Kategori: Misterhultsbygden (Sida 1 av 2)

Inbjudan till höstens informationsträffar

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn, bjuder in till informationsträff för föreningarna och dess medlemmar som verkar i Oskarshamnsbygden.

Tanken är att vi tillsammans med kommunens landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher samtalar om vad som händer i era föreningar. HSO informerar om vad vi kan stötta med, så även landsbygdsutvecklaren.

Vi träffas på följande orter:

 • Kristdala den 2/11 kl. 18:30 i Pro-lokalen
 • Bockara den 7/11 kl.18:30 i Församlingshemmet (Inställd)
 • Påskallavik den 9/11 kl.18:30 i PRO-gården (Inställd)
 • Figeholm, Fårbo & Misterhult den 16/11 kl.18:30 i Kontorshub, Höganäslokalen

Anmälan görs till: ingrid@hssloskarshamn.se

Ange Föreningens namn/person, antal och till vilket datum. Om ni undrar över något så kontakta Ingrid Thornberg, ordförande på telefon 073-835 33 02 eller via ovanstående mejladress.

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Inbjudan till möte kring kommungränsen i Oskarshamn och Västervik

Landsbygdsutvecklarna i Oskarshamns kommun och Västerviks kommun bjuder tillsammans med projektledaren Christina Torstensson in till gemensamt möte i Mörtfors Folkets hus den 24 november.

Syftet med mötet är att diskutera hur områdets styrkor nyttjas gemensamt, hur man utforskar en gemensam platsidentitet och vilka frågor som är viktigast att samverka kring. Målgruppen för deltagare boende och företagare i Misterhults- och Blankaholmsbygderna med omnejd.

Ladda ner inbjudan nedan för information om anmälan, tider mm.

Ingrid Thornberg kommer att delta på mötet för att representera vår förening.

Välkommen på Barnens dag i Misterhult den 6 juni

På Nationaldagen den 6 juni klockan 12-14 arrangerar vi Barnens dag i Misterhults nya lekpark som Thomas Oscarsson och Mattias Johansson med flera har arbetat med under lång tid.

Det blir besök av miniåsnan Elliott och hans kompis minihästen Micro från Stenbo Gård, ansiktsmålning samt en och annan överraskning.

Samma dag arrangerar Misterhult AIS en invigning av Misterhults Arena med padelbana, utegym, boulebana och grillstuga mellan klockan 11-13. Banan invigs av Albin Borg från Rf-sisu Småland som klipper det blå-gula bandet.

MAIS bjuder på bubbel och grillat från grillstugan.

Välkommen!

Landsbygdsservice i samverkan

Samverkansprojektet i Misterhultsbygden och Blankaholmsbygden har fått en projektledare anställd och tvåårsprojektet är nu redo att starta. Så här skriver Tillväxt- och näringslivskontoret i sitt nyhetsbrevet som skickades ut den 29 januari:

Nu är en projektledare på plats för att leda det gemensamma kommunöverskridande utvecklingsprojektet Servicesamverkan – en gemensamt initiativ mellan Västerviks och Oskarshamns kommuner, lokala aktörer och näringsliv samt region Kalmar län.

Vi välkomnar Per Sjöstrand som är anställd inom Västerviks kommun men delar sin tid mellan kommunerna och olika lokala aktörer. Målet är att med gemensamma krafter förbättra förutsättningarna för kommersiell service i Misterhult- och Blankaholms-bygden. Per kommer närmast från en tjänst som projektledare för ett flerårigt BID-projekt (Business Improvement District) i Gamleby och Överum.

Utvecklingsprojektet kommer att löpa över ca två år och finansieras med stöd från bland annat Tillväxtverket, kommunerna och regionen.

Hela Sverige Oskarshamn kommer att vara en bidragande aktör i samverkansprojektet där bland annat resultatet av vår enkätundersökning i Misterhultsbygden gällande dagligvaruhandel, service och café är en viktig pusselbit.

Kontaktperson på Oskarshamns kommun är landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher 0491-76 42 82.

Enkät om obemannad butik

Under november månad genomför vi enkätundersökningar gällande dagligvaruhandel, servicepunkt och café i Bockara och Misterhult med syftet att undersöka intresset för lokal utveckling och eventuella etableringar.

Bockara

Enkäten har tagits fram till det i lokala utvecklingsprojekt som pågår i Bockara under åren 2018-2020 och kommer ligga till grund för den förstudie som görs inom projektets ramar av projektledare Annicka Gunnarsson.

Boende i Bockara med omnejd hittar enkäten här!

Misterhult

I Misterhult finns också intresse för en obemannad butik och vi har därför gjort en kopia på enkäten och genomför den där samtidigt. I Misterhult är det Thomas Oscarsson som driver frågan tillsammans med en arbetsgrupp.

