Kategori: Näringsliv (Sida 1 av 2)

Invigning av Kontorshub Figeholm

På onsdagen var det invigning av Kontorshub Figeholm i Höganäslokalen. Satsningen är en del av en regional satsning och mötesplatsen är ett resultat av samverkan mellan Figeholms samhällsförening och Oskarshamns kommun.

Kontorshub Figeholm är tänkt att kunna bli en mötesplats för företagare, distansarbetande, säsongsboende, invånare och andra intresserade målgrupper som verkar och bor på landsbygden.

Thomas Oscarsson och Niina Nordlund deltog på invigningen och överlämnade en blomma och lyckönskningar till verksamhetsledaren Katarina Sandberg.

Läs mer om projektet på Region Kalmar läns hemsida!

Kontorshub i Figeholm
Sex kontorsplatser finns tillgängliga i pilotprojektet.
Kontorshub i Figeholm
Kontorskollektivet är en arbets- och mötesplats för företagare, distansarbetande, säsongsboende, invånare och andra intresserade målgrupper som verkar och bor på landsbygden

Tips: Inspirationsdag inför O-ringen Smålandskusten 2024

Tips till dig om är aktiv inom besöksnäringen i Oskarshamns kommun:

Under 2024 gästas Smålandskusten av världens största orienteringsäventyr O-ringen. En otrolig möjlighet för oss alla att visa upp vår plats på bästa sätt. För att vi alla ska kunna vara så förberedda som möjligt så arrangeras en inspirationsdag på Forum den 28 mars. Träffen riktar sig till alla aktiva inom regionens besöksnäring och ger information om de möjligheter och utmaningar vi har inför O-ringen. 

Anmälan hittar du här!

Arrangör: Region Kalmar län, O-ringen Smålandskusten & Attraktiva Oskarshamn AB

Projektet Mera ut bjuder in till två inspirationsföreläsningar

Projektet Mera ut erbjuder under våren inspirationsföreläsningar till er som arbetar inom besöksnäring, anordnar event eller möter besökare.

Den 21 april hålls två föreläsningar. Vi kommer att höra Johan Delfalk prata om ”Besöksnäring på landsbygden”. Johan kommer att gå in på delar som entreprenörskap, värdskap och möjligheter med landsbygdsutveckling.

Marcus Eldh föreläser om ”Hållbar naturturism” och inspirerar oss kring produktutveckling och hållbar utveckling. Han delar också med sig av sina erfarenheter kring hur man kan utveckla upplevelser som är anpassade till specifika målgrupper. Hur du kan ta fram aktiviteter och resor som är unika, som sticker ut och som verkligen säljer!

21 april, klockan 09.00–10.00 – Besöksnäring på landsbygden med Johan Delfalk
21 april, klockan 10.30–11.30 – Hållbar Naturturism med Marcus Eldh

Tycker du att det låter intressant, varmt välkommen med din anmälan! Båda föreläsningarna är kostnadsfria. Tipsa gärna alla du tror kan vara intresserade!

Kontaktperson för Mera ut

Niina Nordlund
Tillväxt- och näringslivskontoret, Oskarshamns kommun 
Telefon: +46 (0)491-76 42 85
E-post: niina.nordlund@oskarshamn.se

http://www.facebook.com/landsbygdohamn/

Foto: Jakob Wallin

Inbjudan till kunskapsdag 14 april

Företagsnära forskning från jord till bord

En kunskapsdag den 14 april kl. 10-14.30

Vad kan forskningen göra för dig och din verksamhet?

Häng med oss på en spännande kunskapsresa från jord till bord, där vi bland annat får lyssna till forskning om företagande på landsbygden, jakten på det perfekta köttet samt forskningens bidrag till vegetabiliska produkter och svensk vinproduktion! Deltar gör bland andra Fredrik Fogelberg; forskare inom baljväxter, Anders Karlsson; professor i köttvetenskap, Kullabergs Vingård samt Sara Johansson; forskare vid Jönköpings högskola.

Digitalt den 14 april kl. 10.00-14.30, i samverkan mellan de tre smålandslänens livsmedelsstrategier.

Läs mer och anmäl dig via bifogad inbjudan!

