Den 13 maj skickade vid ett brev om vikten av fiber för en attraktiv kommun till samtliga partier i Oskarshamns kommun. Den 18 maj fick vi följande svar från kommunalrådet Ingela Ottosson som ansvarar för landsbygdsfrågor:

Hej,

Socialdemokraterna och Moderaterna i Oskarshamn har mottagit ert brev gällande bredband och fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun.

Socialdemokraterna och Moderaterna i Oskarshamns kommun delar i mångt och mycket det som ni tar upp i ert brev angående behovet av tillgång till fiber i hela kommunen.

Oskarshamns kommun gjorde för många år sedan ett vägval hur fiberutbyggnaden skulle gå till. Vägvalet gjordes utifrån hur regelverket då såg ut, gällande statligt stöd respektive kommunalt stöd. Vägvalet innebar att marknaden skulle ta ansvar för att alla fick tillgång till fiber med hjälp av det statliga bidragssystemet.

Vi kan idag alla konstatera att marknaden med de statliga stöden inte har klarat av att ge alla invånare tillgång till fiber. I den nya bredbandsstrategin som Oskarshamns kommun arbetet med inser vi därför att kommunen kommer få ta ett större ansvar för bredbandsutbyggnaden.

För drygt 10 dagar sedan fick kommunstyrelsens arbetsutskott en uppdatering av hur arbetet med kommunens nya bredbandsstrategi går. Tjänstemännen presenterade då ett antal frågor som politiken behöver ta ställning till i det fortsatta arbetet. Det finns därför en ambition att inom kort bjuda in samtliga partier till samtal för att ta ställning till frågorna för att kommunen därefter ska kunna arbeta vidare med strategin.

Moderaterna Oskarshamn
Ingela Ottosson
Gruppledare