Service & infrastruktur åt hela landsbygden

Service på landsbygden är lika viktigt som service i staden skriver Hela Sverige Ska Leva på sin hemsida. För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur och digitalisering på landsbygden är extra viktigt. Dessa frågor är prioriterade i hela landet och så även på landsbygden i Oskarshamn,

Vi arbetar med en inventering av service på respektive ort för att få en överblick över aktuell status. På agendan står en diskussion tillsammans med kommunen och om vilken nivå som bör gälla för orterna beroende på antal invånare. Vi anser att serviceorterna Kristdala, Påskallavik, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga bör ha likvärdig servicenivå samt att de något mindre orterna som Misterhult, Mörtfors och Björnhult bör ha likvärdig nivå.

Servicetjänster & infrastruktur som ingår i inventeringen:

 • Apoteksombud
 • Badplats
 • Bibliotek/biblioteksbuss
 • Butik
 • Busskommunikationer
 • Café
 • Distriktssköterska
 • Drivmedel
 • Fiber landsbygd
 • Fiber tätort
 • Förskola
 • Info Point
 • Kommunal fritidsgård
 • Kontanthantering
 • Laddstolpe
 • Local Food Nodes
 • Motionsspår
 • Mobiltäckning
 • Paketombud
 • Postombud
 • Restaurang
 • Samlingslokal
 • Skola
 • Systembolagsombud
 • Träffpunkter
 • WiFi-zoner
 • Återvinningscentral
 • Återvinningsstation
 • Äldreomsorg

Läs mer om service:

Inspiration & information:

Kontaktperson:

Annicka Gunnarsson, Kristdala
annicka@hssloskarshamn.se
, 070-839 49 21