Ödehus i Krokshult utanför Kristdala
Foto: Ingemar Karlsson

Lördag den 11 november kl. 11-14 arrangerar vi en verksamhetsdag för att diskutera våra gemensamma fokusfrågor. Samtliga i Bockara, Kristdala, Misterhult och Påskallavik med omnejd, företag och privatpersoner som brinner för någon av våra fokusfrågor är välkomna att delta.

Syftet med verksamhetsdagen är dels att diskutera VAD vi vill uppnå med t.ex. boendefrågan och skriva ner VILKA åtgärder vi ska arbeta med t.ex. inventering av ödehus samt ta kontakt med fastighetsägare, uppmuntra till försäljning, bygga nytt. Vi bör även skriva upp HUR vi ska gå tillväga, om vi ska ställa några för krav på kommunen samt VEM/VILKA som ska jobba med frågan/åtgärderna.

Under verksamhetsdagen får vi besök av Weronica Stålered som arbetar på Emmaboda kommun och är länsbygderådets representant i Emmaboda. Weronica kommer att berätta om goda exempel som de arbetat med i Emmaboda.

De sju gemensamma fokusfrågor som kommer att diskuteras gruppvis är:

  • Boende (inventering av ödehus, bygga nytt mm.)
  • Cykelvägar (cykelvägar i kommunen)
  • Distriktssköterska (mobil distriktssköterska, e-hälsa mm.)
  • Fiber (fiberutbyggnad mm.)
  • Fritidsgårdar (aktiviteter för barn & ungdomar med Kristdala fritidsgård som exempel)
  • Servicepunkter (butik, café, bygdens saluhall, InfoPoint, öppna WiFi-zoner mm.)
  • Återvinning (självservice ÅVC, återvinningsstation mm.)

Varje diskussionsgrupp kommer att ha en eller två moderatorer som antecknar det som gruppen diskuterar. Som gemensamma fokusfrågor har vi även kommunikationer och mobiltäckning men dessa frågor kommer att diskuteras på länsnivå.

Det är viktigt att varje ort har en representant i varje grupp för att vi ska kunna få fram ett bra underlag för vidare arbete men samtidigt är det viktigt att man är intresserad av den fokusfråga som ska diskuteras.

Anmäl dig till verksamhetsdagen här!

Verksamhetsdagen är ett uppdrag från Hela Sverige Ska Leva Kalmar län och ska under hösten genomföras i alla länets kommuner. En representant från en annan kommun ska delta för att sprida goda exempel från deras hemkommun. Länsbygderådet bidrar med pengar för lokal, fika och ersättning till den inbjudna representanten.