Boende i Misterhult med omnejd hittar enkäten här!

Foto: Auto_mat.nu

Inbjudan till möte om äldreboende

Hela Sverige Oskarshamn bjuder in till möte för att diskutera socialförvaltningens utredning om nedläggningshotet gällande äldreboendena i Misterhult, Bockara och Påskallavik.

Vi hoppas på god uppslutning från politiker, socialförvaltningen, föreningslivet och privatpersoner. Välkommen!

Mötesdetaljer

Var? Misterhults församlingshem

När? 3 september 2019 kl. 18:30-20:00

Anmälan? Ja, vi bjuder på kaffe & enkel fika. Föranmälan senast 1 september.

Frågor & anmälan? Eva Holm, 070-630 56 05 eva@hssloskarshamn.se

Ladda ner inbjudan som pdf!

Många äldre vill bo kvar på landsbygden

Resultaten från våra boendeenkäter visar att många äldre vill bo kvar på sina respektive hemorter. I boendeenkäten vi genomförde under våren 2019 framgår följande av svaren på frågan ”Var vill du bo i framtiden?”:

Misterhult 93,1% vill bo kvar, 6,9% vill bo i Oskarshamn, 0% vill bo utanför kommunen (29 svar)

Bockara 84% vill bo kvar, 8% vill bo i Oskarshamn och 8% vill bo utanför kommunen (25 svar)

Påskallavik 76,2% vill bo kvar, 19% vill bo i Oskarshamn och 4,8% vill bo utanför kommunen (42 svar)

Vill du läsa resultaten av våra boendeenkäter? Klicka här!

Föreningslyftets beviljade ansökningar

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Oskarshamn, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar, med säte i Oskarshamns kommun.

Den 8 mars var sista tillfället att söka stöd från Föreningslyftet och flera projekt i de lokala utvecklingsplanerna har fått stöd.

Vi säger GRATTIS till följande föreningar!

 • Bråbygdens Intresseförening
  Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bråbygdens Intresseförenings ansökan, för att vidareutveckla vandringslederna i Bråbygden. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.
 • Fårbo Fotbollsförening
  Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Fårbo Fotbollsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, vid Riavallen i Fårbo. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.
 • Bockara Aktivitetsförening
  Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bockara Aktivitetsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, i form av vindskydd med bänkar och grill, i anslutning till Bockaras pulkabacke. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Bockaras mötesplatser samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare. Den nya aktivitetsytan ska kunna användas året om.
 • Misterhults Hembygdsförening
  Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Misterhults Hembygdsförenings ansökan, för att bygga en ny evenemangsplats i Misterhult. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Misterhults mötesplatser samt att öka bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.
 • Kristdala Samhällsförening
  Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Kristdala Samhällsförenings ansökan, för att arrangera utomhusbio i Kristdala. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Möckhults byalag sökte stöd för en aktivitetspark vid byahuset men fick tyvärr avslag på ansökan. Vi ger dock inte upp utan ser om vi kan hitta finansiering på annat sätt genom projektet för Lokal utveckling i Kristdalabygden och Bockarabygden.

Alla beviljade ansökningar hittar ni här!

Vi håller tummarna för att det blir en fortsättning på projektet! Det stärker verkligen utvecklingen och attraktiviteten i HELA kommunen. Från starten 2013 har ca 25 projekt på landsbygden beviljats stöd från Föreningslyftet och alla skapar möjligheter för föreningslivet att utveckla allt från evenemang, aktiviteter och tillgänglighet till semesterboende, digitalisering och utveckling av besöksmål. TACK!

Local Food Nodes: Möte för matproducenter 31 januari

Förslag på utlämningsplatser

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn arbetar för att inspirera och stimulera lokal utveckling på landsbygden. Local Food Nodes, som presenterades på Landsbygdsdagarna i slutet av oktober, är ett digitalt verktyg som skapar kopplingar mellan matproducenter och matkonsumenter utan mellanhänder.

Local Food Nodes stärker möjligheterna att öka andelen lokalproducerad mat som utan omvägar hamnar på våra tallrikar och vår förhoppning är att flera ska börja producera lokal mat med en bra försäljningskanal  som dessutom är gratis att använda. Noder finns i hela landet, från Skåne till Norrland. Oskarshamn var först ut i Småland att skapa noder.

Du kan läsa mer om hur det funkar samt skapa ett konto på www.localfoodnodes.org

Lanseringsevent för konsumenter & matproducenter

Planen är att lansera Local Food Nodes lördagen den 24 februari på Fredriksbergs herrgård. Lokala matproducenter visar upp sina produkter och Albin Ponnert, grundare av Local Food Nodes, presenterar konceptet och vi hjälper dig som konsument att registrera dig i systemet så att du kan börja handla lokal mat med leverans till din närmaste nod.

