara nämna något av det som krävs för att en ort ska leva och utvecklas. Service på landsbygden är lika viktigt som service i staden.

Hela Sverige Ska Leva

Service – en fokusfråga

Servicefrågan är prioriterad i hela landet och så även på landsbygden i Oskarshamn. Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla och utöka service i vårt arbete med de lokala utvecklingsplanerna. Vi stötta föreningsliv och näringsliv att utveckla service i samverkan med kommunen samt sprider erfarenheter från intressanta serviceprojekt som drivs i landet, regionen och här i vår egen kommun.

Inspiration & information: