Kategori: Ödehus

Nils Phillips inspirerade med gott exempel från Röstånga

Fredagen den 10 maj var inspiratören Nils Phillips från Röstånga på plats på Forum i Oskarshamn för att inspirera till lokal utveckling. Det var Hela Sverige Kalmar län som bjöd in Nils att delta på sammanlagt tre föreläsningar, en i Oskarshamn, en i Torsås och en på Öland i samband med Bomässan.

Röstånga har arbetat med ödehus vilket är särskilt intressant för Hela Sverige Oskarshamn med tanke på att boende är en del av det lokala utvecklingsprojektet i Kristdalabygden och Bockarabygden som undertecknad arbetar med. Där ingår inventering av obebodda hus för de båda bygderna.

I Röstånga, som ligger i Svalövs kommun, började man arbeta med lokal utveckling för tio år sedan. Skolan var nedläggningshotad och antal elever sjönk i rask takt. Man räknade med att om elevunderlaget skulle fortsätta sjunka så skulle skolan stängas inom fem år. När skolan väl stängt var det ingen återvändo. För att vända den negativa trenden började invånarna i Röstånga med olika projekt. Man köpte bland annat in en bygdebuss som föreningarna använde för att åka på fotbollsmatcher, teater mm.

Efter att ha arbetat med många mindre projekt ville föreningarna hitta egna pengar att använda till investeringar. Då startades Röstånga Tillsammans (RUAB), ett svb-bolag*, med gratis medlemskap och där de 50 000 aktierna såldes för 1 kr/st. 51% av bolaget ägs av svb-bolaget och resten av invånarna. En andel i bolaget kostar 500 kr.

RUAB började med att köpa det gamla fryshuset för 2000 kr. Fryshuset var nedgånget och stod på kommunens mark. 40-50 personer investerade i fryshuset, genomförde en renovering och startade Sveriges minsta konsthall. Bolaget hyr ut konsthallen till en konstförening för samma hyra som konstföreningen får i stöd från kommunen.

Bolaget har även köpt restaurang Stationshuset som är en mötesplats i byn. Köpsumman var 1 miljon kronor och banken krävde 35% i eget kapital. På tio veckor skulle således 350 tkr samlas in. Sammanlagt fick de ihop 500 tkr och drog således även in pengar till renoveringen. Arrendet för restaurangen var 10% av omsättningen vilket går till bolaget. Första året fick bolaget 120 tkr i vinst från restaurangen. Nu har de haft problem med att hitta en arrendator och drivit restaurangen själva.

RUAB köpte därefter hus som ingen ville ha. 2014 köptes husen och tjugo personer gick i personlig borgen för att täcka 1 miljon i lån från banken. 50 personer betalade 200 kr/mån i 3 år för att täcka kostnader för husen under renoveringen.

Sammanlagt har bolaget 450 delägare och äger idag sju fastigheter – fem hus med lägenheter som hyrs ut, en pizzeria och restaurang Stationen. All vinst går till det lokala utvecklingsbolaget och återinvesteras i nya projekt.

Några lärdomar som Nils Phillips skickade med oss:

  • För att folk ska engagera sig så måste det hända något på riktigt, inte bara prat, strategier och planer.
  • Många vill investera och stötta projekt utan egen arbetsinsats. Man investerar gärna lokalt för ökad livskvalitet.

* svb-bolag är ett aktiebolag med särskild vinutdelningsbegränsning.

Läs mer:

Annicka Gunnarsson, projektledare för lokalt utvecklingsprojekt i Kristdalabygden och Bockarabygden

Tomma hus sökes

Boende är en av våra fokusfrågor och förutom nybyggnation så är det viktigt att tillgängliggöra hus för uthyrning till unga, nyanlända och andra. För att få fokus på uthyrning så bjuder vi in till ett möte tillsammans med Oskarshamns kommun för att informera och diskutera kring vad som gäller när du hyr ut privat, skatteregler, rättigheter och skyldigheter, möjligheter med ny bo-support i kommunen.

Anmäl dig till informationsmötet i Tjuståsa bystuga tisdag den 8 maj kl. 18:00-19:30. Vi bjuder på fika!

Klicka här för att anmäla dig!

Motion om ödehusen till riksstämman

HSSL Oskarshamn har lämnat in en motion till riksorganisationen Hela Sverige Ska Levas årsstämma som hålls den 30 maj 2017 om ett stort problem på landsbygden som varken politiska partier, kommuner eller andra organisationer tar upp. Nämligen: ödehus (andra namn: obebodda hus, fritidshus, sommarstuga, vanvårdade fastigheter, gårdshus, mm). Bara i Oskarshamns kommun finns det över 2000 fastigheter som inte har någon folkbokförd på adressen. I hela landet är siffran ca 600 000 enligt SCB. Samtidigt saknas det 700 000 bostäder i hela landet. Det är ett komplext problem och det är därför vi behöver ta tag i detta och se till att landsbygden kan utveckla sin fulla potential!

Vi lämnar in motionen med förhoppningen att detta ämne tas upp i verksamhetsplanen för 2017 då det inte finns med i Landsbygdsutredningen, som därför i våra ögon inte är komplett.

Motion: Ödehusproblemet i Sverige – Vad kan HSSL göra?

Mark Geuze

Foto: Ödehus i Krokshult utanför Kristdala
Fotograf: Ingemar Karlsson, Kristdala