Onsdagen den 31 maj deltog ett 30-tal personer från föreningslivet på en mingelträff i Björnhult. Vi bjöd in till en middag med mingel i syfte att föreningsmänniskorna från Bockarabygden, Misterhultsbygden, Påskallaviksbygden och Kristdalabygden ska lära känna varandra.

Vi informerade om Landsbygdsdagarna som går av stapeln den 27-28 oktober samt lottade ut biljetter till två personer från varje område. Stort grattis till alla vinnarna!

  • Göran Lindefjord – PRO Påskallavik
  • Conny Elmbro – Påskallaviks Båtklubb
  • Maja Hansson – Figeholms Samhällsförening
  • Inger Nicklagård – Figeholms Samhällsförening
  • Fritz Axelsson – Bockara Hembygdsförening
  • Anita Karlqvist-Ström – Bockara Hembygdsförening
  • Carina Freij Nolin – Kristdala Samhällsförening
  • Siv Alge – Krokshultsbygdens byalag

Vi berättade även om landsbygdstidningen Vår landsbygd i FOKUS som vi ska ge ut tillsammans med KrePart AB i början av oktober. Tidningen kommer att skickas ut till boende och företag i Oskarshamns kommun. Information om innehållet kommer att presenteras i samband med att annonsförsäljningen drar igång.

Många spännande projekt och idéer på gång med andra ord!