Vänliga hälsningar,

Kristina Bergman Livsmedelsutveckling Sydost

Rapport från Mera ut-projektet

Vi har fått en rapport från Mera ut-projektets projektledare Niina Nordlund som under två år arbetar med att bredda och utveckla besöksnäringen med fokus på hållbar naturturism. Projektet har fått ekonomiskt stöd av leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd och av Oskarshamns kommun.

Annicka är delaktig som representant från Hela Sverige Oskarshamn i projektets arbetsgrupp och deltar på månatliga avstämningsmöten.

Mera ut-projektet

Niina Nordlund

Det som är pågående i Mera ut just nu är upphandling av en leverantör som ska hålla i företagsrådgivning. Det är viktigt att det blir en konsult som har erfarenhet både av besöksnäring kopplad till naturturism och företagande på landsbygden.

Aktiviteten är tänkt att starta i slutet av februari, början av mars och så snart vi har klart med leverantören ska vi gå ut och söka intresserade deltagare. Så vet ni om någon som är intresserad av naturturism, som skulle vilja få flera ben att stå på i sitt företagande eller någon som vill starta en verksamhet inom naturturism, be dem gärna kontakta mig. Det kan handla om alla besöksnäringstjänster såsom måltider, övernattning, upplevelser och transport.

Det kommer att anordnas inspirationsföreläsningar, workshops och ett företagarnätverk kommer att skapas för att förenkla samverkan mellan olika företag t ex för att skapa gemensamma paket. Någon kan ha ett övernattningsställe, någon har mat och en annan har upplevelser eller transporter.

Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun och landsbygd och får de gäster som kommer och besöker oss att stanna längre och uppleva mera i vår fantastiska kommun.

Vi kommer också att titta på Ostkustleden, se över tillgängligheten på leden, skyltning, framkomlighet, karta och information. Hållbarhet är viktigt och vi ska ta fram verktyg för att informera besökare om allemansrätt och hur man ansvarsfullt vistas i naturen.

Det kommer också att skapas en app med en digital karta och information om leden. Leden finns redan idag på www.naturkartan.se och jag kan varmt rekommendera er att titta in på den karttjänsten. Det är STF, Svenska Turistföreningen som lagt in Ostkustleden där för att de tycker att det är en fin led.

Vi är också med och uppmärksammar Friluftslivets år 2021 och hoppas kunna medverka i några evenemang under året. Ni vet väl att ni kan lägga in era evenemang på hemsidan www.luftenarfri.nu och där kan ni också hämta inspiration till aktiviteter.

Det är viktigt för människor att komma ut och se och uppleva saker. Det skapar mening och välmående. Vi kan ju inte mötas i större grupper just nu men mindre grupper är fortfarande tillåtet. T.ex. deltog jag i en trevlig aktivitet med Friluftsfrämjandet igår där vi lagade mat på stormkök vid en eldstad nära Hjortberget. Är man bara rätt klädd så är det riktigt trevligt att träffas ute.

Jag avslutar här, blev lång info såhär första gången. Bifogar också ett informationsbrev som gick ut i slutet av förra året. Jag kommer att fortsätta att informera er här under projekttiden och har ni frågor, vill veta mer, är intresserade av att medverka i projektet eller har synpunkter så är ni varmt välkomna att kontakta mig på telefon 0491-76 42 85 eller niina.nordlund@oskarshamn.se

Sprid gärna rapporten och informationsbladet vidare inom föreningarna!

Foto: Freepik

Fiber är viktigt för en attraktiv kommun

Regeringens kortsiktiga mål är att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kalmar län är ett av de tre län som har sämst utbyggnad av fiber i hela landet, det visar den balansrapport som riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva har sammanställt.

Att förse hela Kalmar län med fiber skulle kosta 2 miljarder kronor.

Hur mycket kostar det för att förse hela Oskarshamns kommun med fiber?

Enligt Bredbandskartan så har 94% tillgång till fiber inom tätort eller småort i Oskarshamns kommun och målet har chans att nås innan årsskiftet. Utanför tätort eller småort är det endast 31% som har fiber. Detta kan jämföras med Gotland som är ett av de län som har bäst utbyggnad med 98% inom tätort eller småort respektive 90% utanför tätort eller småort.

