Vi har fått en rapport från Mera ut-projektets projektledare Niina Nordlund som under två år arbetar med att bredda och utveckla besöksnäringen med fokus på hållbar naturturism. Projektet har fått ekonomiskt stöd av leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd och av Oskarshamns kommun.

Annicka är delaktig som representant från Hela Sverige Oskarshamn i projektets arbetsgrupp och deltar på månatliga avstämningsmöten.

Mera ut-projektet

Niina Nordlund

Det som är pågående i Mera ut just nu är upphandling av en leverantör som ska hålla i företagsrådgivning. Det är viktigt att det blir en konsult som har erfarenhet både av besöksnäring kopplad till naturturism och företagande på landsbygden.

Aktiviteten är tänkt att starta i slutet av februari, början av mars och så snart vi har klart med leverantören ska vi gå ut och söka intresserade deltagare. Så vet ni om någon som är intresserad av naturturism, som skulle vilja få flera ben att stå på i sitt företagande eller någon som vill starta en verksamhet inom naturturism, be dem gärna kontakta mig. Det kan handla om alla besöksnäringstjänster såsom måltider, övernattning, upplevelser och transport.

Det kommer att anordnas inspirationsföreläsningar, workshops och ett företagarnätverk kommer att skapas för att förenkla samverkan mellan olika företag t ex för att skapa gemensamma paket. Någon kan ha ett övernattningsställe, någon har mat och en annan har upplevelser eller transporter.

Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun och landsbygd och får de gäster som kommer och besöker oss att stanna längre och uppleva mera i vår fantastiska kommun.

Vi kommer också att titta på Ostkustleden, se över tillgängligheten på leden, skyltning, framkomlighet, karta och information. Hållbarhet är viktigt och vi ska ta fram verktyg för att informera besökare om allemansrätt och hur man ansvarsfullt vistas i naturen.

Det kommer också att skapas en app med en digital karta och information om leden. Leden finns redan idag på www.naturkartan.se och jag kan varmt rekommendera er att titta in på den karttjänsten. Det är STF, Svenska Turistföreningen som lagt in Ostkustleden där för att de tycker att det är en fin led.

Vi är också med och uppmärksammar Friluftslivets år 2021 och hoppas kunna medverka i några evenemang under året. Ni vet väl att ni kan lägga in era evenemang på hemsidan www.luftenarfri.nu och där kan ni också hämta inspiration till aktiviteter.

Det är viktigt för människor att komma ut och se och uppleva saker. Det skapar mening och välmående. Vi kan ju inte mötas i större grupper just nu men mindre grupper är fortfarande tillåtet. T.ex. deltog jag i en trevlig aktivitet med Friluftsfrämjandet igår där vi lagade mat på stormkök vid en eldstad nära Hjortberget. Är man bara rätt klädd så är det riktigt trevligt att träffas ute.

Jag avslutar här, blev lång info såhär första gången. Bifogar också ett informationsbrev som gick ut i slutet av förra året. Jag kommer att fortsätta att informera er här under projekttiden och har ni frågor, vill veta mer, är intresserade av att medverka i projektet eller har synpunkter så är ni varmt välkomna att kontakta mig på telefon 0491-76 42 85 eller niina.nordlund@oskarshamn.se

Sprid gärna rapporten och informationsbladet vidare inom föreningarna!

Foto: Freepik