Möte med matproducenter

Vi börjar dock med att bjuda in lokala matproducenter till ett förmöte på Fredriksbergs herrgård onsdagen den 31 januari kl. 18:30. Vi kommer att presentera Local Food Nodes, diskutera utlämningsplatser och tider samt planera inför lanseringseventet.

Anmäl er till Ingrid Thornberg om du vill delta på mötet. Ring 073-835 33 02, 0491-44 00 10 eller mejla till ingrid@hssloskarshamn.se

Välkommen!

Fokusfrågor på verksamhetsdag

Ödehus i Krokshult utanför Kristdala
Foto: Ingemar Karlsson

Lördag den 11 november kl. 11-14 arrangerar vi en verksamhetsdag för att diskutera våra gemensamma fokusfrågor. Samtliga i Bockara, Kristdala, Misterhult och Påskallavik med omnejd, företag och privatpersoner som brinner för någon av våra fokusfrågor är välkomna att delta.

Syftet med verksamhetsdagen är dels att diskutera VAD vi vill uppnå med t.ex. boendefrågan och skriva ner VILKA åtgärder vi ska arbeta med t.ex. inventering av ödehus samt ta kontakt med fastighetsägare, uppmuntra till försäljning, bygga nytt. Vi bör även skriva upp HUR vi ska gå tillväga, om vi ska ställa några för krav på kommunen samt VEM/VILKA som ska jobba med frågan/åtgärderna.

Under verksamhetsdagen får vi besök av Weronica Stålered som arbetar på Emmaboda kommun och är länsbygderådets representant i Emmaboda. Weronica kommer att berätta om goda exempel som de arbetat med i Emmaboda.

De sju gemensamma fokusfrågor som kommer att diskuteras gruppvis är:

 • Boende (inventering av ödehus, bygga nytt mm.)
 • Cykelvägar (cykelvägar i kommunen)
 • Distriktssköterska (mobil distriktssköterska, e-hälsa mm.)
 • Fiber (fiberutbyggnad mm.)
 • Fritidsgårdar (aktiviteter för barn & ungdomar med Kristdala fritidsgård som exempel)
 • Servicepunkter (butik, café, bygdens saluhall, InfoPoint, öppna WiFi-zoner mm.)
 • Återvinning (självservice ÅVC, återvinningsstation mm.)

Varje diskussionsgrupp kommer att ha en eller två moderatorer som antecknar det som gruppen diskuterar. Som gemensamma fokusfrågor har vi även kommunikationer och mobiltäckning men dessa frågor kommer att diskuteras på länsnivå.

Det är viktigt att varje ort har en representant i varje grupp för att vi ska kunna få fram ett bra underlag för vidare arbete men samtidigt är det viktigt att man är intresserad av den fokusfråga som ska diskuteras.

Anmäl dig till verksamhetsdagen här!

Verksamhetsdagen är ett uppdrag från Hela Sverige Ska Leva Kalmar län och ska under hösten genomföras i alla länets kommuner. En representant från en annan kommun ska delta för att sprida goda exempel från deras hemkommun. Länsbygderådet bidrar med pengar för lokal, fika och ersättning till den inbjudna representanten.

Trevlig mingelträff i Björnhult

Onsdagen den 31 maj deltog ett 30-tal personer från föreningslivet på en mingelträff i Björnhult. Vi bjöd in till en middag med mingel i syfte att föreningsmänniskorna från Bockarabygden, Misterhultsbygden, Påskallaviksbygden och Kristdalabygden ska lära känna varandra.

Vi informerade om Landsbygdsdagarna som går av stapeln den 27-28 oktober samt lottade ut biljetter till två personer från varje område. Stort grattis till alla vinnarna!

 • Göran Lindefjord – PRO Påskallavik
 • Conny Elmbro – Påskallaviks Båtklubb
 • Maja Hansson – Figeholms Samhällsförening
 • Inger Nicklagård – Figeholms Samhällsförening
 • Fritz Axelsson – Bockara Hembygdsförening
 • Anita Karlqvist-Ström – Bockara Hembygdsförening
 • Carina Freij Nolin – Kristdala Samhällsförening
 • Siv Alge – Krokshultsbygdens byalag

Vi berättade även om landsbygdstidningen Vår landsbygd i FOKUS som vi ska ge ut tillsammans med KrePart AB i början av oktober. Tidningen kommer att skickas ut till boende och företag i Oskarshamns kommun. Information om innehållet kommer att presenteras i samband med att annonsförsäljningen drar igång.

Många spännande projekt och idéer på gång med andra ord!

« Äldre inlägg