Nödvändig infrastruktur.

Bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät. Fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun är ytterst betydelsefull för landsbygdernas utveckling och tillväxten i kommunen.

Bredband är en förutsättning för att invånare ska kunna bo, arbeta och leva i hela kommunen. Medborgare måste ha tillgång till digitala tjänster för att kunna sköta allt från bankärenden, inköp och sina sociala kontakter till studier och arbete på distans. Fiberfrågan är också viktig för näringslivet på landsbygden – men även för kommunen och regionen, som aktivt jobbar med att utveckla digitala välfärdstjänster.

Jämlikt samhälle.

Fiberutbyggnaden bidrar till ett jämlikt samhälle oavsett var i kommunen man valt att leva. De medborgare som inte har tillgång till fiber blir utsatta för en social orättvisa. Medborgare och näringsidkare som verkar i staden och tätorterna har inte samma förutsättningar som de som bor och verkar på landsbygderna i Oskarshamns kommun.

Samverkan.

Det är viktigt att lyfta fram att det är nödvändigt att olika myndigheter samverkar för att utbyggnaden av fiber ska bli enkel, smidig och kostnadseffektiv. Här behöver främst kommun och region samverka med myndigheter som exempelvis Trafikverket.

Viktig del i omställningsarbetet.

Den digitala kommunikationen är också en viktig del i omställningsarbetet. Att fler får möjlighet att arbeta hemifrån bidrar till miljövinster, minskad belastning på samhället, mindre trafik och belastning på vägnätet, minskade risker för olyckor, mer effektivt arbete och det sparar tid för den anställde.

Arbete hemifrån kan minska stressrelaterade sjukdomar, kortare dagar för barn på förskola och kvalitetstid för familj, fritidsintressen och rekreation. Man kan sammanfatta det med att det skulle öka möjligheterna för så kallad ”work-life-balance”.

Kopparnätet släcks ner.

En viktig infrastruktur som inte tas upp alls i kommunens översiktsplan för 2030 är mobiltäckning. Telia monterar ner kopparnätet på flera håll i Oskarshamns kommun och många hushåll blir utan fast telefoni och xDSL. Flertalet medborgare har redan hamnat utanför samhället när de blir utan kopparnät samtidigt som fiberutbyggnaden står stilla och mobiltäckningen i dessa områden är obefintlig.

Goda exempel i länet.

Det finns många goda exempel i länet på hur kommuner själva tagit ansvar för att se till att hela kommunen ska få tillgång till fiber. Några exempel är Mönsterås, Kalmar och Emmaboda. I exempelvis Torsås kommun tog kommunstyrelsen beslut i december 2019 om att kommunen ska låna upp 100 miljoner kronor för att bygga fiber i egen regi på landsbygden.

Ny bredbandsstrategi.

Kommunens bredbandsstrategi är under revidering och vi hoppas att Oskarshamns kommun kommer att satsa på fiberutbyggnad på landsbygden och inte räkna med statliga bidrag. Satsningen på fiber skulle öka intresset för inflyttning och entreprenörskap på landsbygderna vilket i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och målet med att nå 30 000 invånare år 2030.

Möte om fiberutbyggnaden i Kalmar län

Fredagen den 6 mars var ordförande i Hela Sverige Oskarshamn inbjuden till ett möte för att diskutera fiberutbyggnaden i Kalmar län.

För inbjudan stod de kommunala politikerna Magnus Larsson (C) och Charlotte Sternell (C) i samband med att riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) var på rundresa i Kalmar län tillsammans med regionrådet Karin Helmersson (C).

Torsten Carlsson, ordförande i Kristdalabygdens fiberförening, deltog också på mötet vars syfte var att diskutera bakgrund, nuläge och framtid avseende fiberutbyggnaden i Kalmar län.

Ett givande möte där vi enades om att det inte bara krävs mer pengar för fiberutbyggnaden utan även samverkan mellan olika myndigheter för att hitta smidiga lösningar, att fritidshus tas med i beräkningen och att Kalmar län behöver ta till vara på goda exempel från hur andra län arbetat med fiberfrågan tillsammans med exempelvis Trafikverket.

Fiberutbyggnaden är en ytterst betydelsefull del i bygdens utvecklingsarbete. Det är en förutsättning för att man ska kunna bo, leva och arbeta på landsbygden.

Karin Helmersson sammanfattade det hela med:
”Utan bredband, ingen digitalisering.”

Läs mer!

Landsbygdsservice i samverkan

Samverkansprojektet i Misterhultsbygden och Blankaholmsbygden har fått en projektledare anställd och tvåårsprojektet är nu redo att starta. Så här skriver Tillväxt- och näringslivskontoret i sitt nyhetsbrevet som skickades ut den 29 januari:

Nu är en projektledare på plats för att leda det gemensamma kommunöverskridande utvecklingsprojektet Servicesamverkan – en gemensamt initiativ mellan Västerviks och Oskarshamns kommuner, lokala aktörer och näringsliv samt region Kalmar län.

Vi välkomnar Per Sjöstrand som är anställd inom Västerviks kommun men delar sin tid mellan kommunerna och olika lokala aktörer. Målet är att med gemensamma krafter förbättra förutsättningarna för kommersiell service i Misterhult- och Blankaholms-bygden. Per kommer närmast från en tjänst som projektledare för ett flerårigt BID-projekt (Business Improvement District) i Gamleby och Överum.

Utvecklingsprojektet kommer att löpa över ca två år och finansieras med stöd från bland annat Tillväxtverket, kommunerna och regionen.

Hela Sverige Oskarshamn kommer att vara en bidragande aktör i samverkansprojektet där bland annat resultatet av vår enkätundersökning i Misterhultsbygden gällande dagligvaruhandel, service och café är en viktig pusselbit.

Kontaktperson på Oskarshamns kommun är landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher 0491-76 42 82.

Projektstöd till Kristdala- och Bockarabygden

Nu är det klart!

887 200 kr i projektstöd till Kristdala- och Bockarabygden enligt beslut av Astrid Lindgrens Hembygds styrelse, tillika LAG (Local Action Group) på mötet den 28 februari.

”Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län är huvudman för tvåårsprojektet Lokala utvecklingsplaner i Kristdalabygden och Bockarabygden och har beviljats 887 200 kr i projektstöd. Projektet vill arbeta vidare med de lokala utvecklingsplanerna som är framtagna i Kristdala- och Bockarabygderna.

I ett brett samarbete med bland andra Hela Sverige ska leva Oskarshamn, Regionförbundet Kalmar, Oskarshamns kommun, KristdalaHem och lokala föreningslivet vill projektet synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala- och Bockarabygden. I projektet ingår satsningar som är kopplat till tre teman: bo, arbete och fritid.”

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet från 2018-03-01!

Hur lockar vi utländska turister?

Tisdagen den 6 februari deltog Ingrid Thornberg i en workshop om hur man arbetar med utländska reseagenter för att locka turister till Kalmar län. I höstas deltog Ingrid på en informationsträff i Vimmerby och nu var det dags för en workshop arrangerad av Regionförbundet Kalmar län och Västervik Framåt.

Cornelia Lohf, som under många år har arbetat med tyska besökare, höll i den här dagen. Hon har anlitats för att hjälpa oss i Kalmar län att bli smartare och effektivare i vårt arbete med reseagenter. Workshopen denna dag gick ut på att fördjupa sig i prissättning, prisstrategi och paketering.

Jag lärde mig ett helt annat tänk och hur vi ska motsvara förväntningar och vad som är efterfrågat. Bara i Tyskland har du flera hundra reseagenter varav många är nischade inom ett område, t.e.x. vandring, motorcykel mm.

Jag var ju med där mer som åhörare än aktiv inom branschen. Men det här är också något som vi måste ta fasta på och vara insatta i. Turismen är en stor och viktig del för landsbygdens överlevnad.

Jag kommer fortsätta att hålla mig informerad och delta i fler informationsträffar och workshops. Tyvärr så är nästa, men väldigt stort event, i Umeå, då det kommer reseagenter från stor del av Europa. Men det blir återkoppling och lite rapport därifrån av Cornelia.

– Ingrid Thornberg

« Äldre